Mikä saa nuoren työntekijän innostumaan, voimaantumaan, kehittymään ja sitoutumaan? Millaisia kokemuksia nuorilla työntekijöillä on työkulttuurin tunneilmapiiristä ja työn herättämistä tunteista? Miten työntekijät kuvailevat kokemusten yhteyttä koettuun työhön sitoutumiseen ja hyvinvointiin työssä?

KaPu-hankkeen tavoitteena on tutkia vasta valmistuneiden työhön liittyviä kokemuksia ilosta, innostuksesta ja sitoutumisesta focus-ryhmähaastatteluiden avulla ja kuvadialogi-työpajaa hyödyntäen.

Mitä käytännössä tapahtuu tilanteissa, joissa ihmiset innostuvat, ja /tai kohtelevat toisiaan hyvin tai huonosti?

Tavoitteena on myös tutkia vastaajien työpaikkojen lähiesimiesten kokemuksia hyvästä työ-arjesta ja toimivien toimintamallien sekä luottamuksellisen tunneilmapiirin rakentumista.

 Kannustava Puhe (KaPu)- tutkimuksen tavoite on tunnistaa ja mallintaa työhön sitoutumisen elementit, sekä ymmärtää positiiviseen tunneilmapiirin rakentumisen keinoja ja merkityksiä.

Kannustava puhe -hankkeen projektipäällikkö ja tutkijat

Annica Isacsson, Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu

Eija Raatikainen, Metropolia

Henna Heinilä, Haaga-Helia

Nina Simola-Alha, Humak