Onni tulee puun takaa - hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle

Onni tulee puun takaa - hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle -hankkeen  päämääränä oli Uudenmaan alueen metsä- sekä sosiaali-, terveysalojen pk-yritysten henkilöstön työhyvinvoinnin parantuminen ja yritysten tuottavuuden lisääntyminen. Lisäksi päämääränä oli näissä yrityksissä työskentelevien yli 54-vuotiaiden työntekijöiden työurien pidentäminen.

Hankkeessa toteutettiin työhyvinvoinnin ja tuottavuuden vahvistamisen prosessi uusmaalaisissa metsä- ja sote-alalla toimivissa pk-yrityksissä. Tavoitteena oli, että sekä pk-yrityksen henkilöstö että hankkeen asiantuntijat tuottivat yhteistoiminnallisesti kehittämisen kohteet ja määrittelevät niihin ratkaisuja, konkreettisia toimenpide-ehdotuksia ja visioivat yrityksen tulevaisuutta. Kehittämistyön tavoitteena oli, että työntekijöiden kokemus oman työn hallinnasta, työhön vaikuttamisesta sekä oman työn johtamisesta vahvistuu.

 

Tuliko Onni puun takaa? -julkaisu

Tuliko Onni puun takaa? – Yhteistoiminnallisesti työhyvinvointia ja tuottavuutta
kehittämässä metsä- ja sote-alalla (pdf)

Julkaisu on Onni tulee puun takaa - hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle ESR- hankkeen (2015 - 2017) loppuraportti. Olemme saaneet paljon positiivista palautetta hankkeen nimestä ”Onni tulee puun takaa”. Tässä loppujulkaisussa pyrimme vastaamaan kysymykseen ”Tuliko Onni puun takaa?” Lisääntyikö työhyvinvointi ja tuottavuus hankkeeseen mukaan tulleissa yrityksissä? Onko Onni tulee puun takaa – hankkeen tapa kehittää työhyvinvointia ja tuottavuutta hyvä? Mitä siitä voisi oppia ja hyödyntää? Mitä yhteistä ja millaisia eroja löytyi mies- ja naisvaltaisen alalta?

Raportti on julkaistu ainoastaan sähköisesti, pdf-versiona. Lähetämme linkin julkaisuun hankkeen viimeisen uutiskirjeen mukana kaikille hankkeessa mukana olleille tahoille ja yhteistyökumppaneillemme. 

Julkaisun pysyvä linkki Theseuksessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-042-7

Lisätietoja

Projektipäällikkö Irene Gröhn
irene.grohn metropolia fi
p. 040 159 7481.

Onni tulee puun takaa -julkaisu

Onni tulee puun takaa – Yhteistoiminnallisesti työhyvinvointia ja tuottavuutta kehittämässä (pdf)

Yhteistoiminnallisesti työhyvinvointia ja tuottavuutta kehittämässä. Metropolian Mikrokirja 2017. Teoksessa kuvataan Onni tulee puun takaa -hankkeessa toteutettu kehittämisprosessi. Mikrokirja on julkaistu sekä painettuna että pdf-versiona.

Tilaa painettuja kirjoja

Projektipäällikkö Irene Gröhn
irene.grohn metropolia fi

 

Iloa työhön -julkaisu

Iloa työhön -opas (pdf)

Oppaassa kuvataan 7 keskeistä työhyvinvointia ja tuottavuutta tukevaa ratkaisua. Tiivistetysti: Työyhteisössä tulee sopia selkeästi työprosessit sekä roolit & vastuut. Lisäksi tulee sopia palautteen antamisen & viestinnän kanavat. Työyhteisössä tulee hyödyntää kokemusta ja osaamista sekä kohdella kaikkia yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. Työntekijöiden kuuleminen on erityisen tärkeää työtä kehitettäessä. Opas on tuotettu Onni tulee puun takaa-hankkeen tulosten perusteella. Opas on julkaistu sekä painettuna että pdf-versiona.

Tilaa painettuja oppaita

Projektipäällikkö Irene Gröhn
irene.grohn metropolia fi

 
Itäväylän apteekin henkilökunta ryhmäkuvassa.

Mukana olleet yritykset

Hankkeessa oli mukana 11 uusmaalaista metsä- ja sote-alan pk-yritystä. Tutustu hankkeessa mukana oleviin yrityksiin.

   

Onni tulee puun takaa - hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle -hanketta toteuttavat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja TTS Työtehoseura. Hankkeen yhteistyökumppanina toimii myös Työturvallisuuskeskus TTK. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama. Hanke toteuttaa ESR Toimintalinjaa 3, erityistavoitetta 7.1 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Hankkeen rahoittavana viranomaisena on Hämeen ELY-keskus. Hankkeen toiminta-aika on: 1.9.2015 - 30.9.2017.

Onni tulee puun takaa -hanke päättyi 30.9.2017.

Tutustu jatkohankkeeseen: Mikko - mikro- ja pk-yritysten työhyvinvointi ja tuottavuus.

Mikko-hankeen sivut

 
  • Euroopan sosiaalirahasto – Euroopan unioni.
  • Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Onni tulee puun takaa - hanke.

Onni tulee puun takaa Tikissä-blogissa

 

Onni ja Ilona töissä -seminaari 12.5.2017 kello 9.00-14.30

Metropolia Ammattikorkeakoulun Vanhan Viertotien toimipiste (Haaga), Helsinki.
Kerromme miten Onni ja Ilona voivat metsä- ja sote-alan töissä hauskoin case-esimerkein ja innostavin puheenvuoroin.

Mukana Outi Mäenpää, joka puhuu aiheesta "Iloa ilmaisuun - kohti rakentavaa vuorovaikutusta".

Tilaisuus on maksuton.

Katso ohjelma

Irene Gröhnin hanke-esittely 12.5.2017 (pdf)

Seminaarissa jaettava materiaali:
7 keskeistä työhyvinvointia ja tuottavuutta tukevaa ratkaisua (pdf)

Päivi Rauramo, TTK, esitys 12.5.2017 (pdf)


Lämpimästi tervetuloa!

Yhteistyössä:

Metropolia Ammattikorkeakoulu.
TTS Työtehoseura.

Kumppanimme:

Työturvallisuuskeskus ry (TTK).