Metropolian jäsenyydet kansainvälisissä verkostoissa

Metropolia Ammattikorkeakoululla on jäsenyys 20 kansainvälisessä verkostossa/järjestössä. Määrä selittyy pitkälti tutkinto-ohjelmien määrän mukaan: tutkinto-ohjelmat ovat erilaisia ja niiden tarpeita on vaikea, jopa mahdoton yhdistää esimerkiksi yhden kattojärjestön alle.

Verkoston kautta tutkinto-ohjelma seuraa alan eurooppalaista ja kansainvälistä kehitystä. Verkosto voi olla myös tärkeä kyseisen alan asioiden lobbaaja ja edunvalvoja. Jäsenyys takaa myös etuja, esim. alennuksia osallistumismaksuista tai julkaisuista.

Ammattikorkeakoulun yhteiset

European Association for International Education (EAIE)
Eurooppalainen korkeakoulujen kansainvälisen yhteistyöjärjestö. Metropolian eri alojen henkilöstöä kuuluu EAIE:hen ja osallistuu vuosittaisiin koulutuksiin ja konferensseihin. Kansainvälisten asioiden suunnittelija Tiina Piipponen on toiminut EAIE:n Mobility Advising -asiantuntijayhteisön ohjausryhmässä vuodesta 2014 ja hänet valittu ryhmän puheenjohtajaksi kaudeksi 2018-2020.

Kulttuuriala

Association Européenne des Conservatoires (AEC), perustettu 1953.
Musiikin ja musiikin alan korkeakoulujen eurooppalainen yhteistyöjärjestö.

ANMA, Nordiska Konservatorierådet
Pohjoismainen musiikin alan korkeakoulujen yhteistyöjärjestö

European Network of Cultural Administration Training Centers (ENCATC), perustettu 1992. Eurooppalainen kulttuurituotannon korkeakouluverkosto, UNESCOn virallinen yhteistyökumppani.

European Network for Conservation-Restoration Education (ENCoRE), perustettu 1997.
Euroopassa konservointialan koulutusta tarjoavien korkeakoulujen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää konservointialan koulutusta ja tutkimusta.

International Association of Film and Television Schools (CILECT), perustettu 1955.
Keskeinen kansainvälinen elokuva- ja televisioalan oppilaitosten järjestö. Jäsenyys edellyttää kahden jäsenen suositusta, siten jäsenyys toimii myös laadunvarmistusjärjestelmänä.

International Council of Museums - Committee for Conservation (ICOM-CC), perustettu 1967.
ICOM Konservoinnin Komitea on ICOM:in 31stä työryhmästä suurin (yli 2600 kansainvälistä jäsentä). ICOMin keskeisiä tehtäviä on kulttuuriperinnön suojelu. Maalaustaiteen konservoinnin lehtori Tannar Ruuben on ICOM CC:n Johtokunnan (Directory Board) jäsen sekä rahastonhoitaja.

International Institute for Conservation (IIC), perustettu 1950.
Kansainvälinen kulttuuriperinnön säilyttämistä vaaliva konservointialan organisaatio.

International Association of Schools of Jazz (IASJ), perustettu 1987.
Eurooppalainen jazz-musiikin ja jazz-musiikkikoulutuksen oppilaitosten yhteistyöjärjestö.

The ‘Music Master for New Audiences and Innovative Practice’ (NAIP) Ensimmäinen eurooppalainen musiikkialan maisteriohjelma, joka tarjoaa muusikolle taitoa ja tietoa taiteellisesti joustavaksi harjoittelijaksi kehittymisestä sekä erilaisiin taiteellisiin ja sosiaalisiin konteksteihin mukautumisesta. Metropolian musiikki on strategisena kumppanina projektissa, jolla tähdätään opetussuunnitelmien nykyaikaistamiseen sekä opetuksen ja oppimisen lähestymistapojen edelleen kehittämiseen musiikin korkeakoulutuksessa.

Cumulus, International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media
Kansainvälinen muotoilun korkeakouluopetuksen järjestö.

Liiketalous

HUMINT (Human Resource Management)

Nice Network

Sosiaali- ja terveysala

Consortium of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe (COHEHRE), perustettu 1990.
Terveys- ja kuntoutusalan eurooppalainen verkosto. Jäseninä mm. seitsemän suomalaista ammattikorkeakoulua.

European Association of Training Centres for Socio-Educational Care Work (FESET), perustettu 1991.
Eurooppalainen sosiaalialan verkosto. Jäseninä mm. yhdeksän suomalaista ammattikorkeakoulua.

European Network for Physiotherapy in Higher Education (ENPHE), perustettu 1995.
Eurooppalainen fysioterapian verkosto, koulutusohjelman edustajia aktiivisesti mukana luottamustehtävissä. Suunnitteilla temaattinen verkosto. Verkoston kautta syntynyt opetussuunnitelmien kehittämisprojekti Pietarissa. Jäseninä 13 suomalaista korkeakoulua.

European Network of Occupational Therapy (ENOTHE), perustettu 1995.
Eurooppalainen toimintaterapian verkosto; kumppanuudet, koulutuksen kehittäminen, koulutusohjelma aktiivisesti mukana vertaisarvioinneissa. Jäseninä kahdeksan suomalaista korkeakoulua.

Nordiska Undervisningsfysioterapeuter (NUF)
Pohjoismainen fysioterapian verkosto, pohjoismaiset kumppanit, mahdollisuus Nordplus-ohjelmiin ja rahoitukseen. Jäseninä käytännöllisesti katsoen kaikki suomalaiset ammattikorkeakoulut.

Osteopathic European Academic Network (OSEAN)
Osteopatian koulutusohjelmalle tärkeä pienen koulutusohjelman kansainvälistymisen ja verkostoitumisen takia. Koulutuksen kehittäminen.

World Federation on Occupational Therapy (WFOT)

Kansainvälinen toimintaterapian yhteistyöverkosto. Opetussuunnitelmien kehittäminen, verkostoituminen, kumppanuudet. Jäseninä seitsemän suomalaista ammattikorkeakoulua ja Suomen toimintaterapialiitto.

Tekniikan ala

European Society for Engineering Education (SEFI), perustettu 1973.
Eurooppalainen insinöörikoulutuksen kehittämisfoorumi, erityiskomiteoita insinöörikoulutuksen kehittämisestä mm. matematiikan ja sovelletun matematiikan erityisopetuksesta. EU:n temaattisen verkoston hanke "Teaching and Research in Engineering in Europe - TREE". Kumppanuudet. Järjestön jäseninä Suomesta ovat mm. TKK ja Arcada.

Network for the Development of European Programmes in Higher Education (BUSINET), perustettu 1987.
Eurooppalainen korkeakoulujen kehittämisverkosto, mm. liikkuvuuden, opetussuunnitelmien ja projektitoiminnan kehittäminen monialaisessa yhteistyössä myös eurooppalaisten yritysten kanssa. Kaupallis-taloudellinen näkökulma. Mukana viisi suomalaista ammattikorkeakoulua.

UNESCO International Centre for Engineering Education (UICEE)
Kansainvälinen insinööri- ja diplomi-insinöörioppilaitosten yhteistyöelin, yhteistyötä opetuksen kehittämisessä ja tutkimus- ja kehitystyössä. Keskus edesauttaa kehitys-, tutkimus-, oppimateriaaliprojektien syntymistä. Kongressi- ja julkaisutoimintaa.

FEANI:European Federation of National Engineering Associations