Metropolian innovaatiojohtaja Minna Elomaa-Krapu on nimitetty sosiaali- ja terveysministeriön Innokylän strategiseen ryhmään

17.10.2019

Innovaatiojohtaja Minna Elomaa-Krapu.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Innokylän strategisen ryhmän, jonka kolmivuotinen toimikausi alkoi 7.10.2019.

Metropolia ainoana ammattikorkeakouluna mukana 

Metropolia on strategisessa ryhmässä ainoa ammattikorkeakoulu. Muut osalliset ovat sosiaali- ja terveysministeriöstä, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta, SOSTEsta, Kuntaliitosta, Terveyden ja hyvinvoinninlaitokselta, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta ja Motiva Oy:stä.

”Metropolialle strategiseen ryhmään pääseminen on upea ja tärkeä asia, sillä nyt olemme kehittämässä sosiaali- ja terveysalan palveluita siellä missä päätöksiä tehdään”, innovaatiojohtaja Minna Elomaa-Krapu iloitsee.

”Olemme vaikuttamassa korkeakouluna toimintaan, joka luo sosiaali- ja terveysalalle myös uusia ohjauksen ja johtamisen menetelmiä.”

Innokylä on avoin innovaatioyhteisö

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama Innokylä on avoin innovaatioyhteisö, jonka tavoite on tukea hyvinvointi- ja terveysalan kestävää uudistumista. Innokylä on saanut alkunsa jo vuonna 2008 sosiaali- ja terveysministeriön aloitteesta ja sitä on käytetty viime vuosina kansallisten kehittämisohjelmien tukena ideoinnissa, kehittämisessä, arvioinnissa ja erityisesti levittämisessä.

Nyt asetettu Innokylän strateginen ryhmä vastaa Innokylän strategisen tason ohjauksesta niin, että se ottaa huomioon kansallisen hyvinvointi- ja terveysjärjestelmän kehittämisen tarpeet ja tavoitteet.

Metropolia vaikuttaa koko Suomen tasolla

”Meillä on ollut tahtotilana korkeakouluna kehittää Helsingin ja Uudenmaan alueen hyvinvointia ja terveyttä. Nyt kun pääsimme osaksi sosiaali- ja terveysministeriön strategista työryhmää, olemmekin vaikuttamassa ja luomassa hyvinvointia koko Suomeen”, Elomaa-Krapu toteaa.

”Suomen kannalta olemme Metropolia Ammattikorkeakouluna keskiössä organisaatioiden ja yhteistyökumppanuuksien edistämisessä. Tämä on erittäin merkittävä paikka meille ja samalla voimme ottaa oppia ja saada hyviä käytänteitä osaksi omaa hyvinvointi- ja terveyskylää sekä toisaalta vaikuttaa ammattikorkeakouluna sosiaali- ja terveysministeriössä innovaatioekosysteemien kehittämiseen sosiaali- ja terveysalalla.” Elomaa-Krapu mainitsee.

Lisätietoja

Minna Elomaa-Krapu
innovaatiojohtaja
p. 040 637 4399
minna.elomaa-krapu metropolia fi

Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut


Metropolian puhelinnumeroihin muutoksia 2.9.2013 alkaen

Metropolian vaihteen uusi numero on 09 7424 5000. Vanhat 020-alkuiset numerot ovat poistuneet kokonaan käytöstä. Metropolialaisten matkapuhelinnumerot säilyvät ennallaan.Uudet numerot voi tarkistaa verkkosivuiltamme....

Lue lisää