Päättyneet T&K-hankkeet

Hankkeen nimi  Asiasanat Ala Rahoittaja
ASVA-asiakasvastaava-
toiminnan kehittäminen
asiakasvastaava terveys- ja
hoitoala
ESR
Biofore-konseptiauto tulevaisuuden auto, bioauto tekniikka Tekes
Broadcast -tiedonvälitysalusta broadcast tekniikka, uusi informaation jakelualusta   tekniikka Tekes
BSA-Breakthrough Steels
and Applications
teräksen sulametallihauraus tekniikka Tekes
Care-Me peli-digitaalinen terveysalan oppimispeli terveysala, simulaatiopeli terveys- ja hoitoala  
CKtDCI Creating Knowledge through Design & Conceptual Innovation   EU
CoInno luova ala, verkostoituminen, innovaatiotoiminta kulttuuri ESR
Creative Classroom uudet lähestymistavat oppimiseen   ERASMUS+
Dimeke työkalu yrityksille, kerronnalliset menetelmät kulttuuri ESR
eBus-testisähköbussi sähköbussi, energiatehokkuus tekniikka Tekes
Edurobot robottikäsi ohjelmoinnin opetukseen tekniikka  
Energy-Saving Rehabilitation of Buildings... avoimet innovaatioprosessit, korjausrakentamisen energiansäästötekniikka rakennus- ja kiinteistöala  
ENS4Care-sähköiset palvelut sosiaali- ja terveyspalveluissa terveyspalvelut, sähköiset palvelut terveys- ja hoitoala ESR
ERA-auto sähköauto, muotoilu, ympäristöystävällisyys, energiatehokkuus, ajoneuvotekniikka tekniikka  
Futurex koulutusmallien toimivuus   ESR
Etnovoimala maahanmuuttajien kotoutuminen, yhteistoimintaverkosto hyvinvointi EU:n kotouttamisrahasto
Food Traceability & Safety Technology Center elintarviketurvallisuuden teknologiaratkaisuja tekniikka Etelä-Suomen EAKR, Vantaan Innovaatioinstituutti
Formula kilpa-auton suunnittelu ja valmistus, ajoneuvotekniikka tekniikka  
Game Cluster pelialan koulutus, yritystoiminnan kehitys tekniikka Euroopan unionin aluekehitysrahasto
HealthSens fysiologinen monitori-
järjestelmä
tekniikka Tekes
HEA - hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen asumisen hyvinvointi, käyttäjälähtöisyys, energiatehokkuus, sosiaaliset ja tekniset ratkaisut tekniikka ja hyvinvointi EAKR

Health and Social Care for Migrants and Ethnic Minorities in Europe (HOME)

 

