Infrarakentamisen työnjohtokoulutus, 60 op

Työllisty infra-alan työnjohtoon!

Metropolia Ammattikorkeakoulun järjestämän infratyönjohdon työvoimakoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille työnjohtamisen perusosaaminen ja työllistää opiskelijat infrarakentamisen työjohtoon. Samalla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa AMK-tasoisia opintoja, jotka voidaan myöhemmin hyväksilukea tutkinto-opintoihin.

Koulutuksessa suoritetaan osia infrarakennusalan ammattikorkeakoulututkinnosta teoriaopintoina kevään lähiopetusjakson aikana ja osaamista syvennetään työssäoppimisjaksoilla, kesätyössä sekä syksyn teoriaopinnoissa.

Työssäoppimispaikkoja opiskelijoille tarjoavat seuraavat yritykset:

Kenelle?

Koulutus soveltuu insinööreille tai muille teknisen tai kaupallisen tutkinnon suorittaneille, aikaansaaville, työtä pelkäämättömille henkilöille, jotka haluavat tulevaisuudessa työskennellä infra-alan parissa ja ovat valmiita opiskelemaan uutta ja kehittämään itseään. Koulutukseen valitaan soveltuvan tutkinnon suorittaneita tai henkilöitä, joilla on rakennusalan työkokemusta vähintään 1 vuoden ajalta.

Huomioithan, että työskentely infra-alan työnjohtotehtävissä vaatii yleensä matkustusvalmiutta.

Toteuttamistapa

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä, joka koostuu lähiopetusjaksoista 40 op (keväällä 25 op ja syksyllä 15 op) sekä 20 op:n työssäoppimisjaksoista. Työssäoppimisen ajalta opiskelijalle maksetaan työvoimatukea. Kesätyöaika 22.7.-4.10.2019 ei kuulu koulutukseen. Tältä ajalta yritys maksaa opiskelijalle harjoittelijapalkkaa.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä alan yritysten kanssa.

Sisältö

Infrarakentamisen perusteet, 10 op

 • Infra-alan pääsisällöt ja väylärakentamisen projektihallinta
 • Infrarakentamisen keskeiset käsitteet, tuotteet ja nimikkeistöt
 • Tie- ja työturvallisuus sekä työturvallisuuden hallinta
 • Betonirakenteet ja niiden toteutus

Työnsuunnittelu, työnjohto ja aliurakoiden hallinta, 10 op

 • Työnsuunnittelun tasot, yhteistyö ja väylätyömaan työnsuunnittelu ja työmaan hallinta
 • Aikataulu- ja tehtäväsuunnittelu
 • Kustannuslaskenta ja hankinnat
 • Sopimustekniikan perusteet ja aliurakoiden ohjaus
 • Työn johtaminen ja esimiestoiminta

Liikenneväylien rakenteet ja toteutus, 10 op

 • Tie- ja katurakenteet
 • Siltarakenteet
 • Tuotesuunnitelmien tulkinta ja toteutus (mm. piirustusten lukutaito)
 • Työmaan luvat ja liittyvä lainsäädäntö
 • Työturvallisuuskorttikoulutus
 • Tieturva 1 -korttikoulutus

Työssäoppiminen 1, 10 op

Työssäoppiminen 2, 10 op

Soveltava opinto, 10 op

Koulutuksen ajankohta

Lähiopetus

 • jakso 1: 8.4.-31.5.2019
 • jakso 2: 4.11.-29.11.2019

Työssäoppiminen

 • jakso 1: 3.6.-19.7.2019
 • jakso 2: 7.10.-1.11.2019

Kesätyö yrityksissä: 22.7.-4.10.2019 (yritys maksaa palkan)

Opiskelijavalinta

Koulutukseen valitaan insinöörikoulutuksen tai soveltuvan (esim. teknisen tai kaupallisen) opisto- tai amk-tutkinnon suorittaneita henkilöitä, jotka ovat työttömiä, työttömyysuhan alaisia tai haluavat vaihtaa alaa.

Ryhmään valitaan enintään 25 opiskelijaa.

Koulutukseen valintaan vaikuttaa hakijoiden työkokemus, motivaatio ja soveltuvuus. Valittavilta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa.

Valinnat tekee Uudenmaan TE-toimisto yhteistyössä yritysten ja koulutuksen toteuttavan Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa.

Koulutukseen hakeutuminen

Koulutukseen hakeudutaan TE-toimiston sivujen kautta viimeistään 19.3.2019.

Hae koulutukseen joko täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.te-palvelut.fi > haussa oleva työvoimakoulutus, hakusanana toimii koulutuksen numero 683199. Vaihtoehtoisesti voit jättää paperihakemuksen työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on Sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä.

Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Lisätiedot koulutuksen sisällöstä

Vastuukouluttaja Mika Räsänen
Metropolia Ammattikorkeakoulu 
mika.rasanen metropolia fi
p. 040 676 6065

Projektipäällikkö Niilo Kemppainen 
Metropolia Ammattikorkeakoulu
niilo.kemppainen metropolia fi
p. 050 368 6638

Hakijainfotilaisuus

Infotilaisuus järjestetään keskiviikkona 6.3.2019 klo 16.00

Paikka: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypurontie 1, Helsinki.

Infotilaisuuden sisältöjä:

 • Koulutuksen tavoitteet ja sisältökokonaisuudet
 • Kenelle koulutus on tarkoitettu
 • Haku- ja valinta
 • Hakijoiden kysymysten käsittely

Infoissa paikalla Metropolia Ammattikorkeakoulun ja työvoimahallinnon edustaja.

Töihin infra-alalle?

Lue lisää infra-alasta ja infran työtehtävistä.

Koulutuksen aikaiset etuudet

Tietoa koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta Koulutusneuvonta-puhelinpalvelusta.

Koulutusneuvonnan palveluaika on ma-pe klo 9-16.15.

p. 0295 020 702
koulutusneuvonta te-toimisto fi