Rollaattori lapsille

Taaperoikäinen lapsi käyttää opiskelijoiden suunnittelemaa rollaattoria liikuntarajoitteisille lapsille.Metropolia Ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelman teollisen muotoilun ja kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman opiskelijat suunnittelivat perusopintoihin kuuluvassa tuotekehitysprojektissa syksyn 2010 aikana säädettävää rollaattoria liikuntarajoitteisille lapsille.

Keväällä 2011 valmistuneessa teollisen muotoilun opiskelijan Maarit Keskitalon opinnäytetyössä suunnittelua jatkettiin tuotekehitysprojektin tulosten pohjalta. Opinnäytetyön tavoitteena oli kiinnittää huomiota muotoilun kannalta olennaisiin asioihin, kuten käytettävyyteen, ergonomisuuteen sekä rollaattorin ulkomuotoon. Nykyiset markkinoilla olevat lasten rollaattorit vaikuttavat usein kopioilta senioreille suunnatuista rollaattoreista, joten aihe on hyvin ajankohtainen ja mielenkiintoinen muotoilijan näkökulmasta.

Ensimmäinen toimiva protomalli rollaattorista valmistuu teollisen muotoilun ja kone- ja tuotantotekniikan yhteistyön tuloksena vuoden 2012 aikana.

Opinnäytetyö: Käyttäjälähtöinen rollaattori liikuntarajoitteisille lapsille

World Design Capital Helsinki 2012 logo

 

Tapahtumia

Rollaattori oli esillä RehaCare-messuilla Dusseldorfissa 10.-13.10.2012.

Rollaattoria ja sen tuotekehitysprosessia esitellään näyttelyssä 27.11.-21.12.2012 Vantaan Designikkunassa (Asematie 3) Tikkurilassa.

Taustaa

Metrocket-hanke alkoi Metropolia Ammattikorkeakoulussa syksyllä 2009. Sen tavoitteena on kehittää innovaatiotoimintaa ammattikorkeakoulujen ja yritysten välillä sekä luoda uusia yhteistyömalleja ja työkaluja monialaiseen tuotekehitykseen.

Hanke koostuu kolmesta monialaisesta tuotekehitysprojektista, jotka liittyvät metallisten apuvälineiden suunnitteluun. Tuotekehitysprojekteissa on ollut mukana Metropolian opiskelijoita liiketalouden, apuvälinetekniikan, muotoilun sekä kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmista.