Maksu- ja peruutusehdot

Alla olevat maksu- ja peruutusehdot astuvat voimaan koskien 1.8.2019 ja siitä eteenpäin alkavia opintoja. Opinnot, jotka ovat alkaneet 31.7.2018 tai sitä aiemmin, noudattavat vanhoja peruutusehtoja. Tieto- ja viestintätekniikan non-stop opintojen osalta alkaminen katsotaan sen mukaan milloin opiskelija on saanut sähköpostilla opintojen suorittamisohjeet.

Ilmoittautuminen avoimiin ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. Asiakas sitoutuu maksu- ja peruutusehtoihin ilmoittautuessaan.

Opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opinto-oikeus. Opinto-oikeutta ei voi siirtää toiseen opintokokonaisuuteen tai -jaksoon tai seuraavalle lukuvuodelle.

Metropolia Ammattikorkeakoulu pidättää itsellään oikeuden opetusohjelmassa ilmoitettujen tietojen muutoksiin.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tiedot tallennetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijatietojärjestelmään, ks. rekisteriseloste

Maksut

Opinnot Metropolian avoimessa ammattikorkeakoulussa maksavat 15 €/op. Maksujen perusteena on Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista (Finlex ®, 30.12.2014/1440, 1§).

Lukukausimaksuja ei ole käytössä. Varsinaisten opintomaksujen lisäksi opintojen suorittaminen saattaa aiheuttaa asiakkaalle muita kohtuullisia kuluja (esim. oppimateriaalit).

Maksaminen tapahtuu joko ilmoittautumisen yhteydessä (Huom! Ainoastaan opintojaksot!) tai laskulla (polut ja moduulit). Mikäli polku tai moduuli sisältää erillisen valintamenettelyn, veloitetaan maksu vasta kun valinta on vahvistettu opiskelijalle ja opiskelija on vastaanottanut paikan. Mikäli asiakas jää varasijalle, veloitetaan maksu vasta kun hän vastaanottaa vapautuneen opintopaikan.

Mikäli asiakas ei maksa laskua eräpäivään mennessä, lähetämme siitä maksukehotuksen.

Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen maksut korkoineen ja kuluineen ovat julkisoikeudellisina saatavina ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä.

Peruutukset

Kaikki peruutukset tulee tehdä ilmoittautumisen kuittausviestin perumislinkistä.

Kaikista hyvityksistä tulee olla yhteydessä avoinamk metropolia fi. Opiskelupaikan saamisen perusteella myönnettävät hyvitykset edellyttävät joko hyväksymiskirjeen tai hyväksymissähköpostin toimittamista. 

Ehdoissa mainittu opintojen alku, katsotaan toteutuksen "toteutusaika" kentästä, ei toteutuksen lukujärjestyksestä. Polkujen ja moduulien osalta tieto katsotaan ensimmäisenä alkavan toteutuksen tiedoista.

Yksittäiset opintojaksot: 

Ennen opintojen alkua

  • Mikäli asiakas saa tutkinto-opiskelupaikan Metropolia ammattikorkeakouluun tai opiskelupaikan Metropolian avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoihin tai moduuliopintoihin ja peruu ilmoittautumisensa yksittäiselle opintojaksolle ennen opintojakson alkua, voi hän perua ilmoittautumisensa maksutta. Ilmoittautuminen perutaan ilmoittautumisen kuittausviestin perumislinkistä. Hyvityksestä tulee olla yhteydessä avoinamk metropolia fi.

  • Muissa tapauksissa maksua ei palauteta paitsi lääkärintodistuksen perusteella. *

Polkuopinnot ja moduuliopinnot:

Ennen opintojen alkua

  • Mikäli asiakas saa tutkinto-opiskelupaikan suomalaisessa korkeakoulussa ja peruu ilmoittautumisensa ennen polkuopintojen tai moduuliopintojen alkua, voi hän perua ilmoittautumisensa maksutta. Ilmoittautuminen perutaan ilmoittautumisen kuittausviestin perumislinkistä. Hyvityksestä tulee olla yhteydessä avoinamk metropolia fi.

  • Mikäli asiakas peruu ilmoittautumisensa viimeistään 14 vuorokautta ennen polkuopintojen tai moduuliopintojen alkua, ei 2. lukukautta laskuteta. Ilmoittautuminen perutaan ilmoittautumisen kuittausviestin perumislinkistä. Hyvityksestä tulee olla yhteydessä avoinamk metropolia fi. Mikäli asiakas anoo vapautusta 1. lukukauden maksusta terveydellisistä syistä, vapautus voidaan myöntää lääkärintodistuksen perusteella. *

  • Mikäli asiakas peruu ilmoittautumisensa myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen polkuopintojen tai moduuliopintojen alkua, maksu on 100 %. Mikäli asiakas anoo vapautusta maksusta terveydellisistä syistä, vapautus voidaan myöntää lääkärintodistuksen perusteella.*

Opintojen aikana

  • Mikäli asiakas keskeyttää opinnot ennen 2. lukukauden alkamista saatuaan tutkinto-opiskelupaikan suomalaisessa korkeakoulussa ja ilmoittaa asiasta välittömästi, ei polkuopintojen tai moduuliopintojen 2. lukukautta laskuteta. Peruutusilmoitus ja hyvityspyyntö tulee tehdä osoitteeseen avoinamk metropolia fi.

  • Mikäli asiakas keskeyttää opinnot muusta syystä, maksu on 100 %. Mikäli asiakas anoo vapautusta maksusta terveydellisistä syistä, vapautus voidaan myöntää lääkärintodistuksen perusteella. *


Jos Metropolia Ammattikorkeakoulu peruu opetuksen, maksuja ei peritä ja jo maksetut maksut palautetaan. Lähtökohtaisesti opetus perutaan ainoastaan pakottavan syyn perusteella.

* Maksuvapautuksen edellytyksenä on, että lääkärintodistukseen kirjatut perusteet estävät opintojen suorittamisen.