Apurahat ja stipendit opiskelijoille

Metropolialla on tukisäätiö, joka ottaa lahjoituksia vastaan. Metropolia-säätiön päämääränä on tutkimustoiminnan tukeminen ja oppimistoiminnan edistäminen. Tärkeimpänä toimintamuotona on opiskelijoille annetut apurahat ja stipendit, joilla tuetaan opinnäytetöissä ja muissa opinnoissa tehtävää tutkimusta, innovaatiotoimintaa ja opintomatkoja.

Apurahat rahoitetaan yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä saaduista lahjoituksista sekä tukisäätiön rahastosijoitusten tuotoista.

Metropolian tukisäätiö on rekisteröity Säätiörekisteriin. Verohallinnon päätöksellä Metropolian tukisäätiö on nimetty vuosiksi 2015−2019 sellaiseksi tuloverolain 57§:n 1 mom. 2 kohdassa tarkoitetuksi säätiöksi, jolle tehdyn 850 – 50 000 euron rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa.

Yritykset ja yksityiset voivat täyttää lahjakirjan ja lahjoittaa nimeämälleen tutkinto-ohjelmalle tai tutkimusalalle. Säätiöasiamiehen tai tutkinto-ohjelmien ja opettajien kanssa voi mielellään keskustella sopivimmasta tavasta tukea Metropolian osaamista.

Tukisäätiö ottaa myös mielellään vastaan testamenttilahjoituksia ja merkkipäiväkeräyksiä, jotka voi kohdentaa lahjoittajan toivomaan tarkoitukseen. Merkittävän suuren lahjoituksen perusteella voidaan säätiöön nimetä lahjoittajan nimikkorahasto.

Yritykset ja yksityiset voivat lahjoituksin tukea tutkimusta ja opiskelua 

täyttämällä lahjakirjan tästä linkistä

Yhteystiedot

Metropolian tukisäätiö (2273736-1)
tukisaatio metropolia fi

Postiosoite

Metropolian tukisäätiö c/o Ranta-Meyer
PL 4000
00079 Metropolia

Tuire Ranta-Meyer

Tuire Ranta-Meyer, yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja
tuire.ranta-meyer metropolia fi
p. 050 526 2002

Tutustu vero-ohjeisiin

Verohallinto.

Yli 850 euron lahjoituksesta voit tehdä lahjoitusvähennyksen henkilöverotuksessa (tuloverolaki 98 a §) tai elinkeinoverotuksessa (tuloverolaki 57 §).

Verohallinnon ohjeet apurahojen, stipendien, tunnustuspalkintojen ja muiden palkintojen verotuksesta

Alumni tukijana

Alumnina voit tukea nykyisiä opiskelijoita heidän opintovuosinaan ja antaa nykyisille opiskelijoille aikaasi, kokemustasi tai kannustavan stipendilahjoituksesi. Metropolian ja kaikkien sitä edeltäneiden oppilaitosten kasvatit ovat tervetulleita liittymään Metropolian alumnirekisteriin.

Alumnit voivat tehdä lahjoituksia suoraan Metropolialle osaamisen, kilpailukyvyn, tutkintojen ja tutkimuksen edistämiseen tai kohdistaa ne Metropolia-säätiön kautta alumnistipendeihin lahjakkaille opiskelijoille.

Lue lisää alumnitoiminnasta