Sitowise ja Metropolia hakevat tiiviillä yhteistyöllä osaavaa työvoimaa rakennusalalle

28.08.2018

Kuvassa vasemmalta Metropolian Kiinteistö- ja talotekniikan osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri, Sitowisen henkilöstö- ja viestintäjohtaja Anne-May Asplund, Sitowisen toimitusjohtaja Markus Väyrynen sekä Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola.

Sitowise Oy, suurin suomalaisomisteinen rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsultointitoimisto, ja Metropolia syventävät ja laajentavat jo pitkään jatkunutta yhteistyötään 24.8.2018 solmitulla laaja-alaisella yhteistyösopimuksella.

Yhteistyön keskiössä on rakennusalan nykyisten toimintamallien kehittäminen ja uusien innovaatioiden tuottaminen alalle, työvoiman saatavuuden parantaminen sekä ajankohtaisten jatko- ja pätevöitymiskoulutusten kehittäminen ja tuottaminen. Yksi keskeinen yhteistyön tavoite on löytää työelämän tarpeisiin vastaava kaista Sitowisen henkilöstön osaamisen edelleen kehittämiseen.

Tarkoituksena on myös vahvistaa mielikuvaa opiskelijoiden keskuudessa Sitowisesta systemaattisesti alan parasta työpaikkaa rakentavana työnantajana muun muassa erilaisten yhteisten tapahtumien avulla.

Rakennusala kehittyy kovaa vauhtia. Hankkeet ovat entistä monimuotoisempia, tekniikka on haastavampaa ja uusia menetelmiä, laitteita sekä rakenne- ja järjestelmäratkaisuja otetaan käyttöön kovaa vauhtia. Oppilaitosten ja rakennusalan tiivis yhteistyö on olennaista, että opetuksen sisältö kehittyy yhdenaikaisesti alan kanssa, myös esimerkiksi muuttuneiden pätevyysvaatimusten osalta.

”Metropolia on ollut hieno kumppani Sitowiselle. Jo vuosia jatkuneen yhteistyömme aikana olemme yhdessä kouluttaneet satoja sitowiseläisiä ja luoneet uusia erityisosaamisalueita palvelevia opintokokonaisuuksia, jotka ovat hyödyttäneet paitsi meitä ja henkilöstöämme myös auttaneet tarkentamaan varsinaisten tutkinto-ohjelmien sisältöä alan kehittyvien tarpeiden mukaan. Nyt solmittu yhteistyösopimus jatkaa tätä vuorovaikutteista osaamisen vaihtoa liiketoiminnan ja koulutuksen välillä”, Sitowisen toimitusjohtaja Markus Väyrynen toteaa tyytyväisenä. 

”On hienoa, että aiempi pitkäjänteinen yhteistyö opetuksessa ja täydennyskoulutuksissa konkretisoituu myös uuden työelämäyhteistyösopimuksen myötä, joka mahdollistaa entistäkin syvemmän yhteistyön rakentamisen myös muilla Metropolian toimialoilla”, iloitsee Metropolian Rakentamisen ja arkkitehtuurin osaamisaluepäällikkö Mika Lindholm. ”Olemme tehneet loistavaa yhteistyötä esimerkiksi infra-alan tietomallikoulutuksessa, jossa Sitowisen asiantuntijat ovat tuoneet uusinta tietämystään rakennusalan tutkinto-opiskelijoille. Myös rakennusalan ja uutena avauksena tietotekniikka-alan innovaatioprojektit ovat olleet erinomainen yhteistyömuoto”, jatkaa Lindholm.

”Yhteistyö Sitowisen kanssa opettaa meitä vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin ja auttaa kehittämään uusia tapoja ammattilaisten osaamisen kehittämiseen. Sitowisen tarpeisiin kehitettyjä koulutussisältöjä on viety sekä tutkintokoulutuksiin että avoimiin täydennyskoulutuksiin. Terve talo -koordinaattorikoulutus on hyvä esimerkki hedelmällisestä yhteistyöstä. Sitowisen sitoutuminen mahdollisti tämän tärkeän koulutuksen käynnistämisen”, kuvailee Metropolian Kiinteistö- ja talotekniikan osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri yhteistyökuvioita.

Lue lisää

Esimerkki yhteistyöstä käytännössä: YAMK-tutkinto työn ohessa

Metropolian rakennusalan koulutus

Lisätietoja

Anne-May Asplund
Henkilöstö- ja viestintäjohtaja
Sitowise Oy
etunimi.sukunimi@sitowise.com
p. 045 657 9566

Jorma Säteri
Osaamisaluepäällikkö, Kiinteistö- ja talotekniikka
Metropolia Ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
p. 040 548 5429

Mika Lindholm
Osaamisaluepäällikkö, Rakentaminen ja arkkitehtuuri
Metropolia Ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
p. 050 341 2246

 

tiedote:
Sanna Nyström, Sitowise, viestintä
Sirpa Rutanen, Metropolia, viestintä


Metropolian puhelinnumeroihin muutoksia 2.9.2013 alkaen

Metropolian vaihteen uusi numero on 09 7424 5000. Vanhat 020-alkuiset numerot ovat poistuneet kokonaan käytöstä. Metropolialaisten matkapuhelinnumerot säilyvät ennallaan.Uudet numerot voi tarkistaa verkkosivuiltamme....

Lue lisää