Korkeakouluopintoihin valmentava
koulutus maahanmuuttajille lähiopetuksena

Syksyllä 2019 alkava koulutus

Valmentavan koulutuksen tavoitteena on opiskella korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kieltä, antaa opiskelijalle tarvittavat valmiudet ammattikorkeakouluopintoja varten sekä tutustua tiettyyn koulutusalaan. Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi vaan opiskelijan on haettava normaalin hakumenettelyn kautta (esimerkiksi yhteishaku).

Koulutustarjonta

Opintotuki

Maahanmuuttajille suunnattu ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus on oikeuttanut opintotukeen 1.8.2014 alkaen. Opintotuki myönnetään päätoimisten opintojen keston ajalle.

Valmentavaan koulutukseen käytettyjä korkeakoulutukikuukausia ei oteta huomioon tutkinto-opintojen enimmäistukiajassa. Ne otetaan kuitenkin huomioon kaikkien korkeakouluopintojen kokonaistukiajassa. Lisätietoja saa KELAn sivuilta, sekä Metropolian opintotukineuvonnasta: 040 522 2718, opintotuki metropolia fi.

Hakuaika

Hakuaika syksyllä 2019 alkavaan koulutukseen alkaa 5.8.2019 klo. 08:00 ja päättyy 16.8.2019 klo. 15.00. 

Hakeminen tapahtuu sähköisesti Opintopolussa. Hakija voi lähettää vain yhden hakemuksen, mutta hakemuksella voi ilmoittaa 1-2 hakukohdetta. Hakukohteiden muuttaminen on mahdollista vain hakuaikana. Jos hakija hakee kahteen hakukohteeseen, hänen tulee osallitua molempien hakukohteiden 

Lähetettyään hakemuksen hakija saa vahvistuksen hakemuksen tallentumisesta ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Tässä sähköpostissa on linkki, jonka kautta hakija voi palata hakemukselle, sekä tarvittaessa muokata hakemuksensa tietoja ja liitteitä.

Hakukelpoisuus

Hakijoilla tulee olla ammattikorkeakoululain (L 2014/932, 25 §) edellyttämä kelpoisuus
ammattikorkeakouluopintoihin:

 1. lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005)
  tarkoitettu tutkinto;
 2. ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto; taikka
 3. ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin (myös korkeakoulututkinto käy).

Harkinnanvaraista valintaa ei käytetä.

Edellä mainitun lisäksi hakijoilla tulee olla eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1 vastaavat suomenkielen taidot. Hakijan ei tarvitse toimittaa todistusta kielitaidostaan, sillä kielitaito testataanvalintakokeen yhteydessä. Valintakokeeseen kutsutaan vain ne hakukelpoiset hakijat, jotka ovat hakemuksella ilmoittaneet omaavansa vaaditut kielitaidot. Oman kielitaitonsa tason voi arvioida EUROPASS itsearviointilokerikon avulla.

Hakukelpoisuuden osoittaminen

Hakijan tulee osoittaa hakukelpoisuutensa tutkinnon myöntäjän antamalla virallisella
todistuksella, josta ilmenee, että tutkinto on suoritettu. Lisäksi hakijan tulee toimittaa
viralliset käännökset (käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima) todistuksista, jotka ei eivät ole suomen, ruotsin, tai englannin kielellä. Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon tulee olla suoritettu siten, että hakukelpoisuuden voi osoittaa virallisella todistuksella viimeistään 11.10.2019 klo. 15:00 mennessä.

Hakukelpoisuus tulee osoittaa siten, että hakukelpoisuus on tarkistettavissa viimeistään opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä. Käsittelyn nopeuttamiseksi hakukelpoisuuden osoittavat dokumentit pyydetään lataamaan hakemukselle jo hakemusta täyttäessä, tai mahdollisimman pian hakemuksen lähettämisen jälkeen. Skannattu tiedosto tai hyvälaatuinen kännykkäkamerakuva riittää. Hakemuksensa tietoja ja liitteitä pääsee muokkaamaan hakemuksen lähettämisen jälkeen vahvistussähköpostissa mainitun linkin kautta.

