Tarinallisuus opetuksen työvälineenä

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Tarinallisuus opetuksen työvälineenä on Opetushallituksen rahoittama opetustoimen täydennyskoulutushanke, josta on käytetty koulutuksessa nimeä TARU - Tarinallisuus opetuksessa. 

Tämä opettajille suunnattu TARU-täydennyskoulutus on laajuudeltaan 4 opintopistettä, ja se toteutetaan vuonna 2018 Helsingissä, Tampereella ja Kuopiossa. Koulutukseen osallistuu kaiken kaikkiaan n. 60 henkilöä.

Koulutushankkeessa osallistujat perehtyvät tarinallisuuden sovellusmahdollisuuksiin opetustyössä. He saavat välineitä ja menetelmiä mm. ilmiöopettamiseen ja merkitykselliseen vuorovaikutukseen. Hankkeessa rakennetaan myös opettajaverkostoa ja yhteistä digitaalista TARU-materiaalipankkia.

Lue lisää koulutuksesta ja sen sisällöistä.

Lisätietoja

Kaisu Kiventaus
p. 040 1842 449
kaisu.kiventaus metropolia fi