Halusin tehdä työtä jolla on vahva tarkoitus, siksi hakeuduin opetustyöhön

Markkinoinnin lehtori Raisa ja viestinnän lehtori Minna tekevät paljon töitä työparina ja kertovat työstään liiketalouden koulutusalalla.

”Iso osa työtämme on opiskelijoiden ohjaus ja opetus. Ammattikorkeakoulun lehtoreina saamme suunnitella, toteuttaa ja arvioida opettamiamme kursseja varsin itsenäisesti. Etenkin suunnittelussa teemme paljon yhteistyötä kollegoiden kanssa.

Sen lisäksi osallistumme erilaisiin työyhteisöä ja opetusta kehittäviin projekteihin. Osa projekteista on yksikkömme omia, osa koko Metropolian tasoisia. Hakeudumme mielellämme tekemään projekteja yhdessä, koska osaamisemme täydentävät hyvin tosiaan ja pidämme yhdessä työskentelystä. On rikkaus, kun saa vaikuttaa siihen, kenen kanssa tekee työtä.

Tärkeä osa työnkuvaa on oman substanssiosaamisen ylläpito ja syventäminen erilaisissa asiantuntijaverkostoissa. Työssä tarvitaan substanssiosaamista omalta opetusalalta, kokemusta oman alan työtehtävistä liike-elämässä sekä pedagogista osaamista, jotta saa aikaan aitoa oppimista opiskelijoissa. Keskeisiä ovat myös vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot.

Parasta työssämme ovat opiskelijat ja vuorovaikutus heidän kanssaan. Opetustyössä syntyy aika ajoin ahaa-elämyksiä ja koetaan onnistumisia. Ne kantavat pitkälle.

Työyhteisössämme parasta ovat antoisa yhteistyö ja jakaminen osaavien kollegoiden kanssa. Ison organisaation mukanaan tuoma etu on liikkumavapaus toimenkuvassa, mahdollisuus heittäytyä mukaan itseä innostaviin projekteihin.”

Raisa on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, jolla on liike-elämän kokemusta erilaisista markkinoinnin tehtävissä. ”Halusin tehdä työtä jolla on vahva tarkoitus, siksi hakeuduin opetustyöhön. Opiskelijan onnistuessa saan itsekin kokea onnistuneeni, se on iso ero liike-elämään.”

Raisa ja Minna

Minna on koulutukseltaan filosofian maisteri pääaineenaan puheviestintä. Hänellä on liike-elämän kokemusta viestintätehtävistä. Kouluttaminen on ollut mukana työnkuvassa koko työuran ajan. ”Ammattikorkeakoulussa opettaessa pääsee tutustumaan opiskelijoihin ja näkemään kehityskaaria, kun taito karttuu. Se on valtava ero lyhytkoulutuksiin verrattuna.”

Kumpikin kertoo opetustyön olevan sesonkiluonteista. Välillä vapaa-aikaa ei juurikaan jää ja päivät venyvät, välillä vapaa-aikaa on runsaastikin.

Metropolian valtit Minnan ja Raisan mielestä

  • tekemisen meininki
  • halu kehittyä
  • todella kivat kollegat
  • Metropoliassa opiskelijat tunnetaan yksilöinä ja siitä hyötyvät sekä opiskelijat että opettajat