CoINNO. Palvelukehittämisellä sykettä vapaa-aikasektorille

Tutustu CoInno-hankkeen tuloksiin

Tälle sivulle on koottu CoINNO-hankkeen toimenpiteet ja tulokset. Tutustu ja innostu julkaisujen, blogien, podcastien ja videoiden kautta!

 

Oivalluksia innovointiin ja yhteiskehittämiseen

Yrittäjille suunnattu julkaisu verkossa (pdf) (voit tilata paperiversion sähköpostilla)

CoINNO - Palvelukehittämisellä  sykettä vapaa-aikasektorille

Hankkeessa tuotettu tieto koottuna yksien kansien väliin Theseus-sivustolla (voit tilata paperiversion sähköpostilla)

Podcast-sarja "Yritä edes!"

Kuuntele hankkeen tuottama podcast-sarja yrittäjyydestä: "Yritä edes!" SoundCloudissa.

CoINNO-uutisia

CoINNO-uutiset tarjoavat ikkunan hankkeessa toteutettuihin projekteihin ja tapahtumiin.

CoINNO bloggaa

Lue opiskelijoiden kokemuksia innovaatioprojekteista Krea-blogista.

Taiteilijoiden työhuoneet

Tutustu Taiteilijoiden työhuoneet -kävelykierroksiin

 

 

Katso Haaga-Helian opiskelijoiden tuottamia ideapitchauksia

Metropolian opiskelijoiden MM-ratikka-video

Hankkeen yhteistyökumppanit: Metropolia. Haaga-Helia. Uudenmaanliitto. Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020. Euroopan sosiaalirahasto – Euroopan unioni.

CoINNO pähkinänkuoressa

CoINNO.

CoINNO - Palvelukehittämisellä sykettä vapaa-aikasektorille on kaksivuotinen Uudenmaan liiton EAKR-hanke (2015-6/2017).

Tavoitteena on tukea pk-yrityksiä kasvu-uralle siirtymisessä ja elävöittää pääkaupunkiseudun kaupunkikulttuuria. CoINNOn keskittyy Pasilan alueelle ja Arabianrantaan. Hankkeen keskeinen ajatus on erilaisten vapaa-aikasektorin toimijoiden tuominen yhteisen innovaatioprosessin äärelle.

Toimintamallina käytetään MINNO®-konseptia, jossa edetään puolen vuoden aikana yrityksen kehittämishaasteesta ratkaisuehdotuksien esittelyyn, kokeiluun, jatkokehittämiseen ja markkinoille viemiseen. Yritysyhteistyötä rakennetaan jo toiminnassa olevien kasvuhakuisten vapaa-aikasektorin yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa.

Innovaatiotoiminta yritysten kanssa keskiössä

Hanketta toteuttaa Metropolia Ammattikorkeakoulu yhdessä Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun kanssa. CoINNOssa tavoitteena on rakentaa myös malli, jolla yritysten kanssa tehtävä innovaatiotoiminta saadaan sisällytettyä ammattikorkeakoulujen perustoimintaan. Samalla tavoitteena on parantaa opiskelijoiden valmiutta tunnistaa osaamistaan uudessa ympäristössä ja parantaa heidän kykyään toimia oman alansa rajapinnoilla. Lisäksi tavoitteena on parantaa kaupunkiviihtyvyyttä parantamalla vapaa-aikapalveluita.

Hankkeen toimenpiteet jakaantuvat kolmeen keskeiseen foorumiin, joita ovat:

Demola: fasilitoitu joukkoistettu innovaatioprosessi joka yltää palvelukokeiluihin ja hyödyntää MINNO® -mallia
Pitsaamo: opiskelijoiden ja yrittäjien kohtauspiste ja verkostoitumisfoorumi
Verkostoseminaari: aktiviinen yhteistyöverkoston rakentaminen CoINNO-toiminnan kansainvälistämiseksi
Hankkeessa myös tarkastellaan ekologisen lähituotannon haastetta ja kunkin elämyspalvelun toteuttamisessa tavoitteena mahdollisimman pieni hiilijalanjälki.

Lisätietoa

Yliopettaja Katri Halonen
katri.halonen metropolia fi
p. 050 362 6407

TKI-suunnittelija Elina Ala-Nikkola
elina.ala-nikkola metropolia fi
p. 050 401 3456