Kielitaito ja muut vaatimukset

Kielitaito

Ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmiin ei ole virallista kielitaidon tasovaatimusta, lukuun ottamatta Social Services ja Nursing tutkinto-ohjelmia, joihin vaaditaan myös B1 tason suomen kielen taito, sillä opetusta on myös suomen kielellä. Kannattaa huomioida, että suomenkielisissä opinnoissa voidaan puolestaan käyttää englanninkielistä opiskelumateriaalia.

Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on riittävä kielitaito.

Voit käyttää itsearvioinnin tukena esim. Dialang-kielitestiä, kun arvioit omaa kielitaitoasi ja sen riittävyyttä amk-opintoihin. Testissä on alla olevat osiot eri kielitaidon osa-alueille. Huom! Joihinkin haastattelun sisältäviin polkuihin vaaditaan Dialang kielitestin tulokset mukaan haastatteluun. Tästä on maininta polun tiedoissa.

  • tekstin ymmärtäminen
  • puheen ymmärtäminen
  • kirjoittaminen
  • sanasto
  • kielioppi

Kielitaidon tasot (A1 matalin, C2 korkein) on kuvattu Europassin sivustolla.

Kielitaitotason itsearviointitaulukko - Europass (pdf)

  • A1 ja A2: perustason kielenkäyttäjä
  • B1 ja B2: itsenäinen kielenkäyttäjä
  • C1 ja C2: taitava kielenkäyttäjä

Opiskeluvalmiudet

Avoimen amk:n opiskelijalta edellytetään samoja opiskeluvalmiuksia kuin ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoilta. Opiskelija itse vastaa siitä, että hänellä on vaadittavat opiskeluvalmiudet. Tällaisiin valmiuksiin lukeutuvat mm. tiedonhakutaidot ja essee-vastauksen kirjoittaminen. Toisen asteen koulutus (lukio, ammattioppilaitos) antaa yleensä hyvän pohjan korkeakoulutasoisiin opintoihin.

Ylemmät AMK-tutkinnot

Kaikissa ylempien amk-tutkintojen poluissa (15 op tai 30 op riippuen tutkinnon laajuudesta) pohjavaatimuksena on amk-tutkinto sekä sen jälkeen suoritettu kahden vuoden työkokemus. Nämä tarkistetaan polkuun hakeutuvilta. Polkujen tiedoissa on tarvittava ohjeistus asiaan liittyen.

Pohjavaatimukset eivät ole pakollisia Ylempien AMK-tutkintojen yksittäisillä opintojaksoilla. Ne ovat kuitenkin suositeltuja.

Esitietovaatimukset

Opintojaksoilla voi olla esitietovaatimuksia. Ne löytyvät opintojakson kuvauksen kohdasta "Esitietovaatimukset" tai "Lisätiedot" tai toteutuksen kohdasta "Lisätietoja opiskelijalle". Esitietovaatimukset on mahdollista täyttää myös vastaavalla osaamisella. Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on vaadittava osaaminen. Osaamista ei tarkasteta.

Polkujen ja moduulien opinnoissa eteneminen saattaa vaatia aiempien opintojen suorittamista. Opiskelija on itse vastuussa näistä suorituksista. Metropolialla on oikeus evätä eteneminen opinnoissa mikäli se ei ole mahdollista puuttuvien suoritusten vuoksi. Etenemisen estyminen ei oikeuta avoimen amk:n maksujen palauttamiseen.