maahanmuuttajat ja terveys hyvinvointi EU
HERA - maahanmuuttajakoulutuksen kehittäminen maahanmuuttajat,  koulutus- ja palvelutarjonta   OKM
Homevaroitin homeanturikonsepti tekniikka Tekes
HSPACE Design fo all -periaate, muotoilu, digitaalinen viestintä kulttuuri Helsingin kaupungin innovaatiorahasto
Hybridimediateknologisen yhteistyön käynnistäminen verkosto, hybridimediatekniikka tekniikka Uudenmaanliitto
Hyrrät yrittäjyys, hyvinvointiala hyvinvointi ESR
Hyvinvointiverkko hyvinvointitiedon kerääminen pilviverkkoon hyvinvointi, tekniikka  
iBoats veneiden ohjausjärjestelmät, laitteiden toimiminen verkossa, veneiden ohjelmistot.  tekniikka Tekes
Induktiivisen latauksen kenttäkoe sähköautot, langaton lataus tekniikka Tekes
InnoBim tietomalliosaamisen kehittäminen tekniikka  
Izmir kulttuuriperinnön suojelu kulttuuri  
KAMU-kaveriohjausta maahanmuuttajille Projektissa luodaan vähintään vuoden kestäviä kaveripareja, joiden toinen osapuoli on sosiaalialan opiskelija ammattikorkeakoulussa ja toinen erityisammattioppilaitoksessa opiskeleva maahanmuuttaja. hyvinvointi ESR
Kansalaisnavigointi esittävä taide, osallistava teatteri, toimintamalli, yhteisöllisyys kulttuuri EAKR
KEHIKKO (Kehittävä korkeakouluopetus) 2009–2011 toiminnan työväline verkkoympäristöön, oppimisympäristö hyvinvointi  
Kehollisuutta maahanmuuttajatyöhön kehollinen työskentely, kehotyöskentelyryhmä hyvinvointi EU:n kotouttamisrahasto
KETSY-kohti ekososiaalisesti tiedostavaa yhteiskuntaa eLearning-oppimateriaali, kestävä kehitys, kasvatus   Keski-Suomen ELY-keskus
Kohtaamisia kotikulmilla – Ikäihmisten alueellisen yhteisömallin kehittäminen ikäihmisten sosiaalinen ja kulttuurinen yhteisömalli hyvinvointi RAY
Kohti luovaa arkea kulttuurinen vanhustyö hyvinvointi, kulttuuri  
KP-lab oppimisympäristö, yhteisöllinen työskentely   EU:n 6. puiteohjelma
Kulttuurisilta musiikkikasvatus, vuorovaikutus, osallistavat opetusmenetelmät kulttuuri  
Käyttäjälähtöinen hybridikampus kampussuunnittelu   Helsingin kaupungin innovaatiorahasto
Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa – projektikoulutus Metropoliassa lasten ja nuorten kuntoutusasiantuntijoiden kehittämisosaaminen hyvinvointi Vajaaliikkeisten Kunto ry (RAY)
Latokartanon koulun energia- ja sisäoloselvitys talotekniikkajärjestelmien toiminta tekniikka  
LCDA - Life Cycle Data Acquisition - tuotteiden elinkaarenhallinnan tehostaminen tuotteiden tunnistetiedot tekniikka Tekes
Liikkuvan arjen design liikkuvan arjen ratkaisut, kestävä kehitys kulttuuri Euroopan aluekehitysrahasto, Uudenmaan liitto, Helsingin ja Vantaan kaupungit
Liikkuvan arjen design 2.0 pyöräkeskuksesta 2.0 pyöräilykaupunkiin kulttuuri  
Lähiympäristön eleohjain liiketoimintakonsepti, eleohjain tekniikka Tekes
M-kanava nuorisotakuu, ura-ja oppimispolut  kulttuuri ESR
Measurement, Monitoring
and Environmental Assesment
sovellukset, palvelut, energia- ja materiaalitehokkuus tekniikka Tekes
Medios viestintäteknologiset innovaatiot    
Metrocket tuotekehitystyökalut,
verkostoituminen,
kansainvälisyys,
yritysten ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö
tekniikka Päijät-Hämeen liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto
Metropolialueen kansainvälistyvä liiketoiminta monikulttuurinen työelämä, TKI-vaihdot    OKM
Musapeda yrittäjäksi musiikkipedagogit, työllistyminen kulttuuri ESR
Musiikki elämään osallistava konserttitoiminta,  alueellinen kehittäminen kulttuuri ESR
Nanotekniikka sovellustestaus, tuotekehitys tekniikka OKM
Nuuskija

