Etäratkaisut kuntoutumisen tukena -erikoistumiskoulutus 30 op

Tule mukaan kehittämään yhdessä tulevaisuuden kuntoutusta!

Tavoitteet ja sisältö

Erikoistumiskoulutus vahvistaa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisten sekä insinöörien monialaisten yhteisöjen osaamista uudenlaisten kuntoutumisen etäratkaisujen kehittämisessä ja tuottamisessa. Erikoistumiskoulutuksessa keskitytään etäkuntoutuksen palvelutuotteiden ja sovellusten arviointiin, muotoiluun ja kehittämiseen tarvittavien valmiuksien tuottamiseen yhteistyössä teknologian asiantuntijoiden, soten ammattilaisten ja kuntoutuksen asiakasryhmien kanssa.

Koulutuksen rakenne

 • Kuntoutumisen etäratkaisujen asiantuntijaksi kehittyminen 10 op
 • Ihmislähtöisyys ja kohtaaminen digitaalisessa ympäristössä 5 op
 • Etäratkaisujen vaikuttavuuden ja käytettävyyden arviointi 5 op
 • Etäratkaisujen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 10 op

Lisätietoa koulutuksen opintojaksoista löytyy opetussuunnitelmasta.

Kenelle

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, työelämässä kuntoutusalalla toimineille/toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä opintoja.

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu seuraavien tutkintonimikkeiden suorittaneille:

 • apuvälineteknikko (AMK),
 • ensihoitaja (AMK),
 • fysioterapeutti (AMK),
 • geronomi (AMK),
 • jalkaterapeutti (AMK),
 • kuntoutuksen ohjaaja (AMK),
 • kätilö (AMK), naprapaatti (AMK),
 • osteopaatti (AMK), sairaanhoitaja (AMK),
 • sosionomi (AMK),
 • suuhygienisti (AMK),
 • terveydenhoitaja (AMK),
 • toimintaterapeutti (AMK),
 • insinööri (AMK) ja
 • liikunnanohjaaja (AMK) 

Myös aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten, työkokemusta kuntoutuksen työtehtävistä tai kuntoutukseen liittyvistä tekniikan alan työtehtävistä.

Toteutus

Seuraava koulutus toteutetaan 18.11.2020 - 25.11.2021 välisenä aikana. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina ja ne koostuvat moduuleista, jotka syventävät ja laajentavat erityisosaamista kuntoutuksen alueelta.

Syksyllä 2020 alkavan koulutuksen lähipäivät:

 • vko 47 18.-19.11.2020
 • vko 2 13.-14.1.2021
 • vko 10 10.-11.3.2021
 • vko 19 12.-13.5.2021
 • vko 35 1.-2.9.2021
 • vko 41 13.-14.10.2021
 • vko 47 25.11.2021

Lisäksi järjestetään ohjauswebinaareja. Lähipäivät järjestetään pääkaupunkiseudulla, paikat ilmoitetaan myöhemmin.
(Huom! Muutokset mahdollisia.)  

Koulutus on suunniteltu yhdessä seitsemän ammattikorkeakoulun kesken (Arcada, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu). Metropolia toteuttaa koulutuksen yhdessä Laurean ja Arcadan kanssa.

Hakuaika

Koulutuksen hakuaika on 4.5.2020-15.9.2020 Koulutukseen haetaan hakuaikana sähköisellä hakulomakkeella.

Valintakoetehtävä

Hakulomake sisältää valintakoetehtävän, joka koostuu neljästä kysymyksestä.

Täytä hakulomake hakuaikana. Hakulomake valintakoetehtävineen tulee täyttää kerralla.

Tutustu ja valmistaudu valintakoekysymyksiin ennakolta.

Valinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Hinta

Koulutus on Opetus- ja Kulttuuriministeriön tukemaa erikoistumiskoulutusta. Tarkemmat hintatiedot tulevat tälle sivulle vuoden 2020 alussa.

Yhteyshenkilöt

Sisällölliset kysymykset

Yliopettaja Pekka Paalasmaa
pekka.paalasmaa @ metropolia . fi
p. 040 641 8226

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset

Koulutussuunnittelija Auli Räsänen
auli.rasanen @ metropolia . fi
p. 040 672 6577

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Erikoistumiskoulutukset soveltuvat työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka haluavat kehittää ammatillista osaamista.

Koulutukset ovat laajuudeltaan vähintään 30 opintopistettä ja ne on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohessa.