Oppiminen on vuorovaikutusta

Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan yhä enemmän taitoa työskennellä yhdessä ja vuorovaikutusosaamista. Nämä taidot karttuvat Metropolia-opintojen aikana. Metropoliassa luomme edellytyksiä rikastavalle ja rakentavalle opiskelijalähtöiselle oppimiselle monipuolisissa oppimisympäristöissä.

Yhteistoiminnallisen pedagogiikan soveltaja

Tavoitteemme on saada oppija liekkeihin: motivoitumaan, innostumaan ja ylittämään itsensä! Innostunut oppija kehittyy intohimoisesti ammatillisessa osaamisessaan ja ottaa vastuun oppimisestaan.

Metropoliassa toteutamme työelämäläheistä yhteistoiminnallista oppimista sekä tiimiopettajuutta. Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi tehdään yhdessä.

Tavoitteemme on, että oppijan polku Metropoliassa muodostuu eheistä, laajoista kokonaisuuksista ja haastavista oppimiskokemuksista, jotka tukevat oppijan kehittymistä ja ammatillista kasvua. Oppiminen Metropoliassa on opiskelijaläheistä, ja opiskelijat ovat osa yhteistoiminnallista tiimiä.

Oppimisen kehittäjä ja uudistaja

Nopeasti muuttuva maailma edellyttää elinikäistä oppimista ja osaamisen jatkuvaa täydentämistä työuralla. Oppimisympäristömme, osaamistavoitteemme sekä opetus- ja arviointimenetelmämme tukevat laadukasta oppimista, asiantuntijuuden kehittymistä ja tulevaisuuden työelämätaitoja.

Monimuotoiset opetusmenetelmämme haastavat oppijan osaksi yhteistä prosessia.
Opiskelijoiden oppimistilanteeseen tuoma osaaminen on oppimista edistävä tekijä, jota hyödynnämme aktiivisesti.

Tutkimme ja kehitämme oppimista, opettamista ja oppimisympäristöjämme. Metropolialaista oppimista luonnehtii yhteinen tiedonrakentaminen ryhmässä sekä kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Kokeileva innovaattori

Meillä opitaan rohkeiden kokeilujen ja yhteiskehittelyn kautta. Vankan oman alan ydinosaamisen oppimisen lisäksi kaikki opiskelijamme osallistuvat erilaisiin monialaisiin työryhmiin ja projekteihin.

Yhtenä esimerkkinä on jokaisen opiskelijan suorittama 10 opintopisteen Innovaatio-projekti, jossa uudistetaan ja kehitetään palveluja, toimintatapoja, menetelmiä tai tuotteita yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa.

Metropoliassa on tavoitteena oppimistoiminnan ja sisältöjen ketterä kehittäminen siten, että sidosryhmien asiantuntemusta hyödynnetään.

Oppimisympäristöt

Modernit oppimisympäristöt ovat rajattomia, ja niiden avulla on mahdollista oppia monilla eri tavoilla ja opiskella myös ajasta ja paikasta riippumatta. Ne uudistuvat jatkuvasti ja ovat olemassa niin fyysisinä tiloina, digitaalisesti kuin verkostomaisestikin.

Perusajatuksiamme oppimisympäristöjen kehitystyössä ovat yhteisöllinen toiminta, ennakointi, dynaamisuus ja luovuus. Tähtäämme siihen, että oppimisympäristömme erottuvat ammattikorkeakoulujen kentällä monipuolisuudella, laaja-alaisuudella, tutkimustiedon tuottamisella, verkostomaisella ja palveluorientoituneella ajattelutavalla sekä järjestelmällisen yritysyhteistyön hyödyntämisellä.

Oppimisympäristöjen kehittäminen on kansainvälistä, ja niiden rakentamisessa ovat mukana opiskelijat, opettajat, yritykset, palveluorganisaatiot sekä tiedeyhteisö.

 

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjä

  • Näyttöön perustuvan toiminnan oppimisympäristö
  • Simulaatio-oppimisympäristö
  • HealthPro
  • PharmaPro
  • TaitoPro

Tekniikan alan oppimisympäristöjä

  • EduVideo-laboratorio
  • IoT-laboratorio

Yhteyshenkilöt

Tapani Martti.

Tapani Martti, DI
Oppimisjohtaja
p. 040 771 9160
tapani.martti metropolia fi

Yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet

AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa työelämäosaamista voi täydentää Metropolian yhteisten valinnaisten opintokokonaisuuksien monipuolisella ja monialaisella opintotarjonnalla.  Tutustu opintokokonaisuuksiin opinto-oppaassa

Hiiltä ja timanttia -blogi - Keskustelua korkeakouluoppimisesta

Tarinoita digiaskelista - blogi digitaalisuudesta opetuksessa

Oppimisympäristöt mikrokirjassa

Oivaltavat oppimisympäristöt. 2013 (pdf) - Kokemuksia erilaisten oppimisympäristöjen kehittämisestä ja oppimiseen liittyvistä kokeiluista Metropoliassa.