SOHJOA - Autonomisen liikenteen uudet liiketoiminta-alueet

  • Business Finland.

Liikenne- ja viestintäministeriön ympäristöstrategisena tavoitteena on, että kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään Suomen kansallisten ja kansainvälisten sitoumusten mukaisesti 15 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Päästötavoitteita ei olla saavuttamassa ilman radikaaleja innovaatioita ja sähköisen liikennöinnin huomattavaa kasvua.

Tässä hankkeessa luodaan edellytykset autonomiselle, sähköiselle, last mile -liikennöinnille osana kehittyvää päästötöntä kaupunkiympäristöämme. Autonomisella liikennöinnillä tämä matkaosuus on järjestettävissä huomattavasti nykyistä taloudellisemmin ja tehokkaammin.

Autonomisen operoinnin teknologia alkaa olla ajoneuvojen osalta riittävän valmis operointiin. Ajoneuvot osaavat kulkea ennalta nauhoitettuja reittejä suotuisissa olosuhteissa. Kaupallisen liikennöinnin mahdollistamiseksi tarvitaan vielä kehitystyötä. Poikkeustilanteet liikenteessä, muuttuvat keliolosuhteet, käyttövarmuus sekä turvallisuusvaatimukset ovat esteinä ko. ajoneuvojen yleistymiselle. Esteiden ylittämiseksi on tarpeen kehittää autonomista liikkumista tukevia sovelluksia osaksi ympäröivää infraa sekä operoinnista kokonaisuutena vastaava etäoperointimalli.

Autonomisten robottibussien skaalaaminen tulee tarjoamaan liikkumisen mahdollisuuden kaikille kunnosta, iästä tai osaamisesta riippumatta. Niinpä ne ovat ainutlaatuinen mahdollisuus yhdistää yhteiskunnallinen tarve globaaliksi liiketoiminnaksi hyödyntämällä suomalaista huippututkimusta ja yritysten tuotekehityksen keskeisiä oivalluksia.

Yhteistyötahona Demos Helsinki.

Hankkeen nettisivut.

SOHJOA - 6Aika

Lisätietoa:

Projektijohtaja Harri Santamala
p. +358 40 334 1516 
harri.santamala metropolia fi

SOHJOA-robottibussi.

Ajoneuvo- ja konetekniikan osaamisalue