Avoimesta tutkinto-opiskelijaksi

Hakuohjeet

Avoimen väylähakua sekä yhteishakua hoitaa Metropolian hakijapalvelut.

Katso ajantasaiset hakuohjeet ja yhteystiedot hakusivulta.

Opintojen hyväksiluku eli ahotointi

Mikäli tulee valituksi tutkinto-opiskelijaksi Metropoliaan tai johonkin muuhun ammattikorkeakouluun, voi avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetuille opinnoille hakea hyväksilukua. Hyväksiluku on aina vastaanottavan ammattikorkeakoulun päätettävissä oleva asia. Hyväksilukua avoimen opinnoista haetaan avoimen opintosuoritusotteella.

Avoimessa ei tehdä aiemmin suoritettujen opintojen suoraa hyväksilukua. Sitä tehdään vain tutkinto-opiskelijoille. Avoimessa hyväksiluetaan opintoja ainoastaan pedagogisina ratkaisuina, jolloin opiskelija osoittaa osaamisensa opettajan määrittämällä tavalla. Tällöin hyväksiluetut opinnot katsotaan Metropoliassa suoritetuiksi ja niistä maksetaan avoimen maksu. Hyväksiluvut avoimessa eivät oikeuta hinnanalennukseen.