Luovuus ja taide kuuluvat ratkaisujen tuojina kaikille - Metropolia ja Taideyliopisto uudenlaisen yhteistyön suunnannäyttäjinä

27.11.2019

Mitä haasteellisemmalta elämä näyttää tai mitä osattomammaksi sen tuomasta hyvästä ihminen itsensä kokee, sitä suurempi tarve on tulla nähdyksi ja kuulluksi, tuntea kuuluvansa joukkoon ja löytää voimavaransa. Luova toiminta tai taidekokemus voi palauttaa yhteyden meissä jokaisessa olevaan tarpeeseen ilmaista itseään ja saattaa meidät vuorovaikutukseen ja yhteyteen toisten ihmisten kanssa.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Taideyliopisto ovat yhteistyössä pääkaupunkiseudun kaupunkien, verkostojen ja THL:n kanssa luomassa uudenlaista yhteistyörakennetta. Näin tartutaan yhteiskuntamme tarpeisiin monialaisesti, luovuuden ja taiteen keinoin. Korkeakoulut haluavat olla suunnannäyttäjiä siinä, miten laaja-alaisella yhteistyöllä voidaan lisätä vaikeissa elämäntilanteissa olevien osallisuutta ja hyvinvointia sekä kehittää uudenlaista ammattitaitoa.

Verkostoyhteistyöllä pysyviä vaikutuksia

Maailman terveysjärjestö WHO julkaisi 11.11.2019 Helsingissä laajan tutkimusraportin taide- ja kulttuuritoimintaan osallistumisen hyvinvointia ja terveyttä lisäävistä vaikutuksista. Raportti perustuu yli 900 julkaisuun ja viimeistään tämä julkaisu konkretisoi tutkimusnäytön taiteen ja luovan toiminnan merkityksestä terveydelle ja hyvinvoinnille. Lisäksi raportti antaa WHO:n Euroopan alueen jäsenmaille politiikkasuosituksia siitä, kuinka luovuutta ja taidetta tulisi käyttää kehitettäessä kaikille tarjolla olevia hyvinvointi- ja terveyspalveluja.

Taideyliopisto ja Metropolia yhdistävät nyt huippuosaamisensa hyödyntääkseen luovuuden ja taiteen soveltavan käytön mahdollisuuksia ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Uudenmaan liitto tukee näiden korkeakoulujen aloitetta rahoittamalla verkostoitumishankkeen Osallisuuden ja hyvinvoinnin Uusimaa.

”Kyse on starttirahan luontoisesta rahoituksesta, jonka avulla voimme ryhtyä kokoamaan yhteistyöverkostoa, jossa yhdistyvät alueen työelämän, korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan tarpeet ja näkökulmat. Rahoitus antaa meille mahdollisuuden toteuttaa WHO:n raportin politiikkasuosituksia”, iloitsee Metropolian TKI-toiminnasta vastaava johtaja Anna-Maria Vilkuna.

Taideyliopistolla ja Metropolialla on poikkeuksellisen hienoja kansallisia ja kansainvälisiä näyttöjä taiteen soveltavan käytön ja luovuuden hyödyntämisestä osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämisessä.

”Yhdistämällä Metropolian sosiaali- ja terveysalan, teknologiaosaamisen ja taiteen soveltava käytön pitkäjänteisen kehittämisen Taideyliopiston taiteelliseen ja tutkimukselliseen osaamiseen on mahdollisuus saada aikaan kansainvälisestikin kiinnostava ja ainutlaatuinen yhdistelmä”, visioi Taideyliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori Jaana Erkkilä-Hill.

Moniammatillista huippuosaamista

Verkoston toiminnan tavoitteena on systemaattinen kehittämistyö, jossa muun muassa luodaan moniammatillisuutta hyödyntäviä rakenteita ja toimintatapoja.

”Taiteen hyvinvointivaikutuksiin liittyvä kehittämistyö on tähän saakka ollut eri hankkeiden turvin liiaksi hajanaista. Nyt on aika vaikuttaa pysyvästi työelämän ja koulutuksen käytänteisiin, rakenteisiin ja malleihin. Olemme luomassa aivan uudenlaista, yhteistyöhön perustuvaa toimintatapaa. Näin saamme sosiaali-, terveys- ja taidealojen koulutukset sekä tutkimus- ja kehitystyö vastaamaan työelämän muuttuneisiin tarpeisiin osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi”, summaa Metropolian lehtori Laura Huhtinen-Hildén.

Metropolian ja Taideyliopiston yhteistyö on alkanut kehittämisprojektilla, jossa rakennetaan vuoteen 2021 mennessä uusi, englanninkielinen Master’s-tutkinto Creativity and Arts in the Fields of Social and Health Services. Tutkinnon johtoajatuksena on moniammatillisten kumppanuuksien synnyttämä aito dialogi taide-, sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisten kesken sekä kytkeytyminen työelämän tarvitsemien ratkaisujen kehittämiseen. Tutkintoa suunnitellaan kaksikieliseksi (englanti-suomi) ja siinä on vahva kansainvälinen ulottuvuus. Monialainen työryhmä Taideyliopistosta ja Metropolian kulttuuri-, sosiaali- ja terveysaloilta hyödyntää opetussuunnitelmatyössään tiiviisti kaupunkien, verkostojen ja THL:n asiantuntijoita.

Taideyliopiston ja Metropolian yhteisenä visiona on, että vuonna 2025 pääkaupunkiseudulla on toiminnassa verkostomainen huippuyksikkö, joka innovoi ja johtaa monialaista yhteistyötä.

”Tämä generaattori tuottaa ratkaisuja hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseen luovuuden ja taiteen avulla, tekee vaikuttavaa ja kansainvälistä tutkimus- ja kehittämistyötä sekä kehittää koulutusta ja työelämän käytänteitä tiiviissä yhteistyössä”, kiteyttää Taideyliopiston tutkimuskeskuksen johtaja Kai Lehikoinen.

Johtoajatuksena on, että luovuus ja taiteen soveltava käyttö kuuluvat kaikille elämän alueille.

Lisätietoja

Lehtori Laura Huhtinen-Hilden
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

 

 


Metropolian puhelinnumeroihin muutoksia 2.9.2013 alkaen

Metropolian vaihteen uusi numero on 09 7424 5000. Vanhat 020-alkuiset numerot ovat poistuneet kokonaan käytöstä. Metropolialaisten matkapuhelinnumerot säilyvät ennallaan.Uudet numerot voi tarkistaa verkkosivuiltamme....

Lue lisää