Verkkovirta - työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

  • Euroopan sosiaalirahasto – Euroopan unioni.
  • Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Verkkovirta-hanke on Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun, yhteensä 14 ammattikorkeakoulun yhteistyöhanke, jota toteutetaan ESR-rahoituksella 2015-17. Metropolia Ammattikorkeakoulun roolina on jatkaa KAMU-kaveriohjausta maahanmuuttajille -hankkeessa aloitettua työtä vapaaehtoistoiminnan ja opintojen rajapinnan kehittämisessä.

Elinvoimaisen yhteiskunnan rakentaminen edellyttää tulevaisuustietoista ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa resonoivaa korkeakoulukulttuuria. Vapaaehtoistoiminnan sekä non-formaalin ja informaalin oppimisen liittäminen osaksi eri tutkintojen opintoja on korkeakoulusektorilla tunnistettu mahdollisuus, mutta käytännöt ovat monin paikoin vasta kehittymässä. Vapaaehtoistyössä opittavat taidot ovat metaosaamista, joiden hyödyntäminen on mahdollista erilaisilla painotuksilla monissa eri työympäristöissä.

Metropolian osahankkeessa kehitetään korkeakoulujen eri opiskelualoille soveltuvaa vapaaehtoistoiminnan opinnollistamismallia. Lähtökohtana toimii sosiaalialan tutkinto-ohjelmaan jo vakiintunut Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu (5op), jota ryhdytään toteuttamaan monialaisesti ja jonka yhteyteen kehitetään vertaismentorointimalli. Kehittämistyö sisältää lisäksi kansainvälistä benchmarking -verkostoitumista, yhteistyöverkostojen vahvistamista pääkaupunkiseudulla ja yhteenvedon opiskelijoiden itsearviointilomakkeiden sisällöistä.

Osahankkeessa hyödynnetään muiden mukana olevien ammattikorkeakoulujen muodostamaa verkostoa. Muita Metropolian kehittämiskumppaneita ovat esimerkiksi Kansalaisareenan Valikko-verkosto ja OK–opintokeskus, SPR:n Helsingin ja Uudenmaan piiri, Partiolaisten RoihuAkatemia ja Helsingin yliopiston Europe Engage-hanke.

Kurkistuksia hankkeen kehittämistyöhön ja tuloksiin:

- Kuvaus Metropolian monialaisesta Vapaaehtoistoiminnan harjoittelusta Metropolian wiki-sivustolla.

- Sosiaalialan opinnollistettu vapaaehtoistoiminta ja sen itsearviointimalli (pdf) - Case Metropolia (oppaan sivulla 25) 

- Opinnollistaminen roihahtaa -tilaisuudesta hankkeen sivuilla (25.1.2017)

- Numeroa isommat saappaat - opinnollistamista kesäaikaan Roihu 2016 leirillä! (blogi 1.2.2017)

- Kun korkeakoulu pesiytyy työelämään - opinnollistamisesta hyötyvät kaikki. Kokemuksia Metropoliasta (blogi 8.11.2016)

- Vapaaehtoisia - mitäh?” - vapaaehtoistoiminta valtaa alaa myös sosiaalialan opetuksessa (blogi 1.2.2016)

Muuta aiheeseen liittyvää:

- Service Learning Suomessa -ryhmä Facebookissa

- Manninen, N. & Raatikainen, E. 2014. Vapaaehtoistoiminnasta oppimaan - Ajatuksia ammattikorkeakouluille (pdf)

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Mai Salmenkangas
p. +358 40 334 6927
mai.salmenkangas metropolia fi

Haaga-Helia.