OPM:n hankerahoituksella toimiva Nanopinnoitteiden sovellus- ja menetelmätutkimus sekä testaus -hanke alkoi keväällä 2007 ja kestää vuoteen 2009. Yhteistyöyritykset hankkeessa ovat Beneq Oy ja Biocid Oy ja tiedekorkeakoulutahoina yhteishankkeessa ovat mukana Teknillisen korkeakoulun materiaalitekniikan laboratorio ja Tampereen Teknillisen yliopiston aerosolitutkimusyksikkö.

Hankkeen tarkoituksena on:

  • saada yritysyhteistyön kautta yrityksille lisäresursseja sovellustestaukseen ja tuotekehitykseen
  • kasvattaa ja ajantasaistaa Metropolian opetuksen teknologista osaamista
  • työelämälähtöisen yhteisen osaamisen ja yhteisten tavoitteiden tiivistäminen teknologiakoulutuksessa
  • laiteosaaminen kasvattaminen
  • tarjota palveluja yrityksille menetelmä- ja sovellustestaukseen nanopinnoitelaitteistolla
  • mikrobivapaan tilan käyttäminen mikrobitestaukseen