Digitekijä Fast Track -erikoistumiskoulutus

Digitekijä Fast Track -erikoistumiskoulutuksessa tulet digitaalisen liiketoiminnan ja verkkokaupan huipuksi joustavasti työn ohessa.

Koulutuksen perustiedot

 • Hakuaika: 13. - 30.1.2020
 • Opintojen ajoitus: 13.3.2020 – 28.2.2021
 • Laajuus: 30 op.
 • Sijainti: Haaga-Helian Pasilan kampus, Ratapihantie 13. 00520 Helsinki
 • Hinta: 950€ (alv 0%)

Kenelle

Koulutus on suunnattu jo työelämässä toimineille soveltuvan korkeakoulututkinnon omaaville henkilöille, jotka toimivat nyt tai tulevaisuudessa verkkokaupan ja verkossa myymisen tai digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen parissa.

Hyöty opis­ke­li­jal­le

Opit käytännön case-työskentelyn kautta parhaiden ammattilaisten ohjauksessa digitaalisuudesta laaja-alaisesti. Koulutus antaa valmiuksia digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen etenkin myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. Koulutuksen aihealueisiin sisältyy strateginen muutosjohtaminen, digitaalisuus palveluliiketoiminnassa, asiakaslähtöiset kehittämismenetelmät ja verkkokaupan menestystekijät. Osana koulutusta on mahdollista suorittaa HubSpot, Google Ads ja Google Analytics -sertifikaatit.

Koulutus on 30 opintopisteen laajuinen ja koostuu moduuleista, joita voi anoa hyväksiluettavaksi YAMK-opintoihin Haaga-Heliassa, Laureassa tai Metropoliassa.

Hyöty yri­tyk­sel­le

Koulutuksen aikana työntekijänne pystyy syventämään digitaalista osaamistaan ja jatkossa vaikuttamaan yrityksen verkkomyynnin kehittämiseen. Tavoitteena on tukea oppimista ja osaamista ja tarjota työkaluja liittyen verkkomyynnin kasvattamiseen.

Moduulit ja aikataulu

Koulutus järjestetään 13.3.2020 – 28.2.2021 välisenä aikana ja sisältää 30 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden, johon sisältyy 12 lähityöskentelypäivää sekä etätyönä tehtäviä harjoituksia.

Koulutus muodostuu kuudesta eri moduulista, joissa käsitellään digitaalisen ympäristön strategista muutosjohtamista, digitaalisuutta palveluliiketoiminnassa, käydään läpi asiakaslähtöisiä kehittämismenetelmiä, verkkokaupan menestyksen kulmakiviä sekä verkkomarkkinoinnin ja myynnin ratkaisuja ja työkaluja.

Lähipäivät järjestetään perjantaisin klo 9.30 – 16 seuraavasti:

 • 13.3. ja 3.4.2020: Strateginen muutosjohtaminen digiajassa
 • 17.4. ja 15.5.2020: Asiakashankinta digitaalisissa kanavissa
 • 4.9. ja 25.9.2020: Asiakaskokemuksen kehittäminen
 • 9.10. ja 30.10.2020: Verkkokaupan menestyksen kulmakivet
 • 13.11. ja 4.12.2020: Markkinoinnin ja myynnin digitaaliset prosessit ja työkalut
 • 15.1. ja 5.2.2021: Mittaus ja seuranta digitaalisissa markkinointikanavissa

Lähipäivät järjestetään Haaga-Helian Pasilan kampuksella, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki.

Kou­lut­ta­jat

Kurssin vetäjinä toimivat digitaalisen liiketoiminnan ja verkkokaupan kokemusta omaavat huippuohjaajat:

 • Jarmo Sarkkinen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Pia Hellman, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Pirjo Elo, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Miika Malinen, Woolman Oy
 • Eija Lipasti, Laurea-ammattikorkeakoulu

Hinta ja il­moit­tau­tu­mi­nen

Koulutuksen hinta on 950 € (alv 0 %). Koulutusmaksu maksetaan yhdessä erässä opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Koulutukseen voivat hakea ne, joilla on soveltuva alempi tai ylempi korkeakoulututkinto. Koulutus toteutetaan suomeksi, mutta suuri osa materiaalista on englanninkielistä.

Ilmoittautumislomake aukeaa 13.1.2020 klo 9.00 ja sulkeutuu 30.1.2020. Ilmoittautumislomakkeelle tulee liittää sähköisesti todistus soveltuvasta korkeakoulututkinnosta.

Hakukelpoiset hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinta tehdään hakuajan päättymisen jälkeen, viimeistään 31.1.2020. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostilla. Valittujen tulee ottaa opiskelupaikka sitovasti vastaan viimeistään 9.2.2020.

Erikoistumiskoulutus toteutetaan Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia Ammattikorkeakoulujen yhteistyönä ja se on opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa.

Koulutukseen mahtuu mukaan yhteensä 45 opiskelijaa (15 opiskelijaa/ AMK). Koulutus on samansisältöinen riippumatta siitä, mihin ammattikorkeakouluun opiskelupaikka on myönnetty.

Lisätietoa koulutuksesta

Niina Tapanainen 
niina.tapanainen@metropolia.fi

 • Haaga-Helia.
 • Laurea-ammattikorkeakoulu.
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Haaga-Helia, Metropolia ja Laurea ammattikorkeakoulut järjestävät yhdessä yrityksille ja yritysten työntekijöille suunnatun digitaalisen liiketoiminnan Digitekijä Fast Track -koulutuksen.

Erikoistumiskoulutus sisältää 30 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden, johon sisältyy 12 lähityöskentelypäivää sekä etätyönä tehtäviä harjoituksia.