Liikuntakiinteistöasiantuntijan erikoistumiskoulutus, 30 op

Kuva: Vierumäki - Suomen Urheiluopisto, kuvapankki
Liikuntakiinteistöasiantuntija

Tavoitteet ja sisältö

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa liikuntakiinteistöjen käytön, kunnossapidon, korjaamisen ja uudisrakentamisen erikoisosaamista. Alan toimijoiden kanssa määritellyt sisällöt ovat: olosuhteiden ja energiatalouden hallinta; käyttö, huolto ja kunnossapito sekä korjaus- ja uudisrakennusprosessin hallinta.

Koulutus koostuu neljästä opintojaksosta:

 • Liikuntakiinteistön olosuhteiden ja energiatalouden hallinta, 10 op
 • Liikuntakiinteistön käyttö, huolto ja kunnossapito, 5 op
 • Liikuntakiinteistön korjaus- ja uudisrakennusprosessin hallinta, 10 op
 • Liikuntakiinteistön kehitysprojekti, 5 op

Tarkemmat sisältökuvaukset löytyvät opinto-oppaasta.

Kenelle

Koulutuksen kohderyhmänä ovat työelämässä toimivat sähkö-, LVI- ja automaatioalan asiantuntijat sekä liikuntakiinteistöissä vastuullisissa tehtävissä toimivat ammattilaiset. Osallistujilta edellytetään soveltuvaa ammatti­korkeakoulutasoista tutkintoa tai muutoin opintoja varten riittäviä tietoja ja valmiuksia. Opinnot ovat insinööri (amk) -tasoisia ja ne voidaan hyväksilukea osaksi Metropolia ammattikorkeakoulun talotekniikan insinööritutkintoa.

Toteutus

Koulutuksen laajuus on 30 op ja siinä on 18 lähiopetuspäivää Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä ja yhdeksän lähipäivää Metropoliassa pääkaupunkiseudulla. Koulutuksessa on opetusta 8h/opintopiste eli käytännössä yksi koulutuspäivä opintopistettä kohden. Opintoihin kuuluu itseopiskelua, oppimistehtäviä, harjoitustöitä ja tenttejä sekä projektityö.

Syyslukukauden 2019 lähiopetuspäivät Vierumäellä

HUOM! Koulutuksen aloitus siirretty marraskuulle!

 • 12.11. - 14.11.2019

Kevätlukukauden 2020 lähiopetuspäivät Vierumäellä ja Helsingin Myllypurossa

 • 21.1. - 23.1.2020 (Vierumäki)
 • 11.2. - 13.2.2020 (Myllypuro)
 • 17.3. - 19.3.2020 (Myllypuro)
 • 21.4. - 23.4.2020 (Vierumäki)
 • 11.5. - 13.5.2020 (Myllypuro)

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Urheiluopisto Vierumäen kanssa.

Lisähaku  2.8. - 13.10.2019

HUOM! Lisähaku 13.10.2019 saakka.

Lisähaku 2.8. - 13.10.2019. Hakuaika päättyy 13.10. klo 23.59.

Koulutukseen haetaan hakuaikana e-lomakkeella.

Mahdollisessa valintatilanteessa sovelletaan seuraavaa periaatetta alla olevassa järjestyksessä:

 1. Kokemus liikuntakiinteistöalan tehtävistä
 2. Kokemus sähkö-, LVI- ja automaatioalan tehtävistä
 3. Kokemus muista rakennus- ja kiinteistöalan tehtävistä
 4. Kokemus muun alan tehtävistä

Koulutusvalinnat suoritetaan hakuajan päätyttyä, jonka jälkeen valinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Valinta koulutukseen on ehdollinen, kunnes valituilta on tarkastettu työtodistukset ja ne vastaavat hakulomakkeessa ilmoitettuja tietoja.

Hinta

Erikoistumiskoulutuksen hinta 1625 € (alv 0%). Lisäksi osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus- ja ruokailukuluista.

Yhteyshenkilö

Sisällölliset kysymykset

Osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri
jorma.sateri metropolia fi
p. 040 548 5429

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset

Koulutussuunnittelija Anna Hynninen
anna.hynninen metropolia fi
p. 040 662 0334

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Erikoistumiskoulutukset soveltuvat työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka haluavat kehittää ammatillista osaamista.

Koulutukset ovat laajuudeltaan vähintään 30 opintopistettä ja ne on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohessa.