Hankinnat

Tarjouspyynnöt

Kaikissa Metropolian tarjouspyynnöissä noudatetaan lakia julkisista hankinnoista sekä tilaaja-vastuulakia. Lisäksi noudatetaan alla olevia listattuja hankintaehtoja, mikäli ne mainitaan tarjouspyynnössä tai tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on siirtynyt marraskuussa 2013 sähköisen kilpailutusjärjestelmän (tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaali) käyttöön.

Avoimet tarjouspyynnöt

Tarjouspyyntömateriaalit löytyvät sähköisestä tietokannasta

Hankintaehdot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2015) ja liitteet:

  1. Yleiset sopimusehdot (JIT 2015 - Yleiset ehdot)
  2. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin (JIT 2015 - Tilaajan sovellukset avoin lähdekoodi)
  3. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista muulla kuin avoimella lähdekoodilla (JIT 2015 - Tilaajan sovellukset ei-avoin)
  4. Erityisehtoja ketterillä menetelmillä toteuttavista projekteista (JIT 2015 - Ketterät menetelmät)
  5. Erityisehtoja palveluista (JIT 2015 - Palvelut)
  6. Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT 2015 - Konsultointi)
  7. Erityisehtoja laitehankinnoista (JIT 2015 - Laitteet)
  8. Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista (JIT 2015 - Palvelut verkon kautta)
  9. Tukimateriaalia: Avoimista rajapinnoista tietojärjestelmä- tai palveluhankinnoissa