Voimaa elokuvasta - yhteisöllinen elokuvaklubi hanke

Hankkeen tavoitteena on luoda uusi kansalaisyhteiskuntaa vahvistava toimintamalli, jossa työttömien maahanmuuttajataustaisten ja paikallisten suomalaisten kohtaamisia fasilitoidaan yhteisten elokuvaklubien puitteissa.

Yhteiskehittely ja pilotointi

Yhteisöllinen elokuvaklubi -hanke pyrkii kehittämään ja löytämään uusia ratkaisuja työttömien maahanmuuttajataustaisten ja Helsingin itäisen kantakaupungin työttömien nuorten sosiaalisen ja yhteiskunnallisen toimintakyvyn lisäämiseksi. Hanke kohdistuu erityisesti oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden ja työttömien paikallisten ryhmiin, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuna.

Yhteisöllinen elokuvaklubi -hankkeessa yhteiskehitetään uusi fasilitointimenetelmä maahanmuuttajataustaisille kohderyhmille. Menetelmä testataan ja pilotoidaan maahanmuuttajien kahdensuuntaisen kotoutumisen, sosiaalisen eheyden sekä työelämään suuntautuvien tavoitteiden edistämiseksi. Yhteisöllinen elokuvaklubi -hankkeessa luodaan pilotin kokemuspohjaan kiinnittyvä malli uuden fasilitointimenetelmän hyödyntämisestä maahanmuuttajien kotouttamistyössä.

Kumppanit

Kumppanuusverkostossa yhdistyy Metropolian vahva hanketoiminta ja fasilitoinnin kehittämisen asiantuntemus, helsinkiläisiä aktivoiva Artova ry ja oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita edustava Turvapaikanhakijoiden Tuki eli Tutu ry, elokuvatapahtumien asiantuntijaorganisaatio DocPoint Elokuvatapahtumat ry sekä työllistymispolkua tukeva Ohjaamo Helsinki. Konsortio edustaa yhdessä vahvaa hankehallintoa, uutta toimintamallia, yhteisöllisyyden kehittämistyötä sekä kohderyhmiä.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö Johanna Wartio
p. 040 159 7785 
johanna.wartio metropolia fi

Ohjaamo Helsinki.
Turvapaikanhakijoiden Tuki ry (Tutu).
DocPoint-elokuvatapahtumat ry.
Artova.