Metropolia Ammattikorkeakoulu - Osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen

Metropolia on osaamisen rohkea uudistaja ja tulevaisuuden aktiivinen rakentaja

Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Koulutamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Muodostamme yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat ja joka synnyttää oivalluksia ja osaamista työhön ja hyvinvointia elämään. Olemme vastuullinen kumppani ja korkeakoulutuksen uudistaja, joka yhteistyössä löytää uusia ratkaisuja ja rakentaa parempaa tulevaisuutta.

Vuoteen 2020 ulottuva strategiamme tähtää voimakkaasti uudistumiseen. Siinä korostuu tavoite vahvistaa Metropolian yhtenäisyyttä, osaamisen kehittämistä, kilpailukykyä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tahtotilanamme on olla osaamisen rohkea uudistaja ja tulevaisuuden aktiivinen rakentaja.

Keskitymme tulevina vuosina laadukkaaseen oppimiseen ja työelämäyhteistyöhön. Haluamme uudistaa toimintakulttuurimme ja osaamistamme digitalisaation sekä kehittyvien kampustemme myötä. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä liiketoiminnassa haemme kasvua erityisesti vaikuttavuudessa ja ulkoisessa rahoituksessa.

Tutustu Metropolian strategiaan

Metropolian arvot

 • Asiantuntijuus, joka on meille intohimo
 • Korkea laatu, johon tähtäämme kaikessa toiminnassamme
 • Yhteisöllisyys, joka on voimamme
 • Avoimuus, joka on toimintatapamme
 

Metropolia numeroina

Opiskelijamäärät, infografiikka. Liiketalous: 1700 opiskelijaa, 7 tutkinto-ohjelmaa.Kulttuuri: 1800 opiskelijaa, 14 tutkinto-ohjelmaa. Sosiaali- ja terveysala: 4900 opiskelijaa, 25 tutkinto-ohjelmaa. Tekniikka: 8000 opiskelijaa, 23 tutkinto-ohjelmaa.
 • Opiskelijoita 16 400
 • Henkilökuntaa noin 920, joista päätoimista opetushenkilöstöä on 570. Opettajista 24 prosentilla on tutkijankoulutus
 • Hakijamäärältään Suomen suurin korkeakoulu 2018: 4,1 ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohden
 • 69 tutkinto-ohjelmaa, joista 12 englanninkielisiä:
  • 43 AMK-tutkinto-ohjelmaa, joista englanninkielisiä 6
  • 26 ylempää AMK-tutkinto-ohjelmaa, joista englanninkielisiä 6
 • Vuonna 2018 ammattikorkeakoulututkinnosta valmistui 2840 ja ylemmästä AMK-tutkinnosta 420 opiskelijaa
 • Joka kahdeksas ammattikorkeakoulusta valmistunut on Metropoliasta
 • Olemme siirtyneet 20 toimipaikasta asteittain 4 kampukselle 2016 - 2020
 • Vuoden 2019 budjetoitu liikevaihto on 97 miljoonaa euroa
 • Omistusosuudet: Helsinki 42 %, Espoo 27 %, Vantaa 26 %, Kirkkonummi 4 % ja Kauniainen 1 %
 • Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan 2018 kokonaisvolyymi noin 10,1 miljoonaa euroa