SOHJOA - Suomen Olosuhteet Huomioiva Joukkoliikenteen Omatoiminen Ajoneuvo, 6Aika

  • Euroopan aluekehitysrahasto – Euroopan unioni.
  • Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.
  • 6Aika-strategia.

SOHJOA (Suomen Olosuhteet Huomioiva Joukkoliikenteen Omatoiminen Ajoneuvo) on osa 6Aika-kaupunkien Euroopan aluekehitysrahaston tukemaa hankekokonaisuutta. Metropolian monialaisina hankekumppaneina ovat Aalto Yliopisto, Forum Virium Helsinki, Maanmittauslaitos sekä Tampereen teknillinen yliopisto. Hankkeen rinnalla on myös Demos Helsingin kanssa tehtävä Tekes Challenge Finland -rahoitteinen valmisteluhanke yritysten kehitystoiminnan fokusoimiseksi. Automaattiajoneuvojen toimintaa suomalaisissa olosuhteissa testataan osana Liikenneviraston ja Trafin rahoittamaa NordicWay –hanketta, jossa osaltaan valmistaudutaan uudentyyppisiin liikenteen palveluihin ja tieliikenteen automaatioon.

Hanke vastaa elinkeinoelämän sekä kestävän ja älykkään kaupunkiliikenteen haasteisiin tuomalla kaupungeille kustannustehokkaat, vähäpäästöiset sekä matkustajien tarpeet huomioivat autonomiset piensähköbussit. Hankkeissa siis testataan ja kehitetään älykästä etävalvottua kuskitonta liikkumista osana oikeaa kaupunkiliikennettä. Robottibussit tulevat liikenteeseen Helsingin, Espoon ja Tampereen alueelle. 

SOHJOA on iso askel kohti tulevaisuutta ja erityisesti konkreettinen autonomisen älyliikenteen avaus Suomessa. Hankkeella on potentiaalia luoda uusi ekosysteemi autonomisen älyliikenteen palveluihin ja ratkaisuihin.

”Tässä tekemisessä yhdistyy mainiosti se moniosaaminen josta me Metropoliassa olemme ylpeitä. Automaattinen liikkuminen on kokonaisuutena itseasiassa uudenlainen yhdistelmä uusia ja vanhoja teknologioita. Ajoneuvo toimii yhdistävänä tekijänä, mutta automaattisen operoinnin tuottamiseksi meidän on ymmärrettävä uudella tavalla mm. matkustajia, kaupunkiympäristöä, turvallisuutta, tekniikkaa sekä muuta ympäröivää liikennettä”, projektipäällikkö Harri Santamala kertoo. ”Tämän vuoksi mukana onkin Metropolian osaamista mediatekniikan, ajoneuvo- ja konetekniikan, muotoilun, kansainvälisen liiketoiminnan ja sosiaalisen hyvinvoinnin alueilta”, Harri lisää.

Hankkeen nettisivut.

SOHJOA - Challenge Finland

Lisätietoa

Projektijohtaja Oscar Nissin
p. +358 40 674 8224
oscar.nissin metropolia fi