Vaikuttavuuskatsaus 3/2019

Kvartaali lyhyesti

 • Metropolian kolmannen kvartaalin tulos oli 0,7 miljoonaa euroa voitollinen kasvaen 1,9 miljoonaa euroa edellisvuodesta (Q3/2018; -1,2 M€). Tammi-syyskuun (Q1-Q3) tulos oli 2,2 miljoonaa euroa voitollinen (Q1-Q3/2018; -0,1 M€).
 • Liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat 24,2 miljoonaa euroa (Q3) kasvaen 7 % vertailukaudesta (Q3/2018; 22,6 M€). Tammi-syyskuun liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat yhteensä 72,7 miljoonaa euroa kasvaen 6 % edellisen vuoden vastaavasta kaudesta (68,8 M€).
 • Tutkintotavoitteisen oppimisen liikevaihto oli 18,6 miljoonaa euroa (Q3). Tammi-syyskuun liikevaihto oli 55,0 miljoonaa euroa pysyen lähes edellisvuoden tasolla (55,2 M€).
 • TKI-toiminnan liikevaihto oli 3,0 miljoonaa euroa (Q3) kasvaen 29 % vertailukaudesta. TKI-toiminnan liikevaihto oli tammi-syyskuussa 9,2 miljoonaa euroa kasvaen 41 % edellisestä vuodesta (6,5 M€).
 • Jatkuvan oppimisen (muut oppimisen ratkaisut) liikevaihto kasvoi kolmannella kvartaalilla 34,4 % vertailukaudesta 2,7 miljoonaan euroon. Tammi-syyskuun liikevaihto oli 8,5 miljoonaa euroa kasvaen 20 % vuoden 2018 vastaavasta kaudesta (7,1 M€).

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2019 kolmannella kvartaalilla olemme katsoneet vahvasti tulevaisuuteen. Olemme pohtineet vuoteen 2030 tähtääviä strategisia valintojamme henkilöstömme, opiskelijoidemme ja sidosryhmiemme kanssa. Syksyn aikana olemme saaneet vahvistusta valitsemallemme suunnalle olla entistä vaikuttavampi osa suomalaisen yhteiskunnan uudistamista, kestävää kehitystä ja kasvua.

Koko kuluvan vuoden olemme panostaneet yhä vahvemmin yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Keskeinen keino tähän ovat ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymämme, joissa haemme yhteistyössä kumppaniemme kanssa ratkaisuja aikamme isoihin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen.

Joskus globaalit haasteet saattavat laajuudellaan ja monimutkaisuudellaan uuvuttaa. On kuitenkin hyvä muistaa, että globaaleihin haasteisiin tarvitaan hyvinkin konkreettisia, paikallisia ja käytännönläheisiä ratkaisuja. Meillä opiskelijat pääsevät kehittämään näitä ratkaisuja yritysten kanssa. Esimerkkeinä voidaan mainita eriarvoisuuden torjunta koulutuksen avulla, ruuan riittävyyden turvaaminen ja älykkäät liikkumisratkaisut kaupunkiympäristössä.

Ratkaisujen luomiselle, oppimiselle ja yhteiskehittelylle tarvitsemme toki alustoja. Näitä ovat mm. Hyvinvointikylä Myllypuron kampuksella, urbaanin ruuantuotannon keskus Urban Farm Lab Myyrmäen kampuksella sekä laajennettuun todellisuuteen erikoistunut Helsinki XR Center Arabian kampuksella. Yksi kolmannen kvartaalin kohokohdista olivatkin XR Centerin avajaiset, jotka houkuttelivat jopa 300 kävijää ihmettelemään laajennetun todellisuuden mahdollisuuksia.

Ratkaisut ovat keskiössä myös jatkuvan oppimisen kokonaisuudessa, jota rakensimme aktiivisesti myös kolmannella kvartaalilla. Tärkeä etappi oli elokuinen Metropolia Match -jatkuvan oppimisen palvelumallin julkistamistilaisuus Metropolian sidosryhmille.

