Moniammatillinen kotikuntoutus -erikoistumiskoulutus 30 op

Moniammatillinen kotikuntoutus

Tule mukaan kehittämään yhdessä tulevaisuuden kuntoutusta!

Tavoitteet ja sisältö

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa asiakkaiden omissa ympäristöissä ja verkostoissa toteutettavaa kotikuntoutusta. Tulet vahvistamaan erityisosaamistasi kotikuntoutuksen asiantuntijana ja kehittämään asiakasymmärrykseen perustuvaa kuntoutusta moniammatillisessa ryhmässä.

Koulutuksen rakenne

Moniammatillinen kotikuntoutuksen asiantuntijuus koostuu seuraavista moduuleista:

  • Asiakkuusosaaminen
  • Kuntoutuksen toimintamalli- ja palvelujärjestelmäosaaminen
  • Kotikuntoutuksen prosessi- ja työmenetelmäosaaminen
  • Moniammatillinen yhteistyö- ja asiakasymmärrysosaaminen
  • Etäkuntoutus- ja teknologiaosaaminen
  • Kuntoutuksen kehittämis- ja palvelumuotoiluosaaminen

Tarkemmat opintojaksokuvaukset (pdf).

Kenelle

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, työelämässä kuntoutusalalla tai kotihoidossa kuntouttavassa hoitotyössä toimineille/toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä opintoja. Koulutuksen kohderyhmänä ovat työelämässä toimivat sosiaali-, terveys-, kuntoutusalan ammattilaiset sekä liikunnanohjaajat.

Toteutus

Koulutus toteutetaan 19.9.2019 - 31.12.2020 välisenä aikana. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina ja ne koostuvat moduuleista, jotka syventävät ja laajentavat erityisosaamista kotikuntoutuksen alueelta.

Koulutukseen on mahdollista osallistua työyhteisönä, jolloin voitte kehittää asiakastyöhönne uusia toimintatapoja- ja malleja. Tällä tavoin olette mukana rakentamassa soten uudistusta.

Koulutus on suunniteltu yhdessä viiden ammattikorkeakoulun kesken (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu).

Koulutus aloitetaan, mikäli saadaan riittävästi osallistujia.

Koulutuksen lähipäivät

Koulutuksessa on noin kaksi lähipäivää kuukaudessa. Syksyn 2019 lähipäivät ovat: 19. - 20.9. ja 25. - 26.11.2019.

Hakuaika

Hakuaika on 20.2. - 26.5.2019. Koulutukseen haetaan hakuaikana verkkolomakkeella.

Valintakoetehtävä

Hakulomake sisältää valintakoetehtävän, joka koostuu neljästä kysymyksestä.

Täytä hakulomake hakuaikana. Hakulomake valintakoetehtävineen tulee täyttää kerralla.

Moniammatillisen kotikuntoutuksen valintakoetehtävä (pdf)

Koulutusvalinnat suoritetaan kesäkuun alkuun mennessä, jonka jälkeen valinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Hinta ja peruutusehdot

Kustannukset opiskelijalle ovat 1500 € per osallistuja.

Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova. Mikäli joudut perumaan osallistumisesi ilmoitusajan jälkeen, veloitetaan 50 % osallistumismaksusta. Jos peruminen tapahtuu myöhemmin kuin 3 viikkoa ennen koulutuksen alkua, veloitetaan koko koulutuksen hinta. Koulutusmaksua ei palauteta keskeyttämisen vuoksi (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus).

Yhteyshenkilöt

Sisällölliset kysymykset

lehtori Sanna Garam
sanna.garam @ metropolia . fi
p. 040 641 8226

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset

Koulutussuunnittelija Auli Räsänen
auli.rasanen @ metropolia.fi
p. 040 672 6577

erikoistumiskoulutus Metropolia

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Erikoistumiskoulutukset soveltuvat työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka haluavat kehittää ammatillista osaamista.

Koulutukset ovat laajuudeltaan vähintään 30 opintopistettä ja ne on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohessa.

Opiskelijoiden kommentteja tästä koulutuksesta

"Omat työskentelytavat ovat karttuneet."

"Mukaan suunnittelutyöryhmiin kotikuntoutukseen liittyen."

"Eväitä moniammatilliseen verkostotyöhön."

"Käsitys kotikuntoutuksesta on laajentunut."