Digitaalisen datan hyödyntäminen viestinnässä, mediassa ja journalismissa

Haluatko päivittää osaamistasi ja

 • ymmärtää tekoälyn ja koneoppimisen mahdollisuuksia
 • ymmärtää algoritmisen ajattelun periaatteita
 • hyödyntää digitaalista dataa mediapalveluissa
 • tuntea XR-teknologioita
 • toteuttaa uudenlaisia mediasisältöjä

Metropolia AMK tarjoaa uutta 1,5 vuoden mittaista median erikoistumiskoulutusta alan ammattilaisille. 40 opintopisteen laajuisen koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet datalähtöisen tiedon hyödyntämiseen mediatuotteiden ja palvelujen toteuttamiseksi yhteistyössä moniammatillisessa tiimissä. Koulutus alkaa maaliskuussa 2020 ja se on tarkoitus suorittaa työn ohessa. Tämä erikoistumiskoulutus on kehitetty yhteistyössä elinkeinoelämän sekä neljän yliopiston ja 11 ammattikorkeakoulun kanssa. *)

Koulutus tarjoaa kokeilualustaa uutta teknologiaa hyödyntäville projekteille, ja koulutuksen aikana tehdään erilaisia mediasisältöjä. Kouluttajina toimii asiantuntijoita työelämästä, eri yliopistoista ja korkeakouluista. 

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmän muodostavat jo työelämässä toimivat median ja journalismin ammattilaiset, joiden tavoitteena on kehittää omaa alaansa monialaisesti ja tulevaisuuteen orientoituen.

Hinta

Erikoistumiskoulutuksen hinta opiskelijalle on 2000,00 € (0% alv). Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee koulutuksen toteuttamista.

Maksu laskutetaan kahdessa erässä, ensimmäinen erä 1000,00 € huhtikuussa 2020 ja toinen erä tammikuussa 2021.

Hakuaika ja valintaperusteet

Koulutukseen voidaan ottaa korkeakoulututkinnon suorittaneita jo työelämässä toimivia median, viestinnän ja journalismin ammattilaisia, joiden tavoitteena on kehittää omaa alaansa monialaisesti ja tulevaisuuteen orientoituen. Koulutukseen voidaan myös ottaa ilman tutkintoa olevia, joilla on alan työkokemusta vähintään viisi vuotta ja niitä hakijoita, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Hakukelpoiset hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen valitaan 18 opiskelijaa.

Hakuaika Metropoliassa 28.10. - 31.1.2020 (haku päättyy klo 23.59). Hakulomake löytyy täältä.

Valituille ilmoitetaan viimeistään 15.2.2020. Koulutus tarvitsee 10 hyväksyttyä hakijaa toteutuakseen.

Koulutuksen sisältö ja rakenne

Koulutuksen laajuus on 40 op. Koulutus sisältää kaikille pakollisen 10 opintopisteen kokonaisuuden johtamisesta ja tulevaisuuden ennakoinnista sekä 10 opintopisteen projektityön, joka tuotetaan monialaisena ja yhteistyössä työelämän kanssa. Lisäksi koulutus sisältää vähintään neljä (4) valinnaista modulia (kunkin modulin laajuus on 5 op).

 

Linkki opetussuunnitelmaan opintojaksokuvauksineen.

Toteutustapa ja alustava aikataulu

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja opinnot voidaan suorittaa työn ohessa. Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti tiistai- ja torstai-iltaisin klo 17-20. Osa kontaktiopetuksesta toteutetaan verkko-opetuksena. Alla alustava järjestys opintojaksoille. Muutokset mahdollisia ajoituksessa ja opintojaksojen toteutumisjärjestyksessä.

Kevät 2020 - opinnot alkaa maaliskuussa (aikaisintaan 16.3. alkavalla viikolla)

 • VR- ja AR -tuotannon menetelmät ja työtavat, 5 op
 • Datan keruu ja analyysi, 5 op  

Syksy 2020

 • Tulevaisuuden ennakointi, 5 op
 • Palvelumuotoilu viestinnässä, 5 op
 • Immersiivinen viestintä,  5 op 
 • Datan visualisointi, 5 op     
 • Fasilitoiva johtaminen, 5 op

Kevät 2020-Kevät 2021

 • Projektityö yrityksissä, 10 op

 

*) Koulutus toteuttaa valtioneuvoston asetuksessa 2014/1129 määriteltyjä erikoistumiskoulutuksen yleisiä tavoitteita. Koulutus antaa valmiudet arvioida ja kehittää erikoisalansa ammatillisia käytäntöjä perustuen tutkimukseen tai taiteellisen toiminnan menetelmiin.  Erikoistumiskoulutukset ovat osa koulutusjärjestelmää ja yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lakisääteistä tehtävää.

** Korkeakoulut: Arcada, Haaga-Helia amk, Helsingin yliopisto, Hämeen amk, Jyväskylän yliopisto, Karelia amk, Kymenlaakson amk, Lahden amk, Metropolia amk, Oulun amk, Savonia amk, Tampereen amk, Tampereen yliopisto, Turun amk ja Vaasan yliopisto.

Korkeakoulut kehittävät erikoistumiskoulutuksia opetukseen ja tutkimukseen perustuvan erityisosaamisen ja työelämätarpeen pohjalta. Erikoistumiskoulutuksen tukena on asiantuntijaryhmä, joka muodostuu työ- ja elinkeinoelämän asiantuntijoista ja työnantajista.

Yhteyshenkilö

Anitta Pankkonen-Rentola, p. 050 581 5770, anitta.pankkonen-rentola@metropolia.fi

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Erikoistumiskoulutukset soveltuvat työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka haluavat kehittää ammatillista osaamista.

Koulutukset ovat laajuudeltaan vähintään 30 opintopistettä ja ne on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohessa.

Erikoistumiskoulutukset ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa koulutusta.