Metropolian avoin ammattikorkeakoulu

Tervetuloa opiskelemaan Metropolian avoimeen ammattikorkeakouluun!

Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa mahdollisuuden

  • hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen amk:n polkuopintojen kautta
  • etsiä omaa uravalintaa
  • vahvistaa ammatillista osaamista työelämässä
  • opiskella mitä tahansa uutta ja inspiroivaa

Millaisia opintoja avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa?

Avoimessa ammattikorkeakoulussa tarjotaan tutkintojen opetussuunnitelmien (amk/yamk) osia. Avoimessa ammattikorkeakoulussa ei voi suorittaa kokonaista tutkintoa eikä opinnäytetyötä. Joissain tutkinto-ohjelmissa on mahdollista suorittaa työharjoittelu, jolloin se sisältyy tutkinto-ohjelman polkuopintoihin. Avoimessa ammattikorkeakoulussa tarjotaan:

Opintojaksoja

Opintojaksot ovat nimensä mukaisesti yksittäisiä opintojaksoja. Opintojakson yleisin laajuus on 5 opintopistettä.

Polkuopintoja

Avoimen ammattikorkeakoulun polku on opintokokonaisuus, joka sisältää pääsääntöisesti tutkinnon 1. lukuvuoden opinnot. AMK-tutkinnoissa tämä on 60 opintopistettä ja YAMK-tutkinnoissa joko 15 tai 30 opintopistettä riippuen tutkinnon laajuudesta.

Polkujen tarkoituksena on tarjota vaihtoehtoinen väylä tutkintoon. Huom! Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintojen suorittaminen ei johda suoraan hyväksyntään tutkinto-opiskelijaksi.

Moduuliopintoja

Avoimen ammattikorkeakoulun moduuli on mikä tahansa opintokokonaisuus (muu kuin polku), joka sisältää useampia opintojaksoja. Moduuli on täydentävää koulutusta, jonka tarkoitus on usein vahvistaa osaamista työelämässä.

Kuka voi opiskella avoimessa ammattikorkeakoulussa?

Avoin ammattikorkeakouluopetus on kaikille avointa opetusta pohjakoulutuksesta, työkokemuksesta ja iästä riippumatta. Opiskelu edellyttää kuitenkin riittäviä opiskeluvalmiuksia ja kielitaitoa. Joillain opintojaksoilla saattaa olla esitietovaatimuksia. YAMK polkuopinnoissa edellytetään AMK tutkintoa sekä tutkinnon jälkeen suoritettua kolmen vuoden työkokemusta.

Miten avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin valitaan?

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Joissain poluissa voi olla lisäksi karsiva valintamenettely.

Mistä tietoa tarjonnasta ja ilmoittautumisesta?

Tutustu tarjontaan.