Game Cluster-hankkeessa kehitetään pelialan koulutusta ja yritystoimintaa

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy, Turun ammattikorkeakoulu, Saimia, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Wirma Lappeenranta ovat käynnistäneet yhteistyössä Game Cluster -hankkeen, joka edesauttaa uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä pelialalle sekä kehittää ja laajentaa olemassa olevan peliklusterin toimintaa.

Game Cluster -hanke on osa suurempaa pelialan hankekokonaisuutta, jonka tavoitteena on rakentaa Etelä-Suomen pelialan yrityksille vahva pelialan ekosysteemi ja kehitysputki maailmalle. Yrityksille tarjotaan resursseja ja osaamista, joiden avulla parannetaan yritysten mahdollisuuksia rakentaa kansainvälistä liiketoimintaa ja julkaista tuotteita maailmanlaajuiseen jakeluun. Oppilaitosyhteistyö synnyttää alalle osaavaa työvoimaa ja toimii tärkeänä linkkinä yrityksiin. Hanke muodostaa merkittävän kokonaisuuden Suomen peliteollisuuden kehittämisessä ja maailmanlaajuisten menestystarinoiden synnyttämisessä.

Hankkeen tavoitteena on

  • Laadukkaan ja työelämätarpeita vastaavan pelikoulutuksen takaaminen, koulutus- ja kehitysympäristöjen rakentaminen ja tehokas käyttö eri organisaatioiden kesken
  • Kansainvälisten liiketoimintaedellytysten kehittäminen, kumppanuuksien muodostaminen ja alkavien yritysten liiketoiminnan vauhdittaminen sekä uusien yritysten aikaansaaminen
  • Pelialalla toimivien organisaatioiden yhteistyön tiivistäminen, toimijoiden muodostaman klusterin imagon kehittäminen ja markkinointi
  • Peliyritysten tuotantojen markkinoille pääsyn helpottaminen ja tuottojen saaminen enenevässä määrin Suomeen

Hanketta rahoittavat Euroopan unionin aluekehitysrahasto Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikön kautta, alueen kunnat ja yritykset. Hanke on kaksivuotinen ja päättyy 30.6.2014.

Hankkeen kotisivut