Opiskelu avoimessa

Alle on koottu avoimen amk:n opiskelun kannalta olennainen tieto.

Avoimen AMK:n yhteystiedot eri tilanteissa

Tutustu näihin

Tunnukset ja kulkuluvat

Opiskelija saa ohjeet opiskelijatunnuksien aktivoimiseksi ilmoittautumisensa kuittaamisen yhteydessä. Ohjeet löytyvät myös tietohallinnon wiki-sivustolta. Tunnuksien hankkimiseen tarvitaan joko pankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Mikäli sinulla ei ole kumpaakaan, tunnukset saa myös mistä tahansa Metropolian opintotoimistosta niiden aukioloaikoina virallista henkilöllisyystodistusta vastaan.

Opiskelija saa tunnuksilla käyttöönsä mm. seuraavat palvelut:

 • Helpdesk-palvelut (tietotekninen tuki)
 • Kirjaston palvelut (mm. e-aineistot)
 • Moodle -verkko-opiskelualusta (mikäli käytössä opintojaksolla) --> Huom! Opettaja antaa erikseen kurssiavaimen ko. kurssin Moodle työtilaan.
 • OMA-palvelu (mm. omat tiedot, opintojaksojen työtilat ja arvioinnit)
 • Sähköposti (pääsääntöisesti muotoa etunimi.sukunimi@metropolia.fi) --> Huom! Kaikki opettajilta tuleva tiedotus tapahtuu Metropolia -sähköpostiin.
 • Yleisten tilojen tietokoneet ja verkkolevyt

Avoimen opiskelijoilla on samat oikeudet kuin tutkinto-opiskelijoilla kulkulupien, erityistilojen käytön jne. suhteen. Mikäli toteutuksen suorittaminen vaatii tällaisia, on ne järjestettävä myös avoimen opiskelijalle. Katso myös opiskelijapalvelut sekä etuudet ja tuet

Opiskelijapalvelut

Opiskelijoilla on lukuisia erilaisia palveluita Metropoliassa. Tähän on koottu tietoa olennaisimmista. Lisätietoa palveluista saat opiskelijan infosivuilta OMAsta (vaatii opiskelijatunnukset).

Kirjasto

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on oikeus käyttää kaikkia Metropolian kirjastoja ja niiden palveluja. Lisätietoa saa kirjaston sivuilta. Kirjastokortin saa henkilöllisyystodistusta vastaan. Kirjastoissa on myös työskentelytiloja ja tietokoneita käyttöösi.

Tietojärjestelmät ja helpdesk

Metropolian Helpdesk tarjoaa opiskelijalle tukea tietojärjestelmiin ja tunnuksiin liittyvissä ongelmatilanteissa. Apua saadakseen opiskelijan tulee tehdä palvelupyyntö osoitteessa hd.metropolia.fi (kirjautuminen vaatii opiskelijatunnukset) tai mikäli omat tunnukset eivät toimi, lähettämällä sähköpostia osoitteeseen helpdesk metropolia fi.

Lisätietoja Metropolian tietojärjestelmistä ja tietohallinnon palveluista löydät tietohallinnon wiki-sivustolta.

Hyvinvointi

Metropolian avoimen opiskelijat ovat oikeutettuja opintopsykologin ja opintokuraattorin palveluihin. Avoimen opiskelijat eivät kuitenkaan ole oikeutettuja opiskelijoiden terveydenhuoltopalveluihin.

Liikunta

Liikuntapalvelujen osalta avoimen opiskelijat ovat oikeutettuja käyttämään Metropolian kiinteistöjen henkilökunnalle ja opiskelijoille tarkoitettuja omia kuntosaleja. Avoimen opiskelijat eivät kuitenkaan ole oikeutettuja käyttämään Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKAn tarjoamia liikuntapalveluja.

Etuudet ja tuet

Tälle sivulle on koottu olennaista tietoa avoimen opiskelijan eduista ja tukimuodoista.

