Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin
valmentava koulutus verkossa

Valmentavan koulutuksen voi nyt suorittaa kokonaan verkossa!

Laajuus 30 op
Kesto 6 kk
Hakuaika Ilmoitetaan myöhemmin
Valintakoe Ilmoitetaan myöhemmin
Koulutus toteutuu verkossa Ilmoitetaan myöhemmin

Ajankohtaista

Hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Miksi osallistuisin valmentavaan koulutukseen?

Valmentavassa koulutuksessa pääset kehittämään omaa osaamistasi ja opiskelutaitojasi eli valmiuksiasi edetä ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoihin. Verkossa voit opiskella missä tahansa ja valita itseäsi kiinnostavan alan opinnot!

Mitä opin valmentavassa koulutuksessa?

Koulutuksessa painottuvat suomen kielen opinnot ja alakohtaiset tai yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot. Koulutukseen sisältyy myös matematiikan ja englannin kielen opintoja.

 • Alakohtainen osaaminen ja suomen kieli 15 op
 • Englannin kieli 5 op
 • Alakohtainen matematiikka 5 op
 • Opiskelutaidot 5 op

Vuoden 2019 verkkototeutuksessa oli mahdollista valita yksi seuraavista opintopoluista:

 • Liiketalouden ala
 • Sosiaali- ja terveysala
 • Tekniikan ala
 • Monialainen

Koulutus järjesttetiin suomen kielellä, ja suomen kielen opetus integroitiin vahvasti muuhun opetukseen.

Miten opiskelen verkossa?

Koulutus on päätoimista opiskelua (noin 34 tuntia viikossa).

Koulutus sisältää paljon yhteisiä verkkotapaamisia muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Verkkotapaamiset sijoittuvat arkipäivisin klo 8–16 välille. Myös Moodle- verkko-oppimisympäristössä opiskellaan yhdessä ja yhteisöllisesti. Lisäksi opintoihin voi sisältyä tutustumiskäyntejä esimerkiksi korkeakouluihin tai työpaikoille.

Verkko-opiskelussa on tärkeää, että olet aktiivinen ja otat vastuun omasta oppimisestasi. Saat tukea opiskeluusi opettajilta, opolta ja tuutoreilta.

Verkko-opiskeluun tarvitset tietokoneen, internet-yhteyden, kuuloke-mikrofonin ja web-kameran.

Mitä koulutus maksaa?

Valmentava koulutus on opiskelijalle maksutonta päätoimista opiskelua.

Valmentavan koulutuksen suomen kielen opintoja on mahdollista suorittaa erillisinä opintojaksoina myös korkeakoulujen tutkinto-opintojen ohessa tai avoimessa ammattikorkeakoulussa. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat maksullisia.

Miten voin rahoittaa opiskeluni?

Voit hakea opintotukea Kelasta tai tiedustella tukimahdollisuuksia oman alueesi TE-toimistosta.

Kuka voi hakea koulutukseen?

Voit hakea valmentavaan koulutukseen, jos suomen kielen taitosi on vähintään taitotasoa B1.

Kielitaitotason itsearviointitaulukko – Euroopan neuvosto (pdf)

Kielitaitotason itsearviointitaulukko - Europass (pdf)

Olet hakukelpoinen maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen, jos olet suorittanut

 • suomalaisen kansallisen lukion oppimäärän (lukion päättötodistus)
 • suomalaisen ylioppilastutkinnon, tai siihen rinnastettavissa olevan kansainvälisen ylioppilastutkinnon. Tietoa kansainvälisestä lukiokoulutuksesta Opintopolun verkkosivuilla.
 • suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, tai erikoisammattitutkinnon
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • ulkomaisen korkeakoulututkinnon

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, etkä voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, sinun tulee toimittaa pakolaisstatuksesta kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella) koulutodistusten sijaan.

Miten voin jatkaa valmentavasta koulutuksesta tutkintokoulutukseen?

Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi, vaan sinun täytyy hakea tutkintokoulutukseen esim. yhteishaun tai erillishakujen kautta.

Lisätietoja

 • Marianne Autero, Metropolia Ammattikorkeakoulu, p. 040 621 6636

Valmentava koulutus ei ole peruste oleskeluluvan saamiselle.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Valmentavasta valmiiksi -hanke.

Valmentava koulutus toteutetaan verkossa osana Valmentavaksi valmiiksi -hanketta (2017–2019, OKM), jossa on mukana yhdeksän ammattikorkeakoulua.

Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.
Karelia AMK.
Lahden ammattikorkeakoulu.
Laurea-ammattikorkeakoulu.
Metropolia Ammattikorkeakoulu.
Oulun ammattikorkeakoulu.
Saimaan ammattikorkeakoulu.
Turun ammattikorkeakoulu.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk.