Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluille

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa ja Lapin ammattikorkeakoulun koordinoimassa kehityshankkeessa lisäämme kiertotalouden roolia opetuksessa ja tutkimus- kehitys- ja innovaatiotyössä.

Kyseessä on opetuksen kehittämishanke ammattikorkeakouluille. Hankkeen tavoitteina ovat:

  • lisätä kiertotalouden roolia opetuksessa sekä tki-työssä
  • toteuttaa laadukas ja monipuolinen kiertotalousopetuskokonaisuus

Hankkeen työpaketit ovat:

  • hallinto
  • menetelmällinen kehittäminen
  • yhteiset oppimisympäristöt
  • kiertotalouden osaamisperustaiset opintosisällöt
  • yhteiset toimintakonseptit

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Riitta Lehtinen
p. 040 569 2705
riitta.lehtinen metropolia fi

Yhteistyökumppanit

Ammattikorkeakoulu Arcada.
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu – Haaga-Helia University of Applied Sciences.
Laurea-ammattikorkeakoulu.
Turku University of Applied Sciences.
Lahden ammattikorkeakoulu. Lahti – University of Applied Sciences.
Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK.
Yrkeshögskolan Novia.
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu – Xamk.
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK.
Savonia-ammattikorkeakoulu.
Karelia AMK.
Seinäjoen ammattikorkeakoulu – Seinäjoki University of Applied Sciences.
Centria-ammattikorkeakoulu.
Kajaanin ammattikorkeakoulu – Kajaani University of Applied Sciences.
Oulun ammattikorkeakoulu.
Lapin AMK.
jamk.fi - Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Vaasan ammattikorkeakoulu – Vaasa University of Applied Sciences.