Sensoripohjaisen hyvinvointitiedon kerääminen mobiiliverkon avulla pilviverkkoon

  • Teknologiateollisuus.

Hankkeessa kehitetään uusimpia teknologioita, kuten pilvi- ja lähiverkot, 4G -mobiiliverkot ja sensorit, hyödyntäen kokonaisratkaisu, jolla kerätään sensoripohjaisesti ihmisten hyvinvointietoa mobiiliverkon välityksellä pilveen analysoitavaksi Big Data menetelmin.

Monissa maissa väestö ikääntyy ja hoitoresurssit on hyvä kohdistaa tarkasti. Mobiiliverkkojen, sensoreiden ja pilvidata-analyysin avulla hoidon tarve ja tarjonta saadaan kohtaamaan paremmin. Resurssien hyvän kohdentamisen lisäksi etuna voisi mainita mahdollisuuden huomata terveydentilan muutoksia aikaisessa vaiheessa, silloin kun niiden hoitaminen on vielä huomattavasti edullisempaa kuin esim. tapaturman jälkeen.

Hankkeella tuotetaan paljon uutta osaamista uusimpien teknologioiden hyödyntämisessä mm. vanhusten kotihoitoon. Hankkeella tuotetaan myös uutta tietoa ja osaamista uusien terveysalan konseptien kehittämiseksi Suomessa, kokonaisratkaisun vientipotentiaali on erinomainen ja Suomessa näkyy olevan kiinnostusta ja halua rakentaa Suomesta terveydenhuoltoteknologian mallimaata.

Hankkeen tavoitteet:

  • Sovelluksen kehitys jolla voidaan kerätä sensoripohjaista hyvinvointietoa mobiiliverkon avulla pilveen jatkoanalysointia varten
  • Sensoritekniikka, 4G, pilviverkot
  • Osaamisen tuottaminen, jolla sensoripohjaista hyvinvointitietoa voidaan kerätä pilveen jatkonanalyysia varten Big Datalla.

Hankkeen tavoite on kiinnostava ja ajankohtainen maailmanlaajuisesti ja siksi uutta osaamista voidaan käyttää uusiin vientituotteisiinkin.

Projektissa ovat mukana Murata Electronics Oy, Vantaa, NurseBuddy Finland, Helsinki, ja Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki.

Projekti tehdään yhteistyössä Health Capital -klusteri ja Data‐Driven Healthcare -aloitteen kanssa tuomaan aidon kaltaista hyvinvointidataa ja mahdollistamaan seuraavissa vaiheissa laajemman yhteistyön. Rahoittajana hankkeessa on Teknologiateollisuus.