liikkuva autolaboratorio, liikenteen päästöpitoisuudet

tekniikka Tekes
Näyttöön perustuva digitaalisten hammasröntgentutkimusten laadunvarmistus näyttöön perustuva verkkopedagogiikka terveys- ja hoitoala Norwegian Center for International Cooperation in Higher Education (SIU).
Osaava SoTeOpe opettajien pedagoginen täydennyskoulutus   terveys- ja hoitoala  
Osmos osallistava monikulttuurinen sosiaaliohjaus hyvinvointi ESR
PeopleNearMe vähävirtainen aktiiviradiotunniste tekniikka Tekes
PRE (BIMCity) kiinteistö-, rakennus- ja infra-ala, liiketoimintamallit tekniikka  
Prefix elokuva-ala, kansainvälisyys kulttuuri ESR
PROCompetence harjoittelun kehittäminen, asiakastyö, pedagogiikka hyvinvointi  
Päiväkotien sisäilmatutkimus päiväkotien lepo- ja leikkihuoneiden sisäilman laatu, lämpöolosuhteet ja ilmanvaihdon toimivuus tekniikka  
QAEMarketPlace4HEI collaborative model tekniikka ERASMUS+
RAPIAT hyvinvoinnin edistämistyössä tarvittava kulttuuriin liittyvää osaaminen kulttuuri, hyvinvointi OKM
Reititin Uudenlainen työskentely-ympäristö mahdollistaa työnantajalle vaivattoman tavan osallistua alan asiantuntijuuden kehittämiseen. kulttuuri ESR
ROKOKO- rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus rokotusosaaminen, koulutus terveys-ja hoitoala Sosiaali- ja terveysministeriö
Rollaattori lapsille säädettävä rollaattori liikuntarajoitteisille lapsille tekniikka  
Save Energy energiansäästöjä julkisissa rakennuksissa, langaton anturiteknologia, mobiiliteknologia tekniikka EU:n kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelma (CIP), tieto- ja viestintätekniikan tukiohjelma (ICP-PSP) 
ServBis toimintamallit, pk-yritysten liiketoimintalogiikka tekniikka Tekes
Smart Campus kampusalueen toimintojen kehittäminen hyvinvointi, tekniikka  
SPAGU seuranta- ja opastusjärjestelmä, RFID-tunniste tekniikka Tekes, Metropolia, TTY ja osallistuvat yritykset
SunEdu Tavoitteena on kehittää kustannustehokas, aurinkoenergialla toimiva tiedonjakelu- ja oppimisympäristö, joka soveltuu myös olosuhteisiin joissa sähkönjakelu katkeaisi esimerkiksi maanjäristysten, tulvien tai muiden luonnonmullistusten vuoksi. tekniikka Tekes
SYÖKSY globaalisti monistettavat liikenneratkaisut tekniikka Tekesin Kestävä Yhdyskunta -ohjelma (60 %). Muita rahoittajia ovat yhteistyökumppanit
TeiniMINNO nuorten työllistyminen, innovaatiotoimintaan perustuva konsepti    ESR
Terveellinen rakennus talotekniikka, energiatehokkuus, tietojärjestelmät tekniikka Tekes
Toive musiikkialan toimintaympäristö, muutosten ja osaamistarpeen kartoitus musiikki  ESR
Tulevaisuuden menestyvä yritys dynaaminen tehokkuus, organisaation sisäinen yrittäjyys liiketalous  
Tuoteväylä Tuoteväylä-palvelu, ideat ja keksinnöt   Keksintösäätiö
Tuottaja 2020 kulttuurituottaja -koulutuksen kehittäminen kulttuuri ESR
Täsmäliikunta ja osteoporoosin ehkäisy tutkijatohtoriprojekti terveys- ja hoitoala Suomen Akatemia
Urbaani luovuus paikallinen kulttuuri näkyväksi kulttuuri Helsingin kaupungin innovaatiorahasto
Vaikuttavien terveys- ja hyvinvointipalvelujen design hyvinvointia ja terveyttä edistävä palveluinnovaatio terveys- ja hoitoala Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -yhteistyöohjelma
ValoDi (Valorisation of Diversity Skills) monimuotoisen johtamisen mittarin rakentaminen hyvinvointi EU:n Leonardo da Vinci ohjelma
Varhennettujen energiansäästötoimien säästövaikutukset Vantaan kaupungin kiinteistöille tehdyt varhennettujen energiansäästötoimien säästövaikutukset tekniikka  
VATA-vaikuttavat tavat, näyttöön perustuva toiminta sosiaali- ja terveysalalla vaikuttavat menetelmät, palvelutoiminta terveys ja hyvinvointi OKM
VIDEOS Sosiaalinen media kansalaisvaikuttamisen välineenä, videoeditori Fooga kulttuuri Helsingin kaupungin innovaatiorahasto.
Virtuaalimuskari verkko-oppimisympäristö, musiikkikasvatus kulttuuri OKM
VOIMAA toimintamalleja maahanmuuttajataustaisten kouluttamiseksi  kulttuuri EU:n sosiaalirahasto
VYYHTI Vyyhti –verkostot, yrittäjyysosaaminen ja yhteistoiminnallisuus luovilla aloilla luo monenlaajuisia koulutuksia verkostoitumisen, yrittäjyyden ja yhteistoiminnallisuuden teemoista.   ESR
Yhteiskehittely kuntoutusosaamisen uudistajana kuntoutus, vuorovaikutus, osallisuus ja yhteistoiminnalliset menetelmät hyvinvointi  Metropolia AMK
YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi YAMK-koulutus, TKI-työ   OKM