Edellä mainittuun ohjeeseen on kuitenkin kaksi poikkeusta:

 1. Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, tai
  turvapaikanhakija, eikä hän voi todistaa aikaisempaa tutkintoaan asiakirjoin, hänen
  tulee toimittaa hakukelpoisuuden osoittavien todistusten sijaan jokin seuraavista
  asiakirjoista:

  • statuksestaan kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa
   suojelun perusteella, josta on poistettu/peitetty mahdolliset arkaluonteiset
   tiedot), tai
  • muukalaispassi, jossa on merkintä ”henkilöllisyys varmistamatta”, tai
  • maahanmuuttoviraston myöntämän kuvallisen henkilökortin, tai
  • maahanmuuttoviraston maksullisen (20 €) vireilläolotodistuksen siitä, että
   hakija voi oleskella laillisesti Suomessa turvapaikkahakemuksensa käsittelyn
   ajan

 2. Hakijoiden, joiden hakukelpoisuuden antavat tutkinnot näkyvät kansallisessa Koskipalvelussa, ei tarvitse osoittaa hakukelpoisuuttaan todistuksin, koska hakukelpoisuus
  voidaan tarkistaa suoraan Koski-palvelusta. Koski-palvelussa näkyvät seuraavat tiedot:

  • vuoden 2018 tammikuun jälkeen kirjatut suomalaisten lukioiden ja
   ammatillisten oppilaitosten suoritukset ja opiskeluoikeudet
  • vuoden 1990 jälkeen suoritetut ylioppilastutkinnot
  • korkeakoulutusuoritukset ja opiskeluoikeudet ovat näkyvissä pääsääntöisesti vuodesta 1995 eteenpäin, mutta tässä voi olla korkeakoulukohtaisia poikkeuksia

Hakija voi tarkistaa Koski-palvelussa näkyvän tietonsa Oma Opintopolku -palvelussa olevan ”siirry opintosuorituksiin” linkin kautta.

Valintakokeet

Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat, jotka ovat hakemuksellaan ilmoittaneet omaavansa vaaditut suomen kielen taidot. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse noin viikkoa ennen valintakoetta.

Jokaisella koulutuksella on omat valintakokeensa:

 • Media- ja kulttuuriala: 12.9.2019
 • Sosiaali- ja terveysala: 10. - 11.9.2019
 • Tekniikan ala: 13.9.2019

Jos hakija hakee kahteen hakukohteeseen, hänen tulee osallitua molempien hakukohteiden valintakokeisiin. Valintakokeesta ei ole mahdollista saada vapautusta, eikä sitä voi korvata millään muulla valintakokeella.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen perusteella. Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan 1.10.2019. Hakija saa opiskelijavalintapäätöksen hakulomakkeella ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes todistukset on tarkistettu. Opiskelijavalinta voidaan
purkaa, mikäli todistuksia ei toimiteta ilmoitettuun määräaikaan mennessä, tai jos hakija on
antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 57). Oikaisupyyntöohje (pdf).

Opiskelupaikan vastaanotto 

Vahvistaakseen opiskelupaikkansa hakijan tulee ottaa se vastaan 11.10.2019 klo. 15:00 mennessä. Jos opiskelupaikkaa ei oteta vastaan annettuun määräaikaan mennessä, opiskelupaikka peruuntuu.

Opiskelupaikan vastaanotto tapahtuu Opintopolussa joko Oma Opintopolku -palvelun kautta, tai käyttämällä osoitteesta noreply opintopolku fi mainittua linkkiä. Opiskelija saa tarkemmat ohjeet opiskelupaikan vastaanottoon sähköpostitse. 

Opintojen aloitus

Opetus alkaa 4.11.2019 ja päättyy 30.4.2020. Koulutusta ei kuitenkaan aloiteta, jos ryhmään ei saada riittävää määrää opiskelijoita.

Maahanmuuttajien ohjauspalvelut ja osaamisen tunnistaminen

Ohjauspalvelut maahanmuuttajalle

Metropolia tarjoaa maahanmuuttajille myös erilaisia ohjauspalveluita sekä osaamisen tunnistamista.

Lue lisää SIMHE-palveluista.