Metropolia yhteisönä ja työnantajana

Metropolia muodostaa yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat ja joka synnyttää oivalluksia ja osaamista työhön ja hyvinvointia elämään. Yksi arvoistamme onkin yhteisöllisyys.

Tavoitteemme on, että Metropoliassa opiskellaan ja työskennellään turvallisessa, välittävässä, yhteisöllisessä ja esteettömässä toimintakulttuurissa.

Henkilöstömme arvostaa tutkitusti sitä, että työllämme on merkitystä. Metropolialaisten intohimona on nähdä kehitys jokaisessa ihmisessä ja saada aikaan tuloksia, joilla on yhteiskunnallista arvoa ja vaikutusta.

Yhdenvertainen Metropolia

Yhdenvertainen Metropolia - yhdenvertaisuusohjelma opiskelijoille, henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille sekä hakijoille tukee opiskelua, työn tekoa ja yhteistyötä kumppaneiden kanssa. Yhdenvertaisuusohjelman taustalla on humanistinen ihmiskäsitys. Tällä tarkoitetaan, että ihminen on itsessään arvokas ja yksilöllinen.

Yhdenvertaisuusohjelman lähtökohtana on ihmisten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon käsitteet ovat samansuuntaisia. Yhdenvertaisuusohjelman lähtökohtana on, että Metropolian opiskelijat, henkilöstö ja yhteistyökumppanit sekä opiskelijaksi hakijat toimivat ominaisuuksistaan riippumatta yhdenvertaisesti. Tavoitteena on, että Metropoliassa opiskellaan ja työskennellään turvallisessa, välittävässä, yhteisöllisessä ja esteettömässä toimintakulttuurissa.

Yhdenvertaisuusohjelman teemoina ovat

  • ikä
  • elämänkatsomus
  • vakaumus ja mielipide
  • etninen tausta
  • kansallisuus ja kieli
  • sukupuolen moninaisuus
  • seksuaalinen suuntautuminen
  • vammaisuus ja terveydentila.

Metropolian yhdenvertaisuusohjelma on hyväksytty 18.5.2010. Metropolian yhdenvertaisuusohjelma (pdf)

Fyysinen esteettömyys

Metropolia on toistaiseksi vuokralla 21 toimipisteessä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien alueilla. Kiinteistöjen rakennusaika vaihtelee 1800-luvun lopusta 2000-luvun alkuun. Vanhimmat kiinteistöt sijaitsevat Helsingin alueella. Erityisesti iäkkäämmissä kiinteistöissä kulkemisen vaivattomuus voi vaihdella huomattavasti. Liikuntarajoitteisten henkilöiden esteetön kulku saattaa edellyttää kiertoreittien käyttöä.

Toimipisteiden vahtimestareilta saa tarkempia tietoja kulkureiteistä, parkkipaikoista ja sisällä liikkumisesta. Vahtimestarien yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot-sivulta (toimipisteet -> valitse opetuspaikka). 

Tilojensa vastuullisena vuokralaisena Metropolia kehittää toimipisteidensä esteettömyyttä yhteistyössä kiinteistöjen omistajien kanssa. Esteettömyyden toteutumista ammattikorkeakoulun toimipisteissä tuetaan yhdessä Invalidiliiton ja Nurkka ry:n kaltaisten kansallisten toimijoiden kanssa toteutettavilla esteettömyyskartoituksilla. Metropolian omat opiskelijat toimivat kartoitusten toteuttajina yhteistyössä sidosryhmien edustajien kanssa. Esteettömyyskartoitusten tuloksia ja kehitysehdotuksia käytetään tiloja koskevan päätöksenteon ja jatkotoimenpiteiden tukena.

Jos opiskelija tai Metropolian työntekijä tarvitsee liikkumiseen tai muihin toimintoihin lisäjärjestelyjä jossain toimipisteessä, hän voi ottaa yhteyttä asiakaspalveluun.

Metropolia työnantajana

Henkilöstömme arvostaa tutkitusti sitä, että työllämme on merkitystä. Metropolialaisten intohimona on nähdä kehitys jokaisessa ihmisessä ja saada aikaan tuloksia, joilla on yhteiskunnallista arvoa ja vaikutusta.

Meillä ollaan ylpeitä Metropolian luotettavuudesta ja tunnettuudesta työnantajana. Työnantajana Metropolia on haluttu: julkisessa haussa oli vuoden aikana 78 työpaikkaa, joihin saimme 3 758 hakemusta, keskimäärin 48 hakemusta paikkaa kohden.

Meillä on osaajia vastavalmistuneista työelämän kokeneisiin konkareihin. Henkilöstömme on sitoutunutta ja vaihtuvuus on vähäistä. Päätoimista henkilöstöä meillä on noin 1100. Lisäksi meillä työskentelee vuoden aikana satoja osaajia sivutoimisina opettajina tai luennoitsijoina.

Hyvää meininkiä ja kestävää kehitystä

Olemme yhteisesti luvanneet tulla tunnetuksi hyvästä meiningistä. Yhteisöllisyys on toimintaa ohjaava arvomme ja voimavaramme. Panostamme koko korkeakouluyhteisömme yhteisen Metropolian meiningin rakentamiseen.

Haluamme olla aktiivisessa yhteistyössä myös ympäristömme kanssa verkostoitumalla, hakemalla uusia yhteistyötahoja ja toimimalla yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Meillä on laajat ja monipuoliset kumppaniverkostot niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Kansainvälisyytemme näkyy myös muuten: opetussuunnitelmissa, englanninkielisessä opetuksessa, erilaisissa projekteissa sekä opettaja- ja opiskelijaliikkuvuutena.

Meille kestävä kehitys merkitsee toimintaa, joka on ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää ja vastuullista. Metropolia kantaa vastuuta yhteiskunnan ja ympäristön tulevaisuudesta olemalla sitoutunut vähentämään ympäristökuormitusta.

Osaamista ja työn sujuvuutta

Henkilöstömme hyvinvointi on yksi strategisista tavoitteistamme. Olemme sitoutuneet työhyvinvoinnin jatkuvaan kehittämiseen ja mittaamme sitä säännöllisesti. Tahdomme kaikin mahdollisin tavoin edistää työnteon sujuvuutta.

Meillä on hyvät mahdollisuudet kehittyä työssä. Haluamme edistää yksilöllisten urapolkujen rakentamista ja sujuvaa liikkumista tehtävästä toiseen. Meillä työnteko saa olla hauskaa ja uusien ideoiden ja toimintatapojen kehittämiseen kannustetaan.

Asiantuntijuus on yksi arvoistamme. Panostamme henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja jakamiseen. Kokoamme vuosittain metropolialaisia yhteen Metropolia Akatemia -valmennusohjelmissa, jotka ovat tärkeä osa metropolialaista kehityspolkua.

Haluamme kannustaa työn ja muun elämän tasapainottamiseen. Työaikojen joustot ovat meillä mahdollisia ja niitä arvostetaan. Opettajan työstä osa on ajasta ja paikasta riippumatonta. Opetusta tukevalla henkilöstöllä on liukuva työaika.

Lisätietoja

Avoimet työpaikat

Metropolia Akatemia

Metropolia Akatemia -konsepti on korkeakoulujohtamisen kehittämisen työkalu ja valmennusohjelmakokonaisuus Metropoliassa.

Konsepti on kehitetty vastaamaan monialaisen ammattikorkeakoulun strategisen kehittämisen haasteeseen ja sitä on kehitetty ja toteutettu jo useamman vuoden ajan. Metropolia Akatemia -ohjelmissa eri alojen osaajat kokoontuvat yhteisille kehittämispäiville, joista koostuu systemaattinen osaamisen kehittämisen kokonaisuus eri kohderyhmille tai teemoille.

Metropolia Akatemioissa käsitellään ammattikorkeakoulun strategiaa ja sen toimeenpanoa, johtamiseen ja talouteen liittyviä asioita sekä erityisesti innostavan esimiestyön ja itsensä johtamisen teemoja. Kaikki asiakokonaisuudet kytkeytyvät oman työn kehittämiseen.

Metropolia Akatemiaa uudistetaan jatkuvasti vastaamaan ammattikorkeakoulujen uusiin haasteisiin. Konseptin kehittämisessä painottuvat sekä johdon, esimies- ja asiantuntijatyön että opetuksen, TKI-työn ja liiketoiminnan kehittäminen.

Haemme kehittämistyöhön synergiaa myös kansainvälisen korkeakoulukehittämisen verkostoista ja johtamisen kehittämisen huippuverkostoista. Toimintaamme leimaa vahva usko siihen, että systemaattisella osaamisen kehittämisellä voidaan saavuttaa entistä parempia tuloksia myös ammattikorkeakoulusektorilla - unohtamatta intohimoa ja positiivista tekemisen meininkiä.

Metropolialaiset kertovat

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Kaisa

Kansainvälisten asioiden koordinaattori Kaisa: "Parasta työssäni on työkaverit."
Lue lisää Kaisan työstä

Hoitotyön lehtori Ulla

Hoitotyön lehtori Ulla: "Parasta työssäni on se, että saan työskennellä innostuneiden opiskelijoiden ja kollegoiden kanssa."
Lue lisää Ullan työstä

Kemiantekniikan lehtori Timo

Kemiantekniikan lehtori Timo: "Minulle opettaminen on tosi hieno kokemus."
Lue lisää Timon työstä

Lehtorit Minna ja Raisa

Lehtorit Minna ja Raisa: "Opetustyössä syntyy aika ajoin ahaa-elämyksiä."
Lue lisää Minnan ja Raisan työstä

Tule tekemään merkityksellistä työtä

avoimet työpaikat metropolia

Katso avoimet työpaikat tai jätä avoin hakemus

Turvallisuus

Opiskelijoidemme ja henkilökuntamme hyvinvointi on meille tärkeä asia. Haluamme tarjota opiskelijoillemme ja henkilöstöllemme turvallisen ja viihtyisän opiskelu- ja työskentely-ympäristön.

Lue lisää turvallisuudesta