Koulutukset maahanmuuttajille

Osaaminen käyttöön Suomessa -koulutukset

Osaaminen käyttöön Suomessa -hankkeessa pääkaupunkiseudun korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaaminen tunnistetaan ja heidät ohjataan henkilökohtaiselle kotoutumista ja osaamista edistävälle koulutus- ja urapolulle. 

Lue lisää Osaaminen käyttöön Suomessa -koulutuksista

Korkeakouluopintoihin valmentavat koulutukset

Valmentavan koulutuksen tavoitteena on opiskella korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kieltä, antaa opiskelijalle tarvittavat valmiudet ammattikorkeakouluopintoja varten sekä tutustua tiettyyn koulutusalaan.

Lisätietoa korkeakouluopintoihin valmentavista koulutuksista

Kenelle?

Kenelle valmentava koulutus on tarkoitettu?

Voit hakea valmentavaan koulutukseen, jos tavoitteenasi on opiskella ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa Suomessa. Edellytyksenä valmentavaan koulutukseen osallistumiselle on vähintään suomen kielen taitotaso B1. Lisäksi sinulla täytyy olla korkeakoulukelpoisuus.

Olet hakukelpoinen maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen, jos olet suorittanut

  • suomalaisen kansallisen lukion oppimäärän (lukion päättötodistus)
  • suomalaisen ylioppilastutkinnon, tai siihen rinnastettavissa olevan kansainvälisen ylioppilastutkinnon 
  • suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, tai erikoisammattitutkinnon
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
  • ulkomaisen korkeakoulututkinnon

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, etkä voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, sinun tulee toimittaa pakolaisstatuksesta kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella) koulutodistusten sijaan

Laajuus ja kesto

Kuinka kauan opiskelu kestää?

Metropolian tarjoaman koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja kesto 6 kuukautta.

Toteutustapa

Mitä valmentavassa koulutuksessa opiskellaan?

Koulutuksessa painottuvat suomen kieli ja ammattialakohtaiset tai yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot. Lisäksi koulutukseen sisältyy matematiikan ja englannin kielen opintoja.

Kaikkien sisältöjen kohdalla korostuvat akateemiset taidot kuten opiskelu- ja digitaidot sekä suomalaisen korkeakouluopiskelun tuntemus.

Miten opiskelu tapahtuu?

Valitset hakuvaiheessa, opiskeletko verkossa vai lähiopetuksessa:

  • Vaihtoehto 1: Valmentava koulutus verkko-opiskeluna
  • Vaihtoehto 2: Valmentava koulutus lähiopiskeluna

Opiskelu sekä verkko- että lähiopiskelussa on yhteisöllistä ja työelämälähtöistä. On tärkeää, että olet itse aktiivinen ja otat vastuun omasta oppimisestasi. Opintoihin voi sisältyä tutustumiskäyntejä esimerkiksi korkeakoulujen tutkinto-opetukseen tai työelämävierailuja.

Koulutus järjestetään suomen kielellä. Suomen kielen opetus integroidaan vahvasti muihin opittaviin sisältöihin.

Rahoitus

Mitä koulutus maksaa?

Valmentava koulutus on maksutonta, jos osallistut koko koulutukseen (30 op). Joitakin valmentavan koulutuksen opintoja on mahdollista suorittaa myös avoimen ammattikorkeakoulun kautta, jolloin opinnot ovat maksullisia (ks. lisää avoimien ammattikorkeakoulujen verkkosivuilta).

Miten voin rahoittaa opiskeluni?

Voit hakea opintotukea Kelasta. Muista tukimahdollisuuksista ja esim. omaehtoisen opiskelun tuesta voit tiedustella oman alueesi TE-toimistosta.

Hakeminen

Miten ja milloin voin hakea koulutukseen?

Miten voin jatkaa valmentavasta koulutuksesta tutkintokoulutukseen?

Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi, vaan sinun täytyy hakea tutkintokoulutukseen esim. yhteishaun tai polkuopintojen kautta.

Valmentava koulutus ei ole peruste oleskeluluvan saamiselle.

Valmentavasta valmiiksi -hanke.

Valmentavasta valmiiksi -hankkeessa on koottu korkeakouluopintoihin valmentavien koulutusten hakuprosessiin ja -periaatteisiin liittyviä yhteisiä tietoja. Valmentavasta valmiiksi -hanketta toteuttaa 9 ammattikorkeakoulua ja se on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Kokoma -yrittäjyysvalmiudet

EU-rahoituksella toimiva Kokoma -yhteishanke tarjoaa maksuttoman koulutuksen korkeakoulutettujen maahanmuuttajien yrittäjyysvalmiuksien kehittämiseen.  Lue lisää Kokoma-yhteishankkeesta.


Maahanmuuttajien ohjauspalvelut ja osaamisen tunnistaminen

Ohjauspalvelut maahanmuuttajalle

Metropolia tarjoaa maahanmuuttajille myös erilaisia ohjauspalveluita sekä osaamisen tunnistamista.

Lue lisää SIMHE-palveluista.

Valmentavasta valmiiksi -kehittämishanke

maahanmuuttaja, koulutus, suomen kieli, opiskelu

Valmentavasta valmiiksi -kehittämishankkeen tavoitteena on korkeakouluopintoihin valmentavien koulutusten kehittäminen yhtenäistämällä koulutusten hakuprosessia ja -periaatteita sekä laatimalla valmentavalle koulutukselle kansalliset suositukset.