Puuttuva pala - Tuetun keikkatyön malli

Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry kehittävät osatyökykyisille, pitkäaikaistyöttömille, työmarkkinoiden ulkopuolella oleville sekä muille heikommassa työmarkkina-asemassa oleville Tuetun keikkatyön mallin Puuttuva pala -hankkeessa.

Hankkeessa on tarkoitus edistää ja kehittää työllisyyspolkuja nykyisten tuettujen työllistämismuotojen ja avoimien työmarkkinoiden välille.

Tuettu keikkatyö tarjoaa työnhakijoille mahdollisuuden kokeilla työelämävalmiuksia ja saada työkokemusta avoimilta työmarkkinoilta työehtosopimuksen mukaisella palkalla. Keikkatyön tarjoajille malli on hallinnollisesti kevyt tapa kohderyhmän työllistämiseen ja yhteiskuntavastuun kantamiseen.

Yksilön, hänen läheistensä ja yhteiskunnan kannalta on tärkeää saada kaikkien työpanos käyttöön, silloinkin, kun mahdollinen työtuntimäärä on pieni. Puuttuva pala -hankkeen tavoitteena on parantaa vaikeasti työllistettävien työ- ja toimintakykyä ja valmiuksia työelämään. Hanke kasvattaa työnhakijoiden osallisuuden kokemuksia Tuetun keikkatyön mallin tarjoamien työllistymismahdollisuuksien kautta.

Hankkeeseen osallistuvat potentiaaliset keikkatyöntarjoajat (yritykset, seurakunnat, järjestöt ja muut organisaatiot sekä yksityishenkilöt) tutustuvat hankkeessa tuettuun keikkatyöhön ja sen työntekijöihin, oppivat tunnistamaan tuettuun keikkatyöhön soveltuvia tehtäviä ja tarjoavat keikkatyötä. Tuetun keikkatyön malli on hyvä tapa kantaa yhteiskuntavastuuta, ja sen onkin tarkoitus jäädä pysyväksi osaksi työnantajien toimintaan. 

Puuttuva pala -malli yhteiskehitetään työtä tarvitsevien ja niitä tarjoavien sekä alan asiantuntijoiden kanssa. Mukana ovat pitkäaikaistyöttömät, työelämän ulkopuolella olevat, järjestöt, yritykset ja muut potentiaaliset keikkatyöntarjoajat, oppilaitokset, kaupungit TE-toimistot ja muut sidosryhmät.

Malli sisältää keikkatyöntekijöiden ja -työntarjoajien rekrytoinnin, työtehtävien ja tarvittavan tuen arvioinnin ja muotoilun, keikkatyöntekijän työ- ja toimintakyvyn arvioinnin ja valmennuksen, perehdytyksen keikkatyöntarjoajille ja työyhteisöille, keikkatyön järjestämisen ja tukemisen, verkoston rakentamisen sekä mallin jatkuvan arvioinnin ja yhteiskehittämisen.

Malli otetaan aluksi käyttöön pääkaupunkiseudulla. Mallia ja testattuja työ- ja toimintakyvyn sekä työtehtävien arviointimenetelmiä levitetään hankkeen loppupuolella myös muualle Etelä-Suomeen, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Hankkeen kesto: 2019 - 2021
Hankkeen rahoittajat:  ESR ja STEA

Lisätietoja

Ulla Vehkaperä, projektipäällikkö, Metropolia AMK
ulla.vehkapera metropolia fi
p. 040 714 5147

Puuttuva pala -hanke Eskot-sivustolla 

Puuttuva pala -hankkeen sivut