Socre- Koulutuksen kehittämisen kautta parempaan sosiaaliseen kuntoutukseen

  • Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.
  • SOCRE – Developing Rehabilitation through Education.

SOCRE-hankkeen päämääränä on kehittää käyttäjälähtöisen sosiaalisen kuntoutuksen koulutusta Venäjän ja Kosovon kumppaneiden kanssa yhteiskehittelyn menetelmiä hyödyntäen. Hankkeen verkoston muodostaa 16 kumppania 6 maasta. Hanke on saanut Euroopan Unionin Capacity building in the field of higher education Erasmus+ KA2- rahoituksen. Hanke toimii merkittävänä sillan rakentajana monen suuntaiseen yhteistyöhön.

Metropolia toimii hankkeen koordinoivana organisaationa. Koulutuksen kehittämisen fasilitointiin Venäjällä ja Kosovossa osallistuu Metropolian lisäksi korkeakoulukumppaneita Belgiasta, Hollannista ja Portugalista. Hankkeessa kehitetään käyttäjälähtöisen sosiaalisen kuntoutuksen koulutusta viidellä eri alueella: Pristiinassa, Gjakovassa, Pietarissa, Arkangelissa ja Permissä.

Tutustuakseen eurooppalaisiin sosiaalisen kuntoutuksen käytäntöihin sekä pedagogiseen lähestymistapaan, metodeihin ja välineisiin viiden alueen kumppanit tekevät useita opintokäyntejä Eurooppaan. (Study visits)

EU maiden tuutorit käyvät ohjaamassa monialaisia opintopiirejä Venäjällä ja Kosovossa(Study circles ja Tutor visits). Lisäksi EU- maissa järjestetään työpajoja (Workshop) ja seminaareja joissa koetuille ja tehdyille asioille luodaan merkityksiä ( Reflective seminar).

Hankkeen tuloksena Venäjällä ja Kosovossa rakennetaan, pilotoidaan ja otetaan käyttöön EU:n koulutusluokituksen (EQF) mukaisia tarpeeseen perustuvia, tuleville ammattilaisille ja jo ammatissa oleville suunnattuja kuntoutuksen opintojaksoja. Hankkeen keskiössä on yhteistoiminta ja elinikäinen oppiminen.

Hankkeen aktiivinen aika on 2017-2019.

Hankesivusto.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Panu Karhinen
p. 040 148 3947
panu.karhinen metropolia fi

Projektijohtaja Toini Harra
p. 040 334 6102
toini.harra metropolia fi