Kiertotalous insinöörien ammatilliseksi perusosaamiseksi

  • Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Hankkeen tavoitteena on uudistaa kaikissa kahdeksassa prosessi- ja materiaalitekniikan koulutusvastuuta toteuttavassa AMK:ssa bio- ja elintarviketekniikan, biotuotetekniikan, kemiantekniikan sekä materiaali- ja pintakäsittelytekniikan kiertotalousosaamista.

Opetussisällöt liittyvät kestävään ruokajärjestelmään, metallien kestävään käyttöön, kuitumateriaaleihin sekä elintarvike- ja kemianteollisuuden sivuvirtoihin. Hanke tiivistää mukana olevien ammattikorkeakoulujen prosessi- ja materiaalitekniikan koulutusvastuun toteuttajien keskinäistä yhteistyötä kiertotalouskoulutuksessa.

Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan yhteensä 30 op opintokokonaisuus kiertotaloudesta insinöörikoulutukseen. Pilotoinnit toteutetaan syksyllä 2018 Campus Onlinessa. 

Lisätietoa pilotoitavasta opintokokonaisuudesta. 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Riitta Lehtinen
p. 040 569 2705
riitta.lehtinen metropolia fi

Metropolia Ammattikorkeakoulu.
Centria-ammattikorkeakoulu.
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK.
Lahden ammattikorkeakoulu. Lahti – University of Applied Sciences.
Seinäjoen ammattikorkeakoulu – Seinäjoki University of Applied Sciences.
Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK.
Turku University of Applied Sciences.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk.