• Euroopan aluekehitysrahasto – Euroopan unioni.
  • Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.
  • 6Aika-strategia.

EduDigi-hankkeella haetaan ratkaisua siihen, miten peliteknologian soveltamista opettamiseen ja oppimiseen voidaan lisätä ja millaisia sovelluksia niihin voidaan luoda hyödyntämällä kaupunkiyhteisöissä tapahtuvaa avointa ja yhteistä kehittämistä.

EduDigi-hankkeen tavoitteena on kolmesta osasta koostuva innovaatioalusta, jonka kussakin osassa kehitetään ja kokeillaan peli- ja muita sovelluksia. Nämä kolme innovaatioalustan osaa muodostavat jatkossa tiiviin yhdessä toimivan ja laajenevan innovaatioympäristön. Innovaatioalusta toimii osaamis- ja yrityskiihdyttämönä oppimispelejä tekeville startup-yrityksille.

Hankkeen keskiössä ovat digitaalisuus, uusien teknologioiden tuominen opetus- ja oppimistoimintaan, uusimman pelialan tutkimustiedon avoin jakaminen ja avoimeen ja elinikäiseen oppimiseen kannustaminen. Hankkeessa kehitetään uusia mekanismeja, joiden avulla kaupunkiyhteisö voi osallistua yhteiseen palveluiden kehittämiseen.

EduDigi-hanke kohdistuu 6Aika-strategian Avoimet innovaatioalustat-painopisteeseen. Se on pilottihanke, joka vastaa 6Aika-kaupunkien oppimisen strategiseen teema-alueeseen.

Hanke on Metropolia ammattikorkeakoulun, Oulun ammattikorkeakoulun, Tiedekeskus Heurekan, Helsingin yliopiston ja Oulun Museo- ja tiedekeskus Luupin Tietomaa-yksikön välinen yhteishanke. Varia ammattiopisto, Stadin ammattiopisto, Laurea ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulut sekä Vantaan ja Helsingin kaupungit toimivat hankkeessa yhteistyökumppaneina.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Heikki Santti
p. 040 1947355
heikki.santti metropolia fi

Osahankkeiden yhteyshenkilöt 

Tiedekeskus Heureka

Leenu Juurola
p. 040 901 5249
leenu.juurola@heureka.fi

Tiedekeskus Tietomaa

Harri Häll
p. 044 703 1348
harri.hall@ouka.fi

Oulun ammattikorkeakoulu

Sinikka Suutari
p.050 5182400
sinikka.suutari@oamk.fi