BSA - Breakthrough Steels and Applications

Hankkeen päätavoitteena on terästä valmistavan ja käyttävän teollisuuden kilpailukyvyn ja kasvun turvaaminen. Metropolian osuus kuuluu alaprojektiin, jossa analysoidaan kuumasinkkipatakoostumuksia ja testataan eri koostumuksen vaikutuksia lujien terästen sulametallihaurauteen.