Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus, 30 op

Nuoren ihmisen kädet pitävät sairaalasängyssä makaavan ikäihmisen kädestä kiinni.

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä.

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille.

Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

Kenelle?

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Tavoitteet

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet saavutettuaan:

Opiskelija
• hallitsee oman asiantuntijuusalueensa edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palliatiivisen hoidon palveluprosessissa
• toimii kliinisen hoitotyön tai kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
• hallitsee asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaa soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä
• omaa hyvät vuorovaikutustaidot potilaan ja läheisten kanssa sekä osaa antaa psykososiaalista tukea
• arvioi ja kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen
• osallistuu palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön

Opintojen toteutus ja rakenne

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Oppimistehtävät liittyvät palliatiivisen hoidon ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutus sisältää:

  • Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi, 6 op
  • Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito, 10 op
  • Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö, 9 op
  • Vapaasti valittavat opinnot, 5 op

Koulutuksen kesto: 27.1.2020 - 30.4.2021

Lähiopetuspäiviä on 12 kpl:

27.-28.1.2020
16.-17.3.2020
19.5.2020
24.8.2020
14.9.2020
2.-3.11.
25.-26.1.21
13.4.2021

Hakeminen

Hakuaika on päättynyt 20.10.2019.

Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella.

Hakijoille ilmoitetaan opiskelijavalinnasta 30.10.2019.

Hinta

1500 € (alv 0%).

Koulutus laskutetaan tasasuuruisissa erissä lukukausien alussa.

Yhteyshenkilö

Katri Kiiski, hoitotyön lehtori
katri.kiiski @ metropolia.fi

Ilmoittautumista ja käytännön asioita koskevat kyselyt Maarit Vallinkoski, koulutussuunnittelija
maarit.vallinkoski @ metropolia.fi

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Erikoistumiskoulutukset soveltuvat työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka haluavat kehittää ammatillista osaamista.

Koulutukset ovat laajuudeltaan vähintään 30 opintopistettä ja ne on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohessa.

Erikoistumiskoulutukset ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa koulutusta.