Kelan opintotuki ja opiskelija-alennukset

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa katsotaan sivutoimiseksi, minkä vuoksi siihen ei saa valtion opintotukea tai opintolainaa. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat eivät tästä syystä ole oikeutettuja opiskelija-alennuksiin, kuten opiskelijahintainen julkinen liikenne tai Kela-tuettu opiskelijahintainen ruokailu.

Ateriatuki

Metropolia on järjestänyt avoimen opintopolkujen opiskelijoille erillisen ateriaedun, jonka myötä opiskelijat ovat oikeutettuja lounasruokaan Metropolian Sodexon opiskelijaravintoloissa hintaan 4,54 €. Opintotoimisto toimittaa tukeen oikeutetuille opiskelijoille ateriaetukortit. Avoimen opintomoduulien opiskelijat eivät ole oikeutettuja etuuteen.

Työttömyys ja opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa

Työttömien työnhakijoiden kannattaa ennen avoimeen ammattikorkeakouluun ilmoittautumista varmistaa työvoimaviranomaisilta, vaikuttaako opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa heidän työttömyysturvaansa ja onko opintoihin saatavilla tukea. Kts. Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu.

Muut mahdolliset tuet: www.koulutusrahasto.fi/fi/aikuiskoulutustuen-hakijoille/

Huom! Kaikki tukihakemukset ja niihin liittyvät selvitykset tulee osoittaa avoinamk metropolia fi. Tukihakemuksia täytetään vain opintoihin päässeille, ei varasijoilla oleville.

Vakuutukset

Metropolian avoimen opiskelijat on vakuutettu ammattikorkeakoulun puolesta.

Materiaalit ja tiedotus

Sähköposti

Avoimen yhteyshenkilö (avoinamk metropolia fi) käyttää tiedottamiseen aina opiskelijan ilmoittautumisen yhteydessä antamaa omaa sähköpostia, kun taas opetushenkilökunta käyttää aina opiskelijan Metropolia-sähköpostia.

Jos haluat kaikki opintoihin liittyvät viestit samaan osoitteeseen, tee tarvittavat ohjausmääritykset sähköpostiisi.

Opintojaksojen työtilat OMA-palvelussa

Kaikilla opintojaksojen toteutuksilla on OMA-palvelussa oma työtila. Työtilat näkyvät OMA-palvelun työtilalistauksessa. Avoimen amk:n opiskelija on aina automaattisesti niiden opintojaksojen työtilan jäsen, joihin hän on ilmoittautunut ja hyväksytty.

Opettajat käyttävät työtiloja opintojaksoon liittyvässä tiedottamisessa (esim. sairastumiset) sekä materiaalin jakamisessa. Työtilasta lähtevä sähköposti tulee opiskelijan Metropolia-sähköpostiin.

Mikäli opintojaksolla käytetään jotain muuta työskentelyalustaa, esim. Moodle, opettaja informoi opiskelijoita tästä. Moodleen pääsee kirjautumaan opiskelijatunnuksilla, kuten OMA-palveluunkin, mutta opettajan on yleensä erikseen annettava oikeudet opintojakson Moodle-työtilaan.

Virtuaaliopinnot

Ohjeet 100 % virtuaalisen opintojakson suorittamiseen löytyvät opintojakson toteutuksen tiedoista sekä pääsääntöisesti opintojakson toteutuksen OMA-työtilasta (vaatii Metropolia -tunnukset). Lisätietoja antaa opintojakson opettaja.

Kirjallisen työn ohjeet

Metropolian Hyvinvointi -tutkintokokonaisuudessa on laadittu tutkinto-opiskelijoille kirjallisen työn ohjeet, jotka ovat pätevät kaikkien Metropolian avoimen opiskelijoiden osalta. Tutustu ohjeisiin: Kirjallisen työn ohjeet (pdf)

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjausta annetaan avoimessa vain opintopolkujen opiskelijoille. Ohjauksesta vastaavat tutkinnon määrittelemät tahot, useimmiten kyseisen tutkinto-opiskelijoiden ryhmän opettajatuutori, koulutussuunnittelija tai tutkintovastaava. Polkuopiskelijoita informoidaan erikseen opintojen ohjauksesta.

Yksittäisten opintojaksojen suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä käänny aina opintojakson opettajan puoleen.

Opintojen suorittaminen ja arviointi

Opiskelija suorittaa opinnot toteutuksen tiedoissa kuvatulla tavalla. Tiedoissa on kerrottu opetusmenetelmät, läsnäolovelvoite ja opetusmateriaalit, jotka ovat omakustanteisia eivätkä sisälly avoimen maksuun. Kysymykset suorittamisesta tulee osoittaa toteutuksen tiedoissa kerrotulle opettajalle.

Polku- ja moduuliopinnot suoritetaan nimetyssä järjestyksessä. Mikäli opiskelija ei suorita jotain opintoa, saattaa se estää etenemisen opinnoissa. Opiskelija on itse vastuussa suorituksista. Metropolia ei tarjoa korvaavia opintoja eikä hyvityksiä avoimen maksusta tällaisessa tilanteessa.

Opintojen arviointi

Opinnot arvioidaan asteikolla:

kiitettävä (5)
erittäin hyvä (4)
hyvä (3)
erittäin tyydyttävä (2)
tyydyttävä (1)
hylätty (0)

tai vaihtoehtoisesti vain hyväksytty/hylätty (H/0)

Lisätietoa arvioinneista OMA-intranetissä.

Huom! Mikäli opiskelija ei ole maksanut opintojaan, ei hänelle voida antaa suoritusmerkintää.

Opintosuoritusote

Opintosuoritusotteet saa seuraavasti:

 • Opiskelijapalvelut lähettää opintosuoritusotteet opintonsa päättäneille opiskelijoille lukukauden jälkeen.
 • Läsnäolevat opiskelijat voivat pyytää ylimääräiset opintosuoritusotteet opiskelijapalveluista maksutta.
 • Opintonsa päättäneet voivat pyytää ylimääräiset opintosuoritusotteet maksusta Metropolian arkistosta arkisto metropolia.fi.

Tentit ja uusintakokeet

Jokaiseen opintosuorituksen toteutukseen, johon sisältyy tentti, liittyy kaksi mahdollisuutta uusia hylätty tenttisuoritus toteutuksen yhteydessä ilmoitetuissa uusintatilaisuuksissa. Hyväksytyn opintosuorituksen voi uusia vain kerran. Mikäli arviointi perustuu suoritustapaan, jonka arviointimenetelmää ei voida toistaa, ei opiskelijalla ole mahdollisuutta korottaa arvosanaa.

Avoimen opiskelija ilmoittautuu itsenäisesti sekä varsinaiseen tenttiin että uusintakokeeseen. Kokeisiin tulee saapua ajoissa. Tenttiin ei voi osallistua, jos myöhästyy. Henkilöllisyystodistus on oltava mukana sekä tentissä että uusintatenteissä.

Uusintakokeet järjestetään aina tiettyinä, ennalta ilmoitettuina päivinä ja jokaiseen uusintakokeeseen on oma ilmoittautumisaika. Ohjeistus löytyy Metropolian OMAsta: Opiskelijoille > Opinnot > Opintojen suorittaminen > Uusintatentit

Uusinta opiskeluajan ulkopuolella

Varsinaisen uusintakoeilmoittautumisen lisäksi avoimen opiskelijan tulee ilmoittaa uusinnastaan osoitteeseen avoinamk metropolia fi, mikäli uusintatentti tai siihen ilmoittautuminen sijoittuu seuraavalle lukukaudelle alkuperäisen opinto-oikeusajan ulkopuolelle. Avoimen yhteyshenkilön täytyy tällöin jatkaa opiskelijan läsnäoloa OMAssa tai muutoin opiskelijatunnukset kuolettuvat.

Metropolian kampukset

Metropolia on keskittämässä toimintojaan neljälle kampukselle lukuvuonna 2018-2020. Kampukset ovat: Myyrmäki (Leiritie 1), Arabia (Hämeentie 135 ja 161) Myllypuron uudiskampus (Myllypurontie 1) ja Karaportti 1 (Espoo, väistötila). Alle on lueteltu tutkinto-ohjelmien sijoittuminen kampuksittain.

Arabiankatu 2 ja Ruoholahdenkatu, Helsinki --> opinnot muuttavat Hämeentie 135 kiinteistöön myöhemmin tulevaisuudessa

 • Musiikki: musiikkipedagogi ja muusikko
 • Musiikki, YAMK

Hämeentie 135, Helsinki

 • Konservointi
 • Konservointi,YAMK
 • Kulttuurituotanto
 • Kulttuurituotanto, YAMK
 • Muotoilu
 • Vaatetusala
 • Vaatetusala, YAMK
 • Viestintä

Hämeentie 161, Helsinki --> opinnot muuttavat Hämeentie 135 kiinteistöön myöhemmin tulevaisuudessa

 • Elokuva ja televisio
 • Esitys- ja teatteritekniikka
 • Digitaaliset mediapalvelut, YAMK
 • Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö
 • Viestintä: 3D-animointi ja -visualisointi

Leiritie 1, Vantaa

 • Ajoneuvotekniikka
 • Ajoneuvotekniikka, YAMK
 • Bio- ja kemiantekniikka
 • Business Informatics, MBA
 • Business Informatics, MEng
 • Electronics, BEng
 • Energia- ja ympäristötekniikka
 • European Business Administration, BBA
 • Hankintatoimi, YAMK
 • International Business and Logistics, BBA
 • Konetekniikka
 • Laboratorioanalytiikka
 • Liiketalous
 • Liiketoiminnan kehittäminen, YAMK
 • Maanmittaustekniikka --> opinnot muuttavat Myllypuron kiinteistöön tammikuussa 2020
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka
 • Älykäs teollisuus, YAMK

Myllypuro 1, Helsinki

 • Akuuttihoitotyön kehittäminen ja johtaminen YAMK
 • Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen YAMK
 • Ensihoito --> osa opetuksesta yhä Mannerheimintien kiinteistössä
 • Health Business Management, Master's Degree
 • Kliininen asiantuntijuus sosiaali- ja terveysalalla YAMK
 • Kätilötyö --> osa opetuksesta yhä Mannerheimintien kiinteistössä
 • Nursing --> osa opetuksesta yhä Mannerheimintien kiinteistössä
 • Sairaanhoitotyö --> osa opetuksesta yhä Mannerheimintien kiinteistössä
 • Social Services
 • Sosiaaliala --> osa opetuksesta yhä Mannerheimintien kiinteistössä
 • Sosiaaliala YAMK
 • Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen YAMK
 • Toimintaterapia
 • Terveydenhoitotyö --> osa opetuksesta yhä Mannerheimintien kiinteistössä
 • Terveyden edistäminen YAMK
 • Vanhustyö
 • Construction and Real Estate Management (Master's Degree)
 • Maanmittaustekniikka, YAMK
 • Rakennusalan työnjohto
 • Rakennusarkkitehtuuri
 • Rakennustekniikka
 • Rakennustekniikka YAMK
 • Talotekniikka
 • Talotekniikka YAMK
 • Terveydenhoitotyö
 • Sairaanhoitotyö
 • Sustainable Building Engineering

Vanha Viertotie 23, Helsinki --> opinnot muuttavat Myllypuron kiinteistöön tammikuussa 2020

 • Apuvälinetekniikka
 • Bioanalytiikka
 • Fysioterapia
 • Jalkaterapia
 • Kuntoutus, YAMK
 • Osteopatia
 • Vanhustyö YAMK

Mannerheimintie 172, Helsinki --> opinnot muuttavat Myllypuron kiinteistöön tammikuussa 2020

 • Optometria
 • Radiografia ja sädehoito
 • Suun terveydenhuolto

Karaportti 2, Espoo --> väistötila Leppävaaran kiinteistön sulkemisen vuoksi

 • Industrial Management, MEng
 • Information Technology, BEng
 • Information Technology, MEng
 • Tieto- ja viestintätekniikka
 • Tuotantotalous