Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa

Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa -hankkeen tarkoituksena on kehittää varhaiskasvatusympäristöissä pedagogisen dokumentoinnin toteuttamista ja hyödyntämistä uuden ”Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden” hengessä kiinteästi omaan työhön liittyen.

Hankkeen tavoitteina on

  • lisätä tietoisuutta ja tuottaa materiaalia Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritellyn pedagogisen dokumentoinnin hyödyntämiseen arvioinnissa
  • lisätä tietoisuutta pedagogisen dokumentoinnin merkityksestä ja mahdollisuuksista
  • vahvistaa pedagogisen dokumentoinnin hyviä käytäntöjä hyödyntäen digi- ja viestintäteknologiaa
  • lisätä taitoja toteuttaa varhaiskasvatustyötä avoimesti, läpinäkyvästi ja arvioitavasti sekä vahvistaa varhaiskasvatuksen työntekijöiden reflektiotaitoja
  • jakaa hyviä käytäntöjä. 

Opetushallitus rahoittaa hanketta, joka alkoi syksyllä 2018 ja loppuu 2019 lopussa. Hanketyö toimii täydennyskoulutuksena tukemalla työntekijöiden yhteistä, vuoden kestävää kehittämistyötä koko varhaiskasvatusyksikössä. 

Hankkeen yhteisten ja yksikkökohtaisten koulutusten ja työpajojen lisäksi yksiköt suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat pedagogisen dokumentoinnin kehittämistyötään omista lähtökohdistaan sekä jakavat ja vaihtavat kokemuksiaan ja ajatuksiaan vertaispareittain. Yhteistyössä yksiköiden kanssa tuotetaan materiaalia kehittämistyön hyvistä käytännöistä, jota jaetaan hankkeen lopuksi laajemmalle joukolle.

Hankkeen loppuseminaari on keskiviikkona 13.12. klo 12.30 - 16 Metropolia AMK:n Myllypuron kampuksen auditoriossa.

Hankkeessa on Metropolia AMK:n lisäksi mukana Espoon kaupungista Kilonpuiston lastentalo, Maakirjan päiväkoti, Suurpellon päiväkoti, Tapiolan päiväkoti, Lehtikasken päiväkoti, Nöykkiön päiväkoti, Luhtaniityn päiväkoti ja Vanttilan päiväkoti sekä Pilke päiväkodit Oy:tä Aarteiden talo, Taikamaa, Illuusia ja Pohjantähti.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Saila Nevanen
p.  040 641 8061
Saila.Nevanen metropolia fi