Vuoteen 2030 ulottuvan strategiamme valmistelu jatkuu tiiviinä vuoden loppua kohden. Samalla teemme tärkeitä valintoja roolistamme ja siitä, mihin keskitymme ja panostamme tulevaisuudessa suomalaisen yhteiskunnan hyväksi.

Toimintakatsaus

Metropolian päivitetyn strategian toiminnallistamiseksi valitsimme ne keskeiset toiminnan osa-alueet (must-wins), joissa meidän on erityisesti onnistuttava vuonna 2019: innovaatiokeskittymien vakiinnuttaminen, kyvykäs ja motivoitunut henkilöstö ja kestävä talous. Must-wins -toimenpiteet on valittu vaikuttajakorkeakoulu -strategian päämäärien saavuttamiseksi.

Must-win: Kyvykäs ja motivoitunut henkilöstö

Uudistumiseen tähtäävän strategian mahdollistajaksi nostettiin kyvykäs ja motivoitunut henkilöstö.

Alkuvuodesta käynnistimme johdon ja päälliköiden Metropolia Akatemian tavoitteena uudistaa ajattelu- ja toimintatapojamme strategiamme edellyttämän transformaation mahdollistamiseksi. Keväällä Akatemioihin osallistuivat myös lähiesimiehet. Akatemian keskeisiä teemoja olivat systeemisyys, itseohjautuvuus sekä oppiva organisaatio.

Alkusyksystä laajensimme Akatemiat kampuskohtaisiksi tavoitteena edistää strategian arjeksi elämistä koko korkeakouluyhteisössä. Lisäksi järjestimme opetushenkilöstölle kohdennettuja Peda-tapaamisia pedagogisen osaamisen uudistamiseksi.

Esimiesten käyttöön hankittiin uusi Academy of Brain-verkko-oppimisympäristö, jonka avulla esimiehet voivat vahvistaa henkilöstöjohtamisen osaamistaan.

Must-win: Innovaatiokeskittymien vakiinnuttaminen

Kolmannella kvartaalilla jatkettiin opetussuunnitelmien uudistamista tavoitteena mahdollistaa ilmiölähtöinen oppiminen innovaatiokeskittymissä sekä opintojen liittäminen TKI-hankkeisiin.

Helsinki XR Centerin (HXRC) syyskuiset avajaiset olivat menestys. Avajaiset houkuttelivat paikalle yli 300 vierasta ihmettelemään laajennetun todellisuuden keskusta, jossa yhdistyy uudella tavalla design ja teknologia. Tilaisuuden avannut Helsingin apulaispormestari Pia Pakarisen mukaan HXRC tuo lisää nostetta Helsingin jo valmiiksi elävään start up -toimintaan. Helsinki haluaa olla edelläkävijä oppimisessa ja uudenlaisten oppimisympäristöjen luomisessa ja HXRC tukee tätä tavoitetta.

Kolmannella kvartaalilla vaikutettiin Euroopan komission valmistelemaan seuraavaan EU:n tutkimus- ja innovaatiohjelma Horizon Europeen . Strategiansa mukaisesti Metropolia korosti kestävään kehitykseen liittyvien haasteiden ratkaisua monialaisella ja systeemisellä otteella, jotta teknologiset ja sosiaaliset innovaatiot saataisiin hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla.

Ajankohtaista innovaatiokeskittymissä:

Must-win: Kestävä talous

Metropolian kolmannen kvartaalin tulos oli erittäin hyvä. Tammi-syyskuun tulos oli 2,2 miljoonaa euroa voitollinen kasvaen 2,3 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Metropolia jatkaa projektinhallinnan ja tiedolla johtamisen kehittämistä. Projektien päätöksenteon tueksi on kehitetty yhtenäinen toimintatapa sisältäen projektien vaiheistuksen, roolit ja päätöksentekokriteerit. TKI -projektisalkun ohjaukseen on luotu seurantamittaristo, jolla pyritään toiminnan selkeyttämiseen ja läpinäkyvyyden lisäämiseen.

Kolmannella kvartaalilla aloitettiin valmistautuminen uuden projektinhallintajärjestelmän käyttöönottoon. Tavoitteena on saada järjestelmä käyttöön vuoden 2020 ensimmäisellä kvartaalilla. Samalla siirrytään uuteen ja yhtenäiseen projektinhallinnan toimintatapaan ja -malliin.

Kolmannen kvartaalilla otettiin käyttöön uusi talouden ennuste- ja budjetointijärjestelmä, joka helpottaa budjetointiprosessia ja mahdollistaa entistä joustavamman ja tehokkaamman toiminnan suunnittelun.

Jatkuva oppiminen

Metropoliassa jatkuva oppiminen sisältää tutkintotavoitteisen oppimisen ja muut oppimisen ratkaisut. Jatkuvan oppimisen merkitys korostuu, kun teknologiamurros muokkaa elämäämme yhä kiihtyvällä vauhdilla. Mitä nopeampi vauhti teknologisella ja muulla kehityksellä on, sitä enemmän osaamista on uudistettava. Tulevaisuudessa tarvitaan tutkintotavoitteisen oppimisen rinnalle eri pituisia ja elämän eri tilanteisiin sopivia yksilöllisiä ratkaisuja.

Tutkintotavoitteinen oppiminen

Metropoliassa suoritettiin kolmannen kvartaalin loppuun mennessä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden vähemmän AMK-tutkintoja (AMK-tutkinnot 1 876 kpl eli -1,6 %) ja hiukan enemmän YAMK-tutkintoja (YAMK-tutkinnot 285 kpl eli 3,3 %). Opiskelijapalautekyselyn (AVOP) pisteiden määrä (293 194) oli 1,9 % pienempi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 55 opintopistettä suorittaneiden määrä oli kolmannen kvartaalin lopussa 9 120 pistettä, mikä on 0,5 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Metropolia ja Jyväskylän AMK toimivat yhdessä kuntoutusalan osaamiskeskittymänä alan koulutuksen toiminta-alueilla ja TKI-toiminnan valtakunnallisen yhteistyön kehittämiseksi. Kolmannella kvartaalilla jatkettiin kuntoutusalan opetussuunnitelmien uudistamista Kuntoutuksen tiekarttaan 2030 liittyen. Lisäksi on valmisteltu jatkuvan oppimisen polkua sekä toisen asteen koulutuksen että yliopistojen suuntaan.

Metropolia, Haaga-Helia ja Laurea (3AMK) kehittävät korkeakoulujen välistä opiskelijaliikkuvuutta sekä uusia osaamispolkuja, jotka vahvistavat metropolialueen osaamista. Yhteisiä osaamispolkuja toteutettiin keväällä kolme. Syksyllä 2019 toteutetaan seitsemän osaamispolkua sekä intensiivitoteutuksia. Parhaillaan uusitaan 3amk.fi-sivustoa tarjonnan kokoamiseksi.

Metropolia laatii kansainvälisen toimenpideohjelman strategiansa sekä OKM:n korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjausten mukaisesti. Toimenpideohjelmaa on vuoden aikana valmisteltu johdon, päälliköiden ja esimiesten kesken sekä henkilöstöä ja kumppaneita osallistaen. Ohjelma valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Tutkintotavoitteisen oppimisen kauden Q1-Q3 liikevaihto oli 55,0 miljoonaa euroa pysyen lähes edellisvuoden tasolla (Q1-Q3/2018; 55,2 M€). Kolmannella kvartaalilla liikevaihto kasvoi n. 1 % edellisvuodesta 18,6 miljoonaan euroon (Q3/2018; 18,3 miljoonaa euroa).

  Q3 Q1-Q3
  2019 2018 Ero
2019
vs.
2018
Ero% 2019 2018 Ero
2019
vs.
2018
Ero%
Oppimistoiminnan (tutkinto-tavoitteinen oppiminen)
OKM-liikevaihto (1000€)
17 816 17 815 2 0,0 53 449 53 444 6 0,0
Oppimistoiminnan (tutkinto-tavoitteinen oppiminen)
muu liikevaihto (1000€)
786 529 257 48,5 1 573 1 801 -228 -12,6
Liikevaihto yhteensä (1000€) 18 603 18 344 259 1,4 55 022 55 244 -222 -0,4

Jatkuva oppiminen: muut oppimisen ratkaisut

 

Muiden oppimisen ratkaisujen viitekehyksen ja sitä konkretisoivan Metropolia Match -palvelumallin rakentamista jatkettiin.

Elokuussa järjestettiin yrityksille ja sidosryhmille Metropolia Match -jatkuvan oppimisen palvelumallin julkistamistilaisuus. Metropolia Match- palvelumalli tarjoaa joustavia oppimisen ratkaisuja elämän eri tilanteissa. Näin ollen asiakkaita ovat nuorten ja aikuisten lisäksi päiväkoti-ikäiset ja ikäihmiset.

Osana AMKoodari -hanketta markkinoitiin koulutustarjontaa Mimmit koodaa- tapahtumassa, Kuntamarkkinoilla ja Puhutko Digiä- seminaarissa. Uusia opintojaksoja lisättiin koodarikoulutusten tarjontaan syyskuussa.

Täydennys- ja yrityskoulutuksia toteutui suunnitelmien mukaan. Palveluneuvojat alkoivat tuottaa online- chattipalveluita osana uudistuneita Metropolian ohjauspalveluita.

Metropolia tarjoaa viiden muun korkeakoulun kanssa ohjaus- ja neuvontapalveluja korkeakoulutetuille maahanmuuttajille. Kolmannella kvartaalilla SIMHE-ohjauspalveluiden asiakasmäärä oli 71.

  Q3 Q1-Q3
  2019 2018 Ero 2019 vs. 2018 Ero% 2019 2018 Ero 2019 vs. 2018 Ero%
Jatkuvan oppimisen (muut oppimisen ratkaisut) OKM-liikevaihto (1000€) 1 164 805 359 44,6 3 491 2 414 1 077 44,6
Jatkuvan oppimisen (muut oppimisen ratkaisut) muu liikevaihto (1000€) 1 495 1 173 322 27,5 5 032 4 682 349 7,5
Liikevaihto yhteensä (1000€) 2 659 1 978 681 34,4 8 523 7 096 1 427 20,1
josta ulkomaankaupan osuus 498 249 249 99,9 668 560 108 19,3

Muiden oppimisen ratkaisujen kautta opintopisteitä kertyi kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä 24 748, mikä on 23 % enemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Jatkuvan oppimisen (muut oppimisen ratkaisut) kauden Q1-Q3 liikevaihto oli 8,5 miljoonaa euroa kasvaen 20 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta (Q1-Q3/2018; 7,1 M€). Kolmannella kvartaalilla liikevaihto kasvoi 34 % edellisvuodesta 2,7 miljoonaan euroon (Q3/2018; 2,0 M€).

Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Metropolian TKI-toiminnassa painottuu avoimuus, vaikuttavuus ja kansainvälisyys.

TKI-toiminnan avoimuutta edistetään mm. osallistumalla avoimen tieteen kansallisen koordinaation asiantuntijaryhmiin sekä muihin verkostoihin:

 • Tutkimuksen tietohallinto -ryhmä
 • Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten KoTuNet-ryhmä
 • Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto

Kolmannella kvartaalilla avattiin CampusOnline-verkkokurssit. CampusOnline on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjontaportaali.

Metropolian oma Avointieto -ryhmä aloitti toimintansa.

Kolmannella kvartaalilla tiivistettiin yhteistyötä CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen kanssa järjestämällä työpajoja ja koulutuksia.

TKI-toiminnan kauden Q1-Q3 liikevaihto oli 9,2 miljoonaa euroa kasvaen 41 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta (Q1-Q3/2018; 6,5 M€). Kolmannella kvartaalilla liikevaihto kasvoi 29,1 % edellisvuodesta 3,0 miljoonaan euroon (Q3/2018; 2,3 M€).

  Q3 Q1-Q3
  2019 2018 Ero 2019 vs. 2018 Ero% 2019 2018 Ero 2019 vs. 2018 Ero%
TKI-toiminnan OKM-liikevaihto (1000€) 1 531 1 198 333 27,8 4 594 3 593 1 000 27,8
Ulkopuolinen TKI-rahoitus (1000€) 1 432 1 098 334 30,4 4 606 2 933 1 673 57,0
TKI-toiminnan liikevaihto yhteensä 2 964 2 296 668 29,1 9 200 6 526 2 674 41,0

Toimintakulttuuri

Metropolia tavoittelee yhteisöllistä toimintakulttuuria, jossa korostuu

 • rohkea uudistamisote
 • asiakas- ja ilmiölähtöisyys
 • kansainvälisyys sekä
 • vastuullisuus

Yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuurin luomisessa keskiössä on dialogisten ja verkostomaisten yhteistyökäytänteiden luominen, jatkokehittämien ja vakiinnuttaminen.

Dialogisia toimintamalleja on lisätty systemaattisesti Metropolian eri foorumeilla kuten johtoryhmässä, johdon ja päälliköiden tilaisuuksissa sekä Metropolia Akatemiassa. Uuden strategian valmistelun osallistava osuus käynnistettiin syksyn aikana. Syksyllä ilmestynyt Osallistaen - heittäytymistarinoita fasilitoijilta -julkaisu teki osaltaan näkyväksi toimintamallien vakiintumista koko organisaation tasolla

Yhteistyötä kampusten toimijoiden kesken lisättiin eri foorumeilla. Yhteistyön vakiinnuttamista edesauttavat kampusryhmät, kunkin kampuksen uusille työntekijöille suunnatut vertaismentoroinnin ryhmät sekä kampuskohtaiset Metropolia Akatemiat.

Kampukset

Metropolian toiminta keskitetään neljälle kampukselle vuosina 2017-2021:

Arabian kampuksen toisen vaiheen (musiikin tilat) louhintatyöt valmistuivat ja perustustyöt alkoivat. Arabian kolmannen vaiheen tilojen (XR Center, elokuva ja esitystekniikka) suunnitelmat valmistuivat rakennusurakan kilpailutusta varten.

Myllypuron kampuksen toisen vaiheen viimeistelytyöt jatkuivat syksyllä tapahtuvaa käyttäjälle luovutusta varten. Metropolia kilpailutti kaluste- ja laitehankintoja.

Karamalmille sijoittuvat väliaikaiset opetustilat otettiin käyttöön elokuussa ja väistötilojen muutostyöt käynnistyivät syyskuussa.

Myyrmäen kampuksen laboratoriosiiven ilmanvaihdon korjaukset valmistuivat syyskuussa.

Digitalisaatio

Kampusten digitaalisen infran rakentaminen ja käyttöönotto on edennyt kampusten valmistumisten tahdissa.

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian 3AMK:n digikampus-yhteistyössä keskityttiin toiminnan arviointiin suhteessa digitaalisten oppimisympäristöjen valtakunnallisesti muuttuneeseen tilanteeseen. Parhaillaan tehdään toimintasuunnitelmaa ensi vuodelle.

Tulos

AMK yhteensä Q3 Q1-Q3
Tuloslaskelma 2019 2018 Ero k€ 2019 2018 Ero k€
LIIKEVAIHTO 24 161 22 463 1 699 72 295 68 371 3 924
- Toiminnan muut tuotot 64 130 -66 454 420 34
- Materiaalit ja palvelut -860 -664 -196 -2 919 -2 085 -834
- Henkilöstökulut -15 595 -16 019 424 -44 813 -46 581 1 768
- Toimitilakulut -3 724 -4 193 468 -11 380 -11 451 71
- IT-kulut -557 -432 -125 -1 809 -1 258 -550
- Toiminnan muut kulut -1 230 -978 -252 -4 603 -3 780 -824
KÄYTTÖKATE 2 259 307 1 952 7 225 3 636 3 588
- Poistot -1 609 -1 524 -85 -5 191 -3 898 -1 293
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 650 -1 217 1 867 2 034 -262 2 296
- Rahoitustuotot ja -kulut 32 26 6 141 123 18
- Tilinpäätössiirrot ja verot 0 0 0 0 0 0
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) 682 -1 191 1 873 2 175 -139 2 314
INVESTOINNIT 1 479 3 229 -1 749 4 100 5 064 -964
HENKILÖSTÖ       910 940 -30
joista määräaikaiset       170 97 73

Metropolian liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat kolmannella kvartaalilla yhteensä 24,2 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa edellisvuonna). Liikevaihto ja muut tuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 7 %.

Toimintakulut olivat yhteensä 23,6 miljoonaa euroa ja olivat edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa 1 % pienemmät. Henkilöstökulut olivat 15,6 miljoonaa euroa ja vähenivät edellisestä vuodesta 3 %.

Henkilöstökulut olivat 60,2 % liikevaihdosta (71,3 %). Päätoimisen henkilöstön määrä oli 910 (940). Vähennystä edellisen vuoden vastaavaan lukuun oli 30 henkilöä.

Metropolian kolmannen kvartaalin tulos oli 0,7 miljoonaa euroa voitollinen kasvaen 1,9 miljoonaa euroa edellisvuodesta (-1,2 M€).

Tase

TASE 30.9.2019 31.12.2018 Ero k€
VASTAAVAA      
Pysyvät vastaavat      
Aineettomat hyödykkeet 8 350 8 851 -502
Aineelliset hyödykkeet 11 291 11 880 -589
Sijoitukset 550 550 0
Pysyvät vastaavat yhteensä 20 191 21 281 -1 091
Vaihtuvat vastaavat      
Vaihto-omaisuus      
Pitkäaikaiset saamiset 20 39 -19
Lyhytaikaiset saamiset 4 072 4 797 -725
Rahoitusarvopaperit 39 659 28 621 11 038
Rahat ja pankkisaamiset 2 936 3 704 -768
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 46 686 37 161 9 526
VASTAAVAA YHTEENSÄ 66 877 58 442 8 435
VASTATTAVAA      
Oma pääoma      
Osakepääoma 4 500 4 500 0
Lahjoitukset 1 917 1 959 -43
SVOP -rahasto 6 580 4 582 1 998
Ed. tilikausien voitto (tappio) 28 845 28 903 -58
Tilikauden voitto (tappio) 2 175 -58 2 233
Oma pääoma yhteensä 44 016 39 886 4 130
Pakolliset varaukset 1 620 214 1 406
Vieras pääoma      
Pitkäaikaiset velat 1 853 1 269 585
Lyhytaikaiset velat 19 387 17 073 2 314
Vieras pääoma yhteensä 21 241 18 342 2 899
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 66 877 58 442 8 435

Kolmannen kvartaalin lopussa omavaraisuusaste oli 76 % (tilinpäätös 2018 76 %) ja vakavaraisuus säilyi hyvänä. Maksuvalmiussuhde (quick ratio) oli 4,3 (tilinpäätös 2018 3,4) ja maksuvalmius oli hyvä.

Investoinnit jäivät suunnitellusta, mikä heijastui rahoitusomaisuuden kasvuna. Omaa pääomaa kasvattivat tuloksen paraneminen ja saadut lahjoitusvarat. Lyhytaikaisten velkojen määrä kasvoi mm. TKI-hankkeista saatujen ennakkomaksujen kasvun seurauksena.