Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä, SYÖKSY

Hanke on päättynyt vuonna 2011

SYÖKSY -hankkeessa kehitetään kehäradan varren, erityisesti Marja-Vantaan ja Aviapoliksen alueen syöttö-ja asiointiliikenteeseen kestäviä ja globaalisti monistettavia liikenneratkaisuja jotka sijoittuvat perinteisen joukkoliikenteen ja yksityisautoilun välimaastoon. Ratkaisuissa hyödynnetään sähkökäyttöisiä ja/tai muita matalan CO päästötason -ajoneuvoja.

Hankkeessa luodaan menetelmiä ja yhteistyömalleja käyttäjälähtöiseen liikennesuunnitteluun, kartoitetaan kohdealueiden erityispiirteet ja suunnitellaan niiden pohjalta uusia liikennejärjestelmäratkaisuja. Valittujen liikennejärjestelmien toteutettavuus ja niiden vaikutukset arvioidaan. Samanaikaisesti kartoitetaan ja arvioidaan liikennepalvelukonseptien tuottamisessa tarvittava ajoneuvo- ja latausteknologia sekä liikennepalvelutuotannon käyttö- ja informaatiosovellutukset tarvittaessa pienimuotoisilla testauksilla.

Hanke on osarahoitettu Tekesin Kestävä Yhdyskunta -ohjelmasta (60 %). Muita rahoittajia ovat Vantaan kaupunki, Innovaatioinstituutti, HSL, Vantaan Energia Sähköverkot Oy, Finavia Oy, Kauppakeskus Jumbo, Itella Oy, Ensto Finland Oy sekä  European Batteries Oy.

Kyseessä on ryhmähanke, jota koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu. Ryhmähankkeen tutkimusosapuolia Metropolian ohella ovat Aalto-yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto.

Syöksy hanke etenee

Sähköautot ovat olleet esillä kauppakeskuksen ekopäivillä. Kevään aikana SYÖKSY-tutkimushankkeessa on suoritettu kyselyjä, työpajoja ja testauksia.

Lue lisää Metropolian ajankohtaisista asioista

Ajoneuvo- ja konetekniikan osaamisalue