Inhimillisen toiminnan malliin (MOHO) perustuvien työkyvyn-arviointimenetelmien käyttäjäkoulutus ja tutkimus

Neljä strukturoitua, kriteeriperustaista työkyvyn arviointimenetelmää muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla arvioidaan henkilön työkykyisyyttä niin, että huomioidaan kattavasti siihen vaikuttavat osa-alueet. Käyttäjäkoulutus ja tutkimus toteutuvat kahdessa osassa. Voit osallistua halutessasi vain toiseen osaan tai molempiin osiin. 

Koulutuksen tavoitteet

  • Osallistuja saa arviointimenetelmien käyttäjäkoulutuksen ja käyttää teoriapohjaista arviointimenetelmää omassa työssään kehittäen toimintakyvyn arviointikäytänteitään. 
  • Osallistuja tuntee organisaationsa tutkimuslupakäytännön ja hankkii luvan arviointimenetelmän ja oman työnsä kehittämis- ja tutkimustyöhön.
  • Osallistuja tekee 5-10 arviointia
  • Osallistuja hankkii luvan luovuttaa asiakkaiden (ilman tunnistetietoja) pisteytyslomakkeet Linköpingin yliopistoon tilastomatemaattista mittausominaisuustutkimusta varten

Työsuorituksen arviointi (AWP-FI) ja Työtehtävän ominaispiirteiden arviointi (AWC-FI) käyttäjäkoulutus ja tutkimus, 3 op

Aika: 1.12.2017, 19.1.2018 ja 16.2.2018, kello 9-16
Paikka: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Sofianlehdonkatu 5b

Työsuorituksen arvioinnissa (AWP-FI) havainnoidaan henkilön motorisia, prosessuaalisia ja viestintä- ja vuorovaikutustaitoja ja miten ne vaikuttavat hänen työtehtävistä suoriutumiseen. Työn piirteiden arviointimenetelmällä (AWC-FI) havainnoidaan ja tunnistetaan millä laajuudella työtehtävät asettavat vaatimuksia yksilön eri taidoille, joilla hänen tulisi pystyä suorittamaan tehtävät tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti.

Ilmoittautuminen AWP + AWC

Työroolin arviointi (WRI-FI) ja Työympäristön arviointi (WEIS-FI) käyttäjäkoulutus ja tutkimus, 3 op

Aika: 9.4.2018, 4.6.2018 ja 24.8.2018, kello 9-16
Paikka: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Sofianlehdonkatu 5b

Työroolin arviointi (WRI-FI) ja Työympäristön arviointi (WEIS-FI) ovat puolistrukturoituja haastatteluja. WRI-FI avulla tunnistetaan ne psykososiaaliset ja ympäristöön liittyvät tekijät, jotka voivat vaikuttaa henkilön kykyyn palata työhön, jatkaa työssä tai löytää itselleen työpaikkaa. WEIS-FI ympäristötekijöiden vaikutuksista haastateltavan työntekoon, työtyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin.

Ilmoittautuminen WRI + WEIS

Hinta

150 euroa / vaihe

Osallistujan on mahdollisuus lunastaa koulutuksen ja tutkimuksen aikana käytetty materiaali itselleen. Hinta materiaalille on 50 euroa / vaihe.

Lisätietoja:

Lehtori Riitta Keponen
riitta.keponen metropolia fi
p. 040 3345576

Peruutusehdot

Huomioithan, että koulutuksiin ilmoittautuminen päättyy kaksi (2) viikkoa ennen koulutuksen alkamista, ellei toisin mainita. Tämän jälkeen saat tiedon koulutuksen toteutumisesta.

Ilmoittautuminen on sitova. Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa

Pidätämme oikeuden muutoksiin.