Datakeskuksen kiinteistöasiantuntijan erikoistumiskoulutus, 30 op

Datakeskuksen kiinteistöasiantuntijan erikoistumiskoulutus, 30 op - osaamista kasvavaan liiketoimintaan

Tavoitteet ja sisältö

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa datakeskuskiinteistöjen suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon erikoisosaamista. Alan toimijoiden kanssa määritellyt sisällöt ovat:

  • datakeskusprosessi,
  • sähkönsyöttö,
  • jäähdytys,
  • ilmanvaihto ja lämmitys,
  • energiatalous sekä
  • datakeskuksen kiinteistö­liike­toiminta.

Tutustu tarkemmin opetussuunnitelmaan.

Kenelle?

Koulutuksen kohderyhmänä ovat työelämässä toimivat sähkö-, LVI- ja automaatioalan ammattilaiset. Osallistujilta edellytetään soveltuvaa ammatti­korkeakoulutasoista tutkintoa tai muutoin opintoja varten riittäviä tietoja ja valmiuksia. Koulutuksessa suoritettuja opintoja voidaan sisällyttää taloteknii­kan insinööri (AMK) ja YAMK-tutkintoihin.

Toteutus

Koulutuksen laajuus on 30 op ja se järjestetään iltaopintoina (noin 30 iltaa). Lisäksi koulutukseen sisältyy oppimistehtäviä ja datakeskuskiinteistön kehittämis­projekti.

Hakuaika

Datakeskuksen kiinteistöasiantuntijan erikoistumiskoulutuksen seuraavaa hakuaikaa ei ole vielä päätetty. Koulutukseen haetaan hakuaikana tällä lomakkeella.

Mahdollisessa valintatilanteessa sovelletaan seuraavaa periaatetta alla olevassa järjestyksessä:

1. Kokemus datakeskusalan tehtävistä
2. Kokemus sähkö-, LVI- ja automaatioalan tehtävistä
3. Kokemus muista rakennus- ja kiinteistöalan tehtävistä
4. Kokemus muun alan tehtävistä

Koulutusvalinnat suoritetaan marraskuun loppuun mennessä, jonka jälkeen valinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Hinta

1300 € (alv 0%).

Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa.

Yhteyshenkilö

Sisällölliset kysymykset

Osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri
jorma.sateri metropolia fi
p. 040 548 5429

Käytännönasioihin liittyvät kysymykset

Koulutussuunnittelija Anna Hynninen
anna.hynninen metropolia fi
p. 040 662 0334

 

 

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Erikoistumiskoulutukset soveltuvat työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka haluavat kehittää ammatillista osaamista.

Koulutukset ovat laajuudeltaan vähintään 30 opintopistettä ja ne on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohessa.

Erikoistumiskoulutukset ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa koulutusta.