Työkaverit ja innostava työyhteisö on parasta työssäni

Kaisa Meghjee

Kaisa kertoo työstään Metropolian kansainvälisten asioiden koordinaattorina.

"Työnäni on opastaa opiskelijoita kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa. Kerron esimerkiksi kansainvälistymismahdollisuuksista ja ohjaan opiskelijavaihtoon lähteviä ja Metropoliaan vaihtoon saapuvia opiskelijoita vaihtoon liittyvissä asioissa. Työhöni kuuluu myös kv-asioista tiedottamista henkilökunnalle sekä opiskelijavaihtojen ja partneriverkoston hallinnointia yhdessä tekniikan Espoon ja Vantaan toimipisteiden kv-koordinaattorien kanssa.

Työskentelen yhdessä muiden kv-koordinaattorien kanssa sekä yhteistyössä tekniikan koulutusohjelmien henkilöstön kanssa. Työni sisältää paljon tiimityöskentelyä, joten yhteistyötaidot, organisointikyky ja kehittävä työote ovat tärkeitä. Työssäni tarvitsee vahvaa englanninkielen taitoa ja myös muita kansainvälisiä taitoja, esimerkiksi eri maiden ja kulttuurien sekä erilaisten viestintätyylien tuntemusta.

Parasta työssäni on työkaverit sekä innostava ja osaava työyhteisö. Työni on monipuolista ja vaihtelevaa, ja pidän siitä, että saan olla mukana tarjoamassa opiskelijoille mahdollisuuksia hankkia kansainvälistä kokemusta ja kielitaitoa. Tässä työssä on myös mahdollista kehittää itseään ja taitojaan, koska kv-kenttä on niin laaja.

Olen valmistunut filosofian maisteriksi Joensuun yliopistosta (nyk. Itä-Suomen yliopisto). Opiskeluni oli kansainvälistä: opiskelin pääsääntöisesti englanniksi ja olin vaihdossa itsekin opintojen aikana Isossa-Britanniassa.

Opiskelijavaihto oli mahtava ja kasvattava kokemus, ja muistan miettineeni vaihdon jälkeen, että haluaisin ammatikseni auttaa opiskelijoita saamaan vastaavia kokemuksia. Se ajatus hautautui kuitenkin joksikin aikaa, ja ennen Metropoliaa työskentelin Ulkoministeriössä ja Yliopistojen palvelukeskus Certiassa.

Korkeakoulusektori kuitenkin kiinnosti koko ajan, ja aloitin Metropoliassa elokuussa 2008 ensin kv-tukipalveluissa assistenttina. Noin vuoden jälkeen siirryin sitten kv-koordinaattoriksi."

Metropolian valtit Kaisan mielestä

  • osaavaa ja asiantuntevaa porukkaa
  • mukavia työkavereita ja opiskelijoita
  • paljon mahdollisuuksia
  • paljon tapahtumia ja koulutuksia
  • panostetaan työhyvinvointiin
  • mielenkiintoinen ja innostava